Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Suchaniu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zakup i dostawa materiałów biurowych, piśmienniczych oraz tuszy i tonerów do drukarek do Urzędu Miejskiego w Suchaniu w roku 2016


0x08 graphic

Zamawiający:

Gmina Suchań

ul. Pomorska 72

73-132 Suchań

zaprasza do złożenia oferty dotyczącej zamówienia pn.

„Zakup i dostawa materiałów biurowych, piśmienniczych oraz tuszy i tonerów do drukarek do Urzędu Miejskiego w Suchaniu w roku 2016”

ZATWIERDZAM

…………………………………….

Suchań, dnia 10.12.2015r

1. Zamawiający

  • Adres zamawiającego: ul. Pomorska nr 72, 73-132 Suchań.

  • Numer telefonu: 91 - 562 - 40 - 15.

  • Numer faksu: 91 - 562 - 40 - 15.

  • Adres e-mail: sekretariat@suchan.pl.

  • Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku godz. 7.30 - 15.30.

2. Tryb udzielenia zamówienia publicznego

Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 30.000 euro.

W związku z powyższym zamówienie jest prowadzone w trybie ogłoszenia o zamówieniu publicznym.

3. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi pn.

„ Zakup i dostawa artykułów biurowych, piśmienniczych oraz tuszy, tonerów do drukarek w 2016  roku dla  Urzędu Miejskiego w Suchaniu”.

4. Informacja o przedmiocie zamówienia

1) Przedmiot zapytania ofertowego na zakup materiałów biurowych , piśmienniczych oraz tuszy, tonerów do drukarek stanowi arkusz wycen załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2) Właściwie wyceniony arkusz wycen będzie stanowiły podstawę do określenia oferowanej ceny brutto za przedmiot zamówienia.
3) Wykazane w arkuszu wycen materiały biurowe , piśmiennicze oraz tusze, tonery do drukarek zostaną dostarczone na koszt Wykonawcy do siedziby Urzędu Miejskiego w Suchaniu przy ul. Pomorskiej 72, 73-132 Suchań.

5. Termin złożenia ofert:

1.Ofertę na załączony formularzu ofertowym wraz z arkuszem wycen należy złożyć w formie pisemnej do dnia 29.12.2015r na adres Urzędu Miejskiego w Suchaniu ul. Pomorska 72, 73-132 Suchań w zaklejonych kopertach z napisem:

OFERTA NA ZAKUP I DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW BIUROWYCH, PIŚMIENNICZYCH ORAZ TUSZY, TONERÓW DO DRUKAREK DLA URZĘDU MIEJSKIEGO W SUCHANIU

Nie otwierać przed 29 .12.2015r. godz. 10:00

6. Ocena złożonych ofert

1. Oferta powinna być opakowana w mocną i nieprzezroczystą kopertę na której powinien zostać naniesiony tytuł zamówienia, a oferta winna być złożona w siedzibie zamawiającego.

2. Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę z najniższą ceną spośród ofert kompletnych i spełniających wymagania.

3. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w obrocie prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS - rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej lub Pełnomocnika, w przypadku składania wspólnej oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców przez osobę/osoby posiadające Pełnomocnictwo.

4. Oferta powinna być złożona w języku polskim i formie pisemnej.

5. Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę z najniższą ceną spośród ofert kompletnych i spełniających wymagania.

7. Informacja dotycząca umowy

1. Zamawiający zawiadomi wykonawcę, który zaoferował najkorzystniejszą ofertę po zakończeniu oceny ofert. Przedmiotowe zawiadomienie będzie jednocześnie zaproszeniem do podpisania umowy.

2. Zamawiający wymaga realizacji zamówienia na warunkach załączonej umowy (załącznik nr 2).

8. Dodatkowe informacje

 Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami oraz wszelkich wyjaśnień udziela w zakresie przedmiotu zamówienia: Pani Agnieszka Franczak , telefon (91)5624015, sekretariat@suchan.pl

9. Załączniki

  • arkusz wycen- załącznik nr 1

  • projekt umowy-załącznik nr 2

  • formularz oferty-załącznik nr 3

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 zaproszenie do złożenia oferty.doc (DOC, 93.50Kb) 2015-12-10 11:45:34 488 razy
2 10_12_2015_11_45_34_arkusz wycen.doc (DOC, 115.00Kb) 2015-12-10 11:45:34 513 razy
3 10_12_2015_11_45_34_projekt umowy materiały biurowe.doc (DOC, 40.50Kb) 2015-12-10 11:45:34 473 razy
4 10_12_2015_11_45_34_formularz oferty.docx (DOCX, 14.21Kb) 2015-12-10 11:45:34 501 razy
5 arkusz wycen.doc (DOC, 115.00Kb) 2015-12-10 11:40:20 0 razy
6 projekt umowy materiały biurowe.doc (DOC, 40.50Kb) 2015-12-10 11:40:20 0 razy
7 formularz oferty.docx (DOCX, 14.21Kb) 2015-12-10 11:40:20 0 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Franczak 10-12-2015 11:40:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Franczak 10-12-2015
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Franczak 10-12-2015 11:45:34