Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Suchaniu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Uchwała Nr VI/35/03 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 25 czerwca 2003r. w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników


U c h w a ł a Nr 35/03

Rady Miejskiej w Suchaniu

z dnia 25 czerwca 2003r.

w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników.

Na podstawie art.163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz.1070 , Nr 154, poz.1787 oraz z 2002r. Nr 213, poz.1802 i Nr 240, poz.2052) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1. Powołuje się zespół do przedstawienia Radzie Miejskiej opinii o kandydatach zgłoszonych na ławników Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim, w następującym składzie:

1) Stanisława Bodnar

2) Sławomir Rutkowski

3) Dariusz Bardziński.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Ryszard Warszawski

Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych wybory ławników odbywają się co cztery lata kalendarzowe, najpóźniej do października roku kalendarzowego, w którym upływa kadencja. Prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie poinformował, że kolegium sądu okręgowego ustaliło że Rada Miejska w Suchaniu dla potrzeb Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim wybiera 5 ławników dla spraw karnych i rodzinnych i 4 ławników dla spraw pracy.

Kandydatów na ławników dla spraw karnych i rodzinnych zgłaszają radom gmin prezesi sądów, stowarzyszenia, organizacje i związki zawodowe lub conajmniej dwudziestu pięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących na danym terenie.

Kandydatów do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych zgłaszają w równej liczbie terenowe organy administracji, związki zawodowe oraz organizacje pracodawców. Powinna być to osoba wykazująca znajomość spraw pracowniczych.

Termin zgłaszania kandydatów mija 31 lipca.

Wybory ławników są tajne.

Przed przystąpieniem do wyborów rada gminy powołuje zespół, który przedstawia radzie na sesji swoją opinię o zgłoszonych kandydatach. Proponuje się powołanie do tego celu trzyosobowego zespołu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Siwek 29-12-2003 12:40:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Siwek 29-12-2003
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Siwek 29-12-2003 12:40:57