Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Suchaniu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o przetargu

GN.6845. 27.2013

 

 

Burmistrz Suchania

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)

 

ogłasza I  przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę niżej wymienionych nieruchomości .

 

 

1/ część działki  nr 23/6o pow. 1264 m2 (ogród nr 7)  położona  obr.2 m.  Suchań,    z przeznaczeniem na ogród przydomowy .

    Cena wywoławcza za 1 m2 gruntu   wynosi  – 0,06 zł/m2 + obowiązujący

     podatek VAT rocznie.

 

 2/ część działki  nr 23/6o pow. 504 m2 (ogród nr 10)  położona  obr.2 m.  Suchań,    z przeznaczeniem na ogród przydomowy .

    Cena wywoławcza za 1 m2 gruntu   wynosi  – 0,06 zł/m2 + obowiązujący

     podatek VAT rocznie.

 

   Czynsz za dzierżawę  nieruchomości  płatny na konto Urzędu Pyrzycko – Stargardzkiego Banku Spółdzielczego O/Stargard do 15 maja i 15 listopada każdego roku po otrzymaniu faktury.

Nieruchomość w pkt1  jest wolna od obciążeń i zobowiązań, w pkt 2 umowa dzierżawy do dnia 30.09.2013 r. przekazanie nieruchomości do użytkowania osobie która wygra przetarg nastąpi 1.10.2013 r.

 

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 września 2013r. o godz.10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suchaniu w sali nr 14 (II p.). Pisemne oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w kopertach z dopiskiem „Przetarg ofert na nieruchomość dnia 20.09 2013 r.” najpóźniej na 3 dni przed przetargiem tj. do dnia 17.09.2013 r.

Oferta musi zawierać pod rygorem nieważności:

1) imię i nazwisko, adres oferenta lub nazwę albo firmę oraz siedzibę, jeżeli   oferentem jest osoba prawna,

2) datę sporządzenia oferty,

3) określenie nieruchomości objętej ofertą / nr dz., położenie, pow./,

4) sposób zagospodarowania dzierżawionej nieruchomości ,

5) oferowaną cenę za dzierżawę nieruchomości /cena wywoławcza winna być przebita/,

6) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

7) w przypadku obcokrajowców, zgodę stosownych władz na nabycie  nieruchomości,

8) podpis oferenta.

 

Dodatkowych informacji można uzyskać w UM pok. 17 lub pod nr tel.(91)        5 624 015.

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienie przetargu w części lub w całości .

 

Suchań, dnia 21.08.2013 r.

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w UM

od dnia 21.08.2013 r. do 19.09.2013 r.,

publikuje się w tygodniku  o zasięgu powiatowym

oraz opublikowano na stronie internetowej www.suchan.pl.

 

 

  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Banaś 21-08-2013 15:21:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Danuta Chrzanowska 21-08-2013
Ostatnia aktualizacja: Adam Banaś 21-08-2013 15:21:31