Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Suchaniu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenia Burmistrza Suchania 2012

Zarządzenia Burmistrza Suchania 2012

Z treścią zarządzeń można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suchaniu, ul. Pomoroska 72; pok. 29 (w godzinach pracy Urzędu)

Nr 1/2012 w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Suchaniu

 

Nr 2/2012 w sprawie ustalenie zasad udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Suchaniu

 

Nr 3/2012 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 r. zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej w Gminie Suchań

 

Nr 4/2012 w sprawie nabycia nieruchomości do gminnego zasobu

 

Nr 5/2012 zmieniające zarządzenie w sprawie przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz środków higieny osobistej

 

Nr 6/2012 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości do ogłoszenia II przetargu

 

Nr 7/2012 w sprawie ustalenia wysokości oraz warunków należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w Urzędzie Miejskim w Suchaniu z tytułu podróży służbowych

 

Nr 8/2012 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości

 

Nr 9/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia

 

Nr 10/2012 w sprawie planu finansowego do uchwały Nr IX/93/11 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchań na 2012 rok

 

Nr 11/2012 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami oraz wielkość dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa  do uchwały Nr IX/93/11 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchań na 2012 rok

 

Nr 12/2012 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

 

Nr 13/2012 w sprawie ustanowienia służebności drogowej

 

Nr 14/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

 

Nr 15/2012 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

 

Nr 16/2012 w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla oceny i wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Suchań

 

Nr 17/2012 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości do ogłoszenia II przetargu

 

Nr 18/2012 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości do ogłoszenia II przetargu

 

Nr 19/2012 w sprawie przyznania stypendiów sportowych za wyniki sportowe

 

Nr 20/2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Suchaniu i regulaminu pracy komisji przetargowej

 

Nr 21/2012 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2012 r.

 

Nr 22/2012 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2012 r.

 

Nr 23/2012 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2012 r.

 

Nr 24/2012 w sprawie upoważnienia do nakładania na terenie Gminy Suchań grzywien w drodze mandatu karnego

 

Nr 25/2012 w sprawie wprowadzenia „Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych” i „Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych”

 

Nr 26/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia

 

Nr 27/2012 w sprawie upoważnienia do nakładania na terenie Gminy Suchań grzywien w drodze mandatu karnego

 

Nr 28/2012 w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego dla wyboru sołtysa sołectwa Żukowo

 

Nr 29/2012 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości do ogłoszenia II przetargu

 

Nr 30/2012 w sprawie przyznania stypendiów sportowych za wyniki sportowe

 

Nr 31/2012 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2012 r.

 

Nr 32/2012 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2012 r.

 

Nr 33/2012 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2012 r.

 

Nr 34/2012 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości do ogłoszenia II przetargu

 

Nr 35/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

 

 

Nr 35A/2012 w sprawie wprowadzenia zmiany do regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Suchaniu

 

Nr 36/2012 w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego dla wyboru sołtysa sołectwa Sadłowo

 

Nr 37/2012 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Suchaniu

 

Nr 38/2012 zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w obiektach należących do gminy Suchań oraz w jednostkach podległych

 

Nr 39/2012 w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

 

Nr 40/2012 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2012 r.

 

Nr 41/2012 w sprawie przyznania stypendiów sportowych za wyniki sportowe

 

Nr 42/2012 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2012 r.

 

Nr 43/2012 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

Nr 44/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia,

Nr 44A/2012 w sprawie powołania Komisji Sprawdzającej dla oceny i przyjmowania uwag co do oferty na realizację zadania publicznego pn.”Dzień Suchania  2012”

Nr 44B/2012 w sprawie powołania Komisji Sprawdzającej dla oceny i przyjmowania uwag co do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez organizacje warsztatów dla mieszkańców LGD”

Nr 44C /2012 w sprawie powołania Komisji Sprawdzającej  dla oceny i przyjmowania  uwag co do oferty na realizacje zadania publicznego pn.”Piknik wędkarski 2012”

Nr 45/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Nr 46/2012 w sprawie przyznania stypendiów sportowych za wyniki sportowe

Nr 47/2012 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą  w Urzędzie Miejskim w Suchaniu

Nr 48/2012 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2012r.

Nr 49/2012 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2012r.

Nr 51/2012 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Suchań na lata 2012 – 2021,

Nr 52/2012 w sprawie przyznania stypendiów sportowych za wyniki sportowe

Nr 53/2012 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego na 2012r.

Nr 54/2012 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego na 2012r.

Nr 54A/2012 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zastępcy burmistrza

Nr 55/2012 w sprawie upoważnienia do nakładania na terenie Gminy Suchań grzywien w drodze mandatu karnego

Nr 56/2012 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia ‘Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych” i :instrukcji zarzadzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych”

Nr 57/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Nr 58/2012 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

Nr 59/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Nr 60/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Nr 61/2012 w sprawie przyznania stypendiów sportowych za wyniki sportowe

Nr 62/2012 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości do gminnego zasobu

Nr 63/2012 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia w drodze rokowań,

Nr 64/2012 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2012r.

Nr 65/2012 zmieniające zarządzenie w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2012r.

Nr 66/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Nr 67/2012 w sprawie powołania Komisji Sprawdzając ej dla oceny i przyjmowania uwag co do oferty na re4alizacje zadania publicznego pn.”Organizacja Dożynek Gminnych dla mieszkańców Gminy Suchań”

Nr 68/2012 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2012r.

Nr 69/2012 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego dla Urzędu Miejskiego w Suchaniu

Nr 70/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Nr 71/2012  w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

Nr 72/2012 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

Nr 73/2012 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

Nr 74/2012 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do przygotowania projektu budżetu gminy Suchań na rok 2013

Nr 75/2012 w sprawie przyznania stypendiów sportowych za wyniki sportowe

Nr 76/2012 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2012r.

Nr 77/2012 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2012r.

Nr 79/2012 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2012r.

Nr 80/2012 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2012r.

Nr 81/2012 zmieniające w sprawie ustalenia godzin otwarcia świetlic środowiskowych na terenie Gminy Suchań,

Nr 82/2012 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów  niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania oraz szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,

Nr 83/2012 w sprawie powołania Komisji Sprawdzającej dla oceny i przyjmowania uwag co do oferty na realizację zadania publicznego pn.”Spotkania kulturalne dla seniorów z Gminy Suchań”

Nr 84/2012 w sprawie przyznawania stypendiów sportowych za wyniki sportowe

Nr 85/2012 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2012r.

Nr 86/2012 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej,

Nr 87/2012 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2012r.

Nr 88/2012 w sprawie wprowadzenia zmiany do regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Suchaniu,

Nr 89/2012 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości do ogłoszenia II przetargu,

Nr 91/2012 w sprawie przyznania stypendiów  sportowych za wyniki sportowe

Nr 92/2012 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2012r.

Nr 93/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Nr 94/2012 w sprawie zmian budżetu  i zmian planu finansowego budżetu na 2012r.

Nr 95/2012 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2012r.

Nr 96/2012 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Nr 97/2012 sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2012r.

Nr 98/2012 w sprawie przyznania stypendiów  sportowych za wyniki sportowe

Nr 99/2012 w sprawie regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Suchaniu

Nr 100/2012 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2012r.

Nr 101/2012 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2012r.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 KMBT36220131216133741.pdf (PDF, 367.67Kb) 2013-12-16 15:17:09 636 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Kiszel 24-05-2012 10:05:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamila Chodak 24-05-2012
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Szustakowski 16-12-2013 15:17:09