Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Suchaniu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Ogłoszenie o I przetargu

 

GN.6845.18.2013

 

 

Burmistrz Suchania

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)

 

ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę niżej wymienionych nieruchomości .

 

1/ magazyn zbożowy o pow. 350,00 m²,położony przy ul. Pomorskiej 72 w działce nr geod. 174 obr.1 m. Suchań, uwidocznionej w KW nr 54774 .

Cena wywoławcza za 1 m2 wyżej wymienionych powierzchni wynosi –

0,50 zł/m2 + obowiązujący podatek VAT miesięcznie.

 

2/ zakład fryzjerski o pow. 14,99 m2, położony przy ul. Pomorskiej 51 w działce nr geod.68, obr. 2 m. Suchań, uwidocznionej w KW 54793.

Cena wywoławcza za 1 m2 wyżej wymienionych powierzchni wynosi –

2,00 zł/m2 + obowiązujący podatek VAT miesięcznie.

 

Czynsz za dzierżawę w/w nieruchomości płatny na konto Pyrzycko-Stargardzkiego Banku Spółdzielczego O/ Stargard 57 9387 1042 4206 0091 2000 0010 w terminie do dnia 10 każdego miesiąca .

W/w nieruchomość wyszczególniona w pkt 1 jest wolna od obciążeń i zobowiązań, natomiast nieruchomość wykazana w pkt 2 zostanie przekazana osobie która zostanie wyłoniona w drodze przetargu w dniu 3 czerwca 2013 r.

 

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 maja 2013r. o godz.10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suchaniu pok. nr 14 (II piętro). Pisemne oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w kopertach z dopiskiem „Przetarg ofert na nieruchomość dnia 20.05 2013 r.” najpóźniej na 3 dni przed przetargiem tj. do dnia 17.05.2013 r.

 

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienie przetargu w części lub w całości .

Oferta musi zawierać pod rygorem nieważności:

1) imię i nazwisko, adres oferenta lub nazwę albo firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna,

2) datę sporządzenia oferty,

3) określenie nieruchomości objętej ofertą / nr dz., położenie, pow./,

4) sposób zagospodarowania dzierżawionej nieruchomości ,

5) oferowaną cenę za dzierżawę nieruchomości /cena wywoławcza winna być przebita/,

6) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

7) w przypadku obcokrajowców, zgodę stosownych władz na nabycie nieruchomości,

8) podpis oferenta.

Suchań, dnia 17.04.2013 r.

 

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w UM

od dnia 18.04.2013 r. do 17.05.2013 r.,

publikuje się w tygodniku o zasięgu powiatowym

oraz na stronie internetowej www.suchan.pl. 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Banaś 18-04-2013 08:47:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Danuta Chrzanowska 18-04-2013
Ostatnia aktualizacja: Adam Banaś 18-04-2013 08:47:19