Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Suchaniu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała nr IX/43/O3 Rady Miejskiej w S u c h a n i u z dnia 01 grudnia 2003r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów naliczenia podatku rolnego na rok 2004. 2004-02-23 09:49:04
dokument Uchwała IX/44/O3 Rady Miejskiej w S u c h a n i u z dnia 01 grudnia 2003r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2004. 2004-02-23 09:48:43
dokument Uchwał a N r IX/45/03 Rady Miejskiej w S u c h a n i u z dnia 01 grudnia 2003r. w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2004. 2004-02-23 09:48:20
dokument Uchwała Nr IV/28/O3 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 28 lutego 2003r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza. 2004-02-23 09:34:55
dokument Uchwała Nr IV/27/03 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 28 lutego 2003r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza. 2004-02-23 09:34:25
dokument Uchwała Nr IV/26/O3 Rady Miejskiej w S u c h a n i u z dnia 28 lutego 2003r. w sprawie uchwalenia diet dla radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Suchań. 2004-02-23 09:33:47
dokument Uchwała Nr IV/25/O3 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 28 lutego 2003r. w sprawie wyznaczenia delegata do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu "Pomerania". 2004-02-23 09:33:25
dokument Uchwała Nr IV/24/03 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 28 lutego 2003r. w sprawie wyboru członka Zgromadzenia Związku Gmin Dorzecza lny. 2004-02-23 09:32:59
dokument Uchwała Nr IV/23/O3 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 28 lutego 2003r. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi mienie gminy. 2004-02-23 09:32:35
dokument Uchwała Nr IV/22/03 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 28 lutego 2003r. w sprawie zmian budżetu Gminy Suchań na 2003 r. 2004-02-23 09:32:11
dokument Uchwała Nr IV/21/O3 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 28 lutego 2003r. w sprawie ustalenia statutów dla sołectw Gminy Suchań. 2004-02-23 09:31:48
dokument Uchwała Nr IV/20/O3 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 28 lutego 2003r. w sprawie ustalenia Programu działania na lata 2003 - 2006. 2004-02-23 09:31:21
dokument Uchwała Nr IV/19/O3 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 28 lutego 2003r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003r. 2004-02-23 09:30:40
dokument Uchwała Nr IV/18/O3 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 28 lutego 2003r. w sprawie ustalenia Programu pomocy społecznej dla Gminy Suchań na lata 2003 - 2004. 2004-02-23 09:30:15
dokument Uchwała Nr IV/17/O3 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 28 lutego 2003r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2002r. 2004-02-23 09:29:50
dokument Uchwała Nr IV/23/03 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 28 lutego 2003r w sprawie ustalenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi mienie gminy. 2004-01-22 09:29:05
dokument Uchwała Nr X/50/03 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 30 grudnia 2003r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłaty prolongacyjnej 2004-01-19 11:34:56
dokument Uchwała Nr X/49/03 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Suchaniu. 2004-01-19 11:34:36
dokument Uchwała Nr X/48/03 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych wpływających na wysokość dodatku mieszkaniowego. 2004-01-19 11:33:34
dokument Uchwała Nr X/47/03 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Suchań na 2003r. 2004-01-19 11:33:18
dokument Uchwała Nr IX/46/03 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 01 grudnia 2003r. w sprawie zmian budżetu Gminy Suchań na 2003r. 2004-01-19 11:32:51
dokument Uchwała Nr VIII/42/03 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 13 października 2003 r. w sprawie wyboru ławników. 2004-01-19 11:32:03
dokument Uchwała Nr VIII/41/03 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 13 października 2003 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchań na 2003 r. 2004-01-19 11:31:21
dokument Uchwała Nr VI/33/03 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 4 września 2003 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu. 2004-01-19 11:30:03
dokument Uchwała Nr VI/32/03 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie udzielenia pożyczki Zachodniopomorskiemu Regionalnemu Funduszowi Poręczeń Kredytowych Sp. z.o.o. w Szczecinie. 2004-01-19 11:29:31
dokument Uchwała Nr VI/31/03 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Suchań na 2003 r. 2004-01-19 11:25:54
dokument Uchwała Nr V/30/03Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi. 2004-01-18 13:23:54
dokument Uchwała Nr V/29/03 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie 2004-01-18 13:21:37
dokument Uchwała Nr VII/40/03 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 4 września 2003r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki 2003-12-29 12:41:42
dokument Uchwała Nr VII/39/03 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 4 września 2003r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Publicznych w Suchaniu 2003-12-29 12:41:23
dokument Uchwała Nr VI/35/03 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 25 czerwca 2003r. w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników 2003-12-29 12:40:57
dokument Uchwała Nr VII/38/03 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 4 września 2003r. w sprawie ogłoszenia konkursu na najestetyczniejszą zagrodę i posesję Gminy Suchań 2003-12-29 12:40:12
dokument Uchwała Nr VII/37/03 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 4 września 2003r. w sprawie wskazania banku prowadzącego obsługę kasową Gminy Suchań 2003-12-29 12:39:48
dokument Uchwała Nr VII/36/03 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 4 września 2003r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchań na 2003 r. 2003-12-29 12:39:28
dokument Uchwała Nr VI/34/03 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 25 czerwca 2003r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy 2003-12-29 12:38:45