Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Suchaniu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Zarządzenia Burmistrza Suchania 2013

Nr 1/2013 w sprawie upoważnienia do podpisywania dokumentów dotyczących działalności gospodarczej

Nr 2/2013 w sprawie planu finansowego do uchwały Nr XVI/138/12 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchan na 2013r.

Nr 3/2013  w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami oraz wielkość dochodów związanych z realizacja tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa do uchwały  nr XVI/138/12 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchań na 2013r.

Nr 4/2013 w sprawie zasad ( politykę) rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Suchaniu

Nr 6/2013 w sprawie przyjęcia zasad ( politykę) rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Suchaniu

Nr 7/2013 w sprawie upoważnienia do nakładania na terenie Gminy Suchań grzywien w drodze mandatu karnego

Nr 8/2013 w sprawie upoważnienia do nakładania na terenie Gminy Suchań grzywien w drodze mandatu karnego

Nr 9/2013 w sprawie upoważnienia do nakładania na terenie Gminy Suchań grzywien w drodze mandatu karnego

Nr 10/2013 w sprawie powołania komisji do dokonania przeglądu dokumentacji niejawnej oznaczonej klauzulą  „zastrzeżone” i „poufne” w  Urzędzie Miejskim w Suchaniu

Nr 11/2013 w sprawie ustalenia norm zużycia paliw płynnych dla samochodów pożarniczych i urządzeń silnikowych w jednostkach ochotniczych straży pożarnych oraz ustalenia zasad rozliczania paliwa

Nr 12/2013 w sprawie ustalenia godzin otwarcia świetlic środowiskowych na terenie Gminy Suchań

Nr  13/2013 w sprawie zasad ( politykę ) rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Suchaniu

Nr 14/2013 w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej w urzędzie Miejskim w Suchaniu

Nr 15/2013 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę i wynajem nieruchomości komunalnych,

Nr 16/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy,

Nr 17/2013 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego dla Urzędu Miejskiego w Suchaniu,

Nr 18/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży,

Nr 19/2013 zmieniające zarządzenie w sprawie wskazania systemu wykonywania czynności kancelaryjnych i wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim Suchaniu,

Nr 20/2013 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Suchaniu,

Nr 21/2013 zmieniające zarządzenie  w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego dla Urzędu Miejskiego w Suchaniu,

Nr 22/2013 w sprawie przyznania stypendiów sportowych za wyniki sportowe ,

Nr 23/2013 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej,

Nr 24/2013 w sprawie ogłoszenia  wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy,

Nr 25/2013 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości do ogłoszenia II przetargu,

Nr 26/2013 w sprawie ustalenia zastępstw pomiędzy pracownikami Urzędu Miejskiego w Suchaniu,

Nr 27/2013 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej,

Nr 28/2013 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursowego ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej w Gminie Suchań,

Nr 29/2013 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Suchaniu,

Nr 30/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy,

Nr 31/2013 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu  Miejskiego w Suchaniu,

Nr 32/2013 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego dla Urzędu Miejskiego w Suchaniu,

Nr 33/2013 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu Straży Miejskiej w Suchaniu,

Nr 34/2013 w sprawie stypendiów sportowych za wyniki sportowe,

Nr 35/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży,

Nr 37/2013 w sprawie wprowadzenia zmiany do regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędzie Miejskim w Suchaniu,

Nr 38/2013 w sprawie powołania pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością,

Nr 39/2013 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Suchaniu,

Nr 40/2013 w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy dla Urzędu Miejskiego w Suchaniu,

Nr 41/2013 w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla oceny i wyboru ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Suchań,

Nr 42/2013 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2013r.

Nr 43/2013 w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Suchaniu,

Nr 44/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy,

Nr 45/2013 w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Suchaniu na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny,

Nr 46/2013 zmieniające zarządzenie w sprawie przygotowania stanowiska kierowania w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego oraz wojny,

Nr 47/2013 w sprawie przyznania stypendiów sportowych za wyniki sportowe,

Nr 48/2013 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej,

Nr 49/2013 w sprawie upoważnienia zastępcy Burmistrza do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej,

Nr 50/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży,

Nr 51/2013 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę i wynajem nieruchomości komunalnych,

Nr 51a w sprawie zmian budżetu i zmian plany finansowego budżetu na 2013r.,

Nr 52/2013 w sprawie wprowadzenia zmiany do regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Suchaniu,

Nr 53/2013 w sprawie powołania Komisji Sprawdzającej dla oceny i przyjmowania uwag co do oferty na realizację zadania publicznego pn.: „Organizacja imprezy promocyjno – kulturalnej pn. Dzień Suchania 2013”,

Nr 54/2013 w sprawie powołania komisji Sprawdzającej dla oceny i przyjmowania uwag co do oferty na realizację zadania publicznego pn.  Organizacja imprez promocyjno – rekreacyjnych: „ Piknik wędkarski” oraz „Festyn dla dzieci z terenu objętego LSROR”,

Nr 55/2013 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę i wynajem nieruchomości komunalnych,

Nr 56/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,

Nr 57/2013 w sprawie przyznania stypendiów sportowych za wyniki sportowe,

Nr 58/2013 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2013r.,

Nr 59/2013 w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Suchaniu,

Nr 60/2013 w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz Administratora Systemu Informatycznego w Urzędzie Miejskim w Suchaniu,

Nr 61/2013 w sprawie powołania zespołu powypadkowego , w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku członka Ochotniczej Straży Pożarnej w Wapnicy,

Nr 62/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży,

Nr 63/2013 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2013r. ,

Nr 64/2013 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2013r.,

Nr 65/2013 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Suchaniu,

Nr 66/2013 w sprawie przyznania stypendiów sportowych za wyniki sportowe,

Nr 67/2013 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2013r.,

Nr 68/2013 w sprawie upoważnienia Skarbnika Gminy Suchań do wystawiania faktur sprzedaży,

Nr 69/2013 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu pracy dla Urzędu Miejskiego w Suchaniu,

Nr 70/2013 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Suchaniu,

Nr 71/2013 zmieniające w sprawie ustalenia godzin otwarcia świetlic środowiskowych na terenie gminy Suchań,

Nr 72/2013 w sprawie przyznania stypendiów sportowych za wyniki sportowe,

Nr 73/2013 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania  Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Suchaniu,

Nr 74/2013 w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej,

Nr 75/2013 w sprawie wydzielenia lokali socjalnych,

Nr 76/2013 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz Administratora Systemu Informatycznego w Urzędzie Miejskim w Suchaniu,

Nr 77/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy,

Nr 78/2013 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,

Nr 79/2013 w  sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2013r.,

Nr 80/2013 w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Suchaniu,

Nr 81/2013 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości do ogłoszenia II i III przetargu,

Nr 82/2013 w sprawie powołania Komisji Sprawdzającej dla oceny i przyjmowania uwag co do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Dożynki 2013 dla mieszkańców gminy Suchań”,

Nr 83/2013 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Suchaniu,

Nr 84/2013 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Suchaniu,

Nr 85/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,

Nr 86/2013 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2013r.,

Nr 87/2013 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości do ogłoszenia II  przetargu,

Nr 88/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,

Nr 89/2013 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2013r.,

Nr 90/2013 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Publicznych w Suchaniu do wykonywania czynności prawnych,

Nr 91/2013 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do przygotowania projektu budżetu Gminy Suchań na rok 2014,

Nr 92/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy,

Nr 93/2013 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę i wynajem nieruchomości komunalnych,

Nr 93A/2013 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Suchaniu,

Nr 94/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy,

Nr 95/2013 w sprawie przyznania stypendiów sportowych za wyniki sportowe,

Nr 96/2013 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu  na 2013r.

Nr 97/2013 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2013r.,

Nr 97 A/2013 w sprawie odwołania i powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Suchań,

Nr 97 B/2013 zmieniające zarządzenie  w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych,

Nr 98/2013 w sprawie przyznania stypendiów sportowych za wyniki sportowe,

Nr 99/2013 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w obiektach należących do gminy Suchań oraz jednostkach podległych oraz powołania  przewodniczącego komisji Inwentaryzacyjnej i Zespołów Spisowych,

Nr 100/2013 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2013r.

Nr 101/2013 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2013r.,

Nr 102/2013 w sprawie ustalenia opisu wewnętrznych procedur Gminy Suchań w ramach projektu „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Suchań” dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych kwoty 14.000 euro,

Nr 102 A/2013 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2013r.

Nr 103/2013 w sprawie powołania Komisji Sprawdzającej dla oceny i przyjmowania uwag co do oferty na realizację zadania publicznego pn.”Organizacja imprezy integracyjno – kulturalnej  „Dzień Seniora” dla seniorów z Gminy Suchań,

Nr 104/2013 w sprawie przyznania stypendiów sportowych za wyniki sportowe,

Nr 104A/2013 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Suchaniu,

Nr 105/2013 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2013r.

Nr 106/2013 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2013r.,

Nr 107/2013 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2013r.,

Nr 108/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy,

Nr 109/2013 w sprawie przyznania stypendiów sportowych za wyniki sportowe,

Nr 110/2013 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości do ogłoszenia II przetargu,

Nr 111/2013 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej,

Nr 112/2013 w sprawie organizacji działania gminnego systemu wykrywania i alarmowania oraz gminnego systemu wczesnego ostrzegania o skażeniach,

Nr 113/2013 w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej,

Nr 114/2013 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2013r.,

Nr 115/2013 w sprawie budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2013r.,

Nr 116/2013 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2013r.,

Nr 117/2013 w sprawie powołania komisji w celu dokonania rocznej inwentaryzacji bloczków mandatowych znajdujących się w Straży Miejskiej w Suchaniu.

Nr 118/2013 w sprawie ustalenia wysokości dotacji na jednego ucznia przedszkola niepublicznego działającego na terenie Gminy Suchań

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 33-2012.pdf (PDF, 57.23Kb) 2013-12-16 15:09:21 576 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Kiszel 31-01-2013 14:48:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamila Chodak 31-01-2013
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Szustakowski 22-10-2015 14:57:39