Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Suchaniu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Ogłoszenie o przetargu

 

OŚ.6845.9.2012

  

Burmistrz Suchania

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)

 

ogłasza I  przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę niżej wymienionej nieruchomości 

                                           

1/ działka   nr 145/3o pow. 0,2196 ha  położona  obr.2 m.  Suchań, KW Nr 87343  z przeznaczeniem na uprawy polowe

   Cena wywoławcza gruntu   wynosi  – 1,50 q pszenicy w stosunku rocznym.

   Stawka czynszu może ulec zmianie z tytułu zmian przelicznika spisana w

   formie aneksu do umowy dzierżawy.

Czynsz za dzierżawę  nieruchomości  płatny na konto Urzędu Pyrzycko – Stargardzkiego Banku Spółdzielczego O/Stargard do 15 maja i 15 listopada każdego roku po otrzymaniu faktury.

W/w nieruchomość  jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 sierpnia 2012r. o godz.10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suchaniu w sali nr 1 (parter). Pisemne oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w kopertach z dopiskiem „Przetarg ofert na nieruchomość dnia 10.08 2012 r.” najpóźniej na 3 dni przed przetargiem tj. do dnia 07.08.2012 r.

Oferta musi zawierać pod rygorem nieważności:

1) imię i nazwisko, adres oferenta lub nazwę albo firmę oraz siedzibę, jeżeli   oferentem jest osoba prawna,

2) datę sporządzenia oferty,

3) określenie nieruchomości objętej ofertą / nr dz., położenie, pow./,

4) sposób zagospodarowania dzierżawionej nieruchomości ,

5) oferowaną cenę za dzierżawę nieruchomości /cena wywoławcza winna być przebita/,

6) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

7) w przypadku obcokrajowców, zgodę stosownych władz na nabycie  nieruchomości,

8) podpis oferenta.

Dodatkowych informacji można uzyskać w UM pok. 39 lub pod nr tel.(91)        5 624 015.

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienie przetargu w części lub w całości .

Suchań, dnia 09.07.2012 r.

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w UM

od dnia 09.07.2012 r. do 08.08.2012 r.,

publikuje się w tygodniku  o zasięgu powiatowym

oraz opublikowano na stronie internetowej www.suchan.pl.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Banaś 09-07-2012 08:11:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Danuta Chrzanowska 09-07-2012
Ostatnia aktualizacja: Adam Banaś 09-07-2012 08:11:01