Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Suchaniu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenia Burmistrza Suchania 2011

Zarządzenia Burmistrza Suchania 2011

Z treścią zarządzeń można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suchaniu, ul. Pomoroska 72; pok. 29 (w godzinach pracy Urzędu)

 

Nr 1/2011 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bez przetargowej na rzecz użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i ogłoszenia jej wykazu

 

Nr 1A/2011 w sprawie organizacji czynności kancelaryjnych

 

Nr 2/2011 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

 

Nr 3/2011 w sprawie planu finansowego do uchwały nr II/10/10 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchań na 2011 rok

 

Nr 4/2011 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami oraz wielkość dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa do uchwały Nr II/10/10 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchań na 2011 rok

 

Nr 5/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

 

Nr 5A/2011 w sprawie organizacji czynności kancelaryjnych

 

Nr 6/2011 w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego dla wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Żukowo

 

Nr 7/2011 w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego dla wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Brudzewice

 

Nr 8/2011 zmieniające zarządzenie w sprawie przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz środków higien osobistej

 

Nr 9/2011 w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego dla wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Tarnowo

 

Nr 10/2011 w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego dla wyboru sołtysa sołectwa Nosowo

 

Nr 11/2011 w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego dla wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Suchanówko

 

Nr 12/2011 w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego dla wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Modrzewo

 

Nr 13/2011 w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego dla wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Słodkówko

 

Nr 14/2011 w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego dla wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Słodkowo

 

Nr 15/2011 w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego dla wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Sadłowo

 

Nr 16/2011 w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego dla wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Wapnica

 

Nr 17/2011 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2011 r.

 

Nr 18/2011 w sprawie upoważnienia Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Suchaniu do podpisywania dokumentów dotyczących ewidencji ludności

 

Nr 19/2011 w sprawie upoważnienia pomocy administracyjnej do podpisywania dokumentów dotyczących ewidencji działalności gospodarczej

 

Nr 20/2011 w sprawie przyznania stypendiów sportowych za wyniki sportowe

 

Nr 21/2011 w sprawie wskazania systemu wykonania czynności kancelaryjnych i wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Suchaniu

 

Nr 22/2011 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2011 r.

 

Nr 23/2011 w porwie ustalenia godzin otwarcia świetlic środowiskowych na terenie Gminy Suchań

 

Nr 24/2011 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego dla Urzędu Miejskiego w Suchaniu

 

Nr 25/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia

 

Nr 26/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

 

Nr 27/2011 w sprawie przyznania stypendiów sportowych za wyniki sportowe

 

Nr 28/2011 w sprawie upoważnienia Inspektora ds. ochrony środowiska i gospodarki gruntami do podpisywania dokumentów dotyczących prowadzenia spraw związanych z przyjęciem skazanych w celu wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy

 

Nr 28A/2011 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2011 r. zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej w Gminie Suchań

 

Nr 29/2011 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2011 r.

 

Nr 30/2011 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2011 r.

 

Nr 31/2011 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia godzin otwarcia świetlic środowiskowych na terenie Gminy Suchań

 

Nr 32/2011 w sprawie upoważnienia Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Suchaniu do podpisywania dokumentów dotyczących wydawania dowodów osobistych

 

Nr 33/2011 w sprawie rozłożenia wierzytelności na raty

 

Nr 34/2011 w sprawie przyznania stypendiów sportowych za wyniki sportowe

 

Nr 35/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

 

Nr 36/2011 w sprawie nabycia nieruchomości do gminnego zasobu

 

Nr 37/2011 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2011 r.

 

Nr 38/2011 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Suchaniu

 

Nr 39/2011 w sprawie powołania zastępcy burmistrza

 

Nr 40/2011 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Suchaniu

 

Nr 41/2011 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

 

Nr 42/2011 w sprawie przyznania stypendiów sportowych za wyniki sportowe

 

Nr 43/2011 w sprawie rozłożenia wierzytelności na raty

 

Nr 44/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

 

Nr 45/2011 w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej

 

Nr 46/2011 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2011 r.

 

Nr 47/2011 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2011 r.

 

Nr 48/2011 w sprawie nabycia nieruchomości do gminnego zasobu

 

Nr 49/2011 w sprawie przyznania stypendiów sportowych za wyniki sportowe

 

Nr 50/2011 w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego dla wyboru sołtysa sołectwa Brudzewice

 

Nr 50A/2011 w sprawie ustalenia godzin otwarcia świetlic środowiskowych na terenie Gminy Suchań w okresie wakacji letnich

 

Nr 51/2011 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2011 r.

 

Nr 52/2011 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2011 r.

 

Nr 53/2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Suchaniu i nadania regulamin pracy komisji przetargowej

 

Nr 54/2011 w sprawie wprowadzenia zmiany do regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Suchaniu

 

Nr 55/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 

Nr 56/2011 w sprawie upoważnienie Zastępcy Burmistrza do przygotowania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

 

Nr 57/2011 w sprawie upoważnienia pomocy administracyjnej do podpisywania dokumentów dotyczących ewidencji działalności gospodarczej

 

Nr 58/2011 w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza do wydawania decyzji i innych dokumentów w sprawach podatkowych

 

Nr 59/2011 w sprawie upoważnienia Sekretarza do wydawania decyzji i innych dokumentów w sprawach podatkowych

 

Nr 60/2011 w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza do wydawania decyzji administracyjnych i innych dokumentów

 

Nr 61/2011 w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza do wydawania decyzji administracyjnych i innych dokumentów

 

Nr 62/2011 w sprawie upoważnienia Sekretarza do wydawania decyzji administracyjnych i innych dokumentów

 

Nr 63/2011 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego służbę w Urzędzie Miejskim w Suchaniu

 

Nr 64/2011 w sprawie ustalenia zastępstw pomiędzy pracownikami Urzędu Miejskiego w Suchaniu

 

Nr 65/2011 w sprawie upoważnienia Skarbnika do wykonywania czynności w zakresie prawa pracy

 

Nr 66/2011 w sprawie upoważnienia młodszego referenta do podpisywania dokumentów dotyczących ewidencji działalności gospodarczej

 

Nr 67/2011 w sprawie upoważnienia Sekretarza do składania oświadczeń woli

 

Nr 68/2011 w sprawie upoważnienia Sekretarza do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu funduszu alimentacyjnego

 

Nr 69/2011 w sprawie upoważnienia Sekretarza do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu dodatków mieszkaniowych

 

Nr 70/2011 w sprawie przyznania stypendiów sportowych za wyniki sportowe

 

Nr 71/2011 w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością

Nr 72/2011 w sprawie wdrożenia i utrzymania Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miejskim w Suchaniu

 

Nr 73/2011 zmieniające zarządzenia w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego dla Urzędu Miejskiego w Suchaniu

 

Nr 74/2011 w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza do wystawienia faktur sprzedaży

 

Nr 75/2011 w sprawie upoważnienia Skarbnika Gminy do wystawienia faktur sprzedaży

 

Nr 76/2011 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zastępstw pomiędzy pracownikami Urzędu Miejskiego w Suchaniu

 

Nr 77/2011 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2011 r.

 

Nr 78/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 

Nr 79/2011 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2011 r.

 

Nr 79A/2011 w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego

 

Nr 80/2011 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 

Nr 81/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

 

Nr 82/2011 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2011 r.

 

Nr 83/2011 w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza

 

Nr 84/2011 w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego

 

Nr 84A/2011 zmieniające w sprawie ustalenia godzin otwarcia świetlic środowiskowych na terenie Gminy Suchań w okresie roku szkolnego 2011/2012

 

Nr 85/2011 w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Suchaniu do realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie

 

Nr 86/2011 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

 

Nr 86A/2011 w sprawie powołania stałego dyżuru burmistrza na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny

Nr 87/2011 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2011 r.

 

Nr 88/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 

Nr 89/2011 w sprawie przyznania stypendiów sportowych za wyniki sportowe

 

Nr 90/2011 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do przygotowania projektu budżetu gminy Suchań na rok 2012

 

Nr 90A/2011 w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki

 

Nr 91/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 

Nr 92/2011 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatycznej obsługi wyborów i operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. oraz określenia szczegółowego zakresu zadań tych osób

 

Nr 93/2011 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2011 r.

 

Nr 94/2011 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2011 r.

 

Nr 95/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

 

Nr 96/2011 w sprawie przyznania stypendiów sportowych za wyniki sportowe

 

Nr 97/2011 zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia Zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Suchaniu

 

Nr 98/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 

Nr 98A/2011 w sprawie powołania Komisji Sprawdzającej dla oceny i przyjmowania uwag co do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja Dni Seniora”

 

Nr 99/2011 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2011 r.

 

Nr 100/2011 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2011 r.

 

Nr 101/2011 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2011 r.

 

Nr 101A/2011 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Suchaniu

 

Nr 102/2011 w sprawie określenia wysokości stawek opłat za wydanie warunków technicznych, uzgodnienia projektu technicznego i dokonania odbioru technicznego przyłączy wodociągowego i kanalizacyjnego

 

Nr 103/2011 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

 

Nr 103A/2011 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

 

Nr 104/2011 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

 

Nr 106/2011 zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia Zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Suchaniu

 

Nr 107/2011 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2011 r.

 

Nr 108/2011 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2011 r.

 

Nr 109/2011 w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia

 

Nr 110/2011 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2011 r.

 

Nr 112/2011 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2011 r.

 

Nr 114/2011 w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia

 

Nr 115/2011 w sprawie przyznania stypendiów sportowych za wyniki sportowe

 

Nr 116/2011 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2011 r.

 

Nr 119/2011 w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

Nr 120/2011 w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

Nr 121/2011 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2011 r.

 

Nr 122/2011 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2011 r.

 

Nr 123/2011 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2011 r.

 

Nr 124/2011 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2011 r.

 

Nr 125/2011 w sprawie wprowadzenia zmiany do regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Suchaniu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Kiszel 18-04-2012 09:34:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamila Chodak 18-04-2012
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Kiszel 14-06-2012 10:42:25