Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Suchaniu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Ogłoszenie o przetragu na dzierżawę nieruchomości

OŚ.6845.18.2012

 

Burmistrz Suchania

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)

 

ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę niżej wymienionej nieruchomości

 

1/ część działki nr 40/1 o pow. 18 m?, położona obr. 1 m. Suchań, KW SZ1T/00091983/1 z przeznaczeniem pod ustawienie typowego garażu blaszanego.

 

Cena wywoławcza za 1 m2 wyżej wymienionych powierzchni wynosi - 0,50 zł/m2 + obowiązujący podatek VAT miesięcznie.

Stawka czynszu może ulec zmianie z tytułu zmian cen spisana w formie aneksu do umowy dzierżawy.

Czynsz za dzierżawę w/w nieruchomości płatny na konto Pyrzycko-Stargardzkiego Banku Spółdzielczego O/ Stargard 57 9387 1042 4206 0091 2000 0010 w terminie do dnia 10 każdego miesiąca .

W/w nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

 

2/ działka nr 206/2 o pow. 0,58 ha położona obr. Tarnowo Gm. Suchań, KW Nr 81634 z przeznaczeniem na uprawy polowe

Cena wywoławcza gruntu wynosi - 2,67 q pszenicy w stosunku rocznym.

Stawka czynszu może ulec zmianie z tytułu zmian przelicznika spisana w formie aneksu do umowy dzierżawy.

 

Czynsz za dzierżawę nieruchomości płatny na konto Urzędu Pyrzycko - Stargardzkiego Banku Spółdzielczego O/Stargard do 15 maja i 15 listopada każdego roku po otrzymaniu faktury.

W/w nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

 

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 listopada 2012r. o godz.10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suchaniu w sali nr 1 (parter). Pisemne oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w kopertach z dopiskiem „Przetarg ofert na nieruchomość dnia 20.11 2012 r.” najpóźniej na 3 dni przed przetargiem tj. do dnia 16.11.2012 r.

Oferta musi zawierać pod rygorem nieważności:

1) imię i nazwisko, adres oferenta lub nazwę albo firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna,

2) datę sporządzenia oferty,

3) określenie nieruchomości objętej ofertą / nr dz., położenie, pow./,

4) sposób zagospodarowania dzierżawionej nieruchomości ,

5) oferowaną cenę za dzierżawę nieruchomości /cena wywoławcza winna być przebita/,

6) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

7) w przypadku obcokrajowców, zgodę stosownych władz na nabycie nieruchomości,

8) podpis oferenta.

 

Dodatkowych informacji można uzyskać w UM pok. 39 lub pod nr tel.(91) 5 624 015.

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienie przetargu w części lub w całości .

 

Suchań, dnia 18.10.2012 r.

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w UM od dnia 19.10.2012 r. do 19.11.2012 r., publikuje się w tygodniku o zasięgu powiatowym oraz opublikowano na stronie internetowej www.suchan.pl.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Kiszel 19-10-2012 14:28:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Danuta Chrzanowska 19-10-2012
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Kiszel 19-10-2012 14:32:34