Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Suchaniu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Uchwała II/8/02 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 07 grudnia 2002r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2003


U c h w a ł a II/8/02

Rady Miejskiej w S u c h a n i u

z dnia 07 grudnia 2002r.

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2003.

Na podstawie art.5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.z 2002r. Nr 9 poz.84, zm.Dz.U.Nr 200, poz. 1683) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się stawki podatku od nieruchomości na rok 2003:

1. Od budynków lub ich części od 1m kw. powierzchni użytkowej:

1) mieszkalnych :

a) emerytów i rencistów z ubezpieczenia społecznego rolników - 0.31 zł,

b) od pozostałych - 0.42 zł,

2) związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą inną niż rolnicza lub leśna

oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności

gospodarczej:

a) związanych z produkcją artykułów żywnościowych - 9.00 zł,

b) od pozostałych - 10.00 zł,

3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu

kwalifikowanym materiałem siewnym - 8.06 zł,

4) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń

zdrowotnych - 3.00 zł,

5) od gospodarczych położonych na gruntach niesklasyfikowanych będących w

posiadaniu rolników - 0.10 zł

6) pozostałych - 3.00 zł,

2. Od budowli lub ich części - 2 % ich wartości

z tym, że od rurociągów i przewodów sieci rozdzielczej wody oraz budowli służących do

odprowadzania i oczyszczania ścieków - 1%

3. Od 1 m kw. powierzchni gruntów:

  1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie produkcji żywności i usług dla rolnictwa, z wyjątkiem związanych z budynkami mieszkalnymi

- 0.41 zł,

  1. związanych z inną działalnością gospodarczą, z wyjątkiem związanych z budynkami

mieszkalnymi - 0.51 zł,

c) od pozostałych gruntów - 0.06 zł,

4. Od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni

wodnych - 3.38 zł od 1 ha powierzchni,

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suchania.

§ 3

Uchyla się uchwałę Rady Miejskiej w Suchaniu Nr XXXII/185/02 z dnia 30 września 2002r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2003 (Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego Nr 76, poz.1570).

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2003r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Siwek 29-12-2003 13:22:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Siwek 29-12-2003
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Siwek 29-12-2003 13:22:23