Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Suchaniu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym


OŚ.6840.4.2012

Burmistrz Suchania

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn. zm)

ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości

1/ Nieruchomość gruntowa niezabudowana ( z możliwością zabudowy),

Oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 230 o pow. 0,0700 ha, uwidoczniona w KW nr 00052998/4, położona w obrębie Słodkowo Gm. Suchań.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 13 101,00 zł

Słownie: trzynaście tysięcy sto jeden złotych 00/100.

Uwaga -do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w

wysokości 23% .

Przedmiotowa nieruchomości jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

Uwarunkowania planistyczne:

Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Suchań z dniem 31.12.2002 r. utracił ważność a nowych nie uchwalono. Do daty jego ważności działka objęta była zapisem „ teren zabudowy zagrodowej” i posiadała symbol MR.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suchań, nie przewiduje się zmian.

2/ Nieruchomość gruntową niezabudowaną ( przeznaczona do zabudowy), oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 308/4 o pow. 0,1037 ha, uwidoczniona w KW nr SZ1T/00051259/5 położona w obrębie 2 m. Suchań.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 22 931.00 zł

Słownie: dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset trzydzieści jeden złotych 00/100.

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w

wysokości 23% .

3/ Nieruchomość gruntową niezabudowaną ( przeznaczona do zabudowy), oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 308/5 o pow. 0,1304 ha, uwidoczniona w KW nr SZ1T/00051259/5 położona w obrębie 2 m. Suchań.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 28 787.00 zł

Słownie: dwadzieścia osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem złotych

00/100.

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w

wysokości 23% .

4/ Nieruchomość gruntową niezabudowaną ( przeznaczona do zabudowy), oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 308/6 o pow. 0,1203 ha, uwidoczniona w KW nr SZ1T/00051259/5 położona w obrębie 2 m. Suchań.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 26 572.00 zł

Słownie: dwadzieścia sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa złote złotych

00/100.

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w

wysokości 23% .

5/ Nieruchomość gruntową niezabudowaną ( przeznaczona do zabudowy), oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 308/7 o pow. 0,0954 ha, uwidoczniona w KW nr SZ1T/00051259/5 położona w obrębie 2 m. Suchań.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 21 111.00 zł

Słownie: dwadzieścia jeden tysięcy sto jedenaście złotych 00/100.

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w

wysokości 23% .

6/ Nieruchomość gruntową niezabudowaną ( przeznaczona do zabudowy), oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 308/8 o pow. 0,0954 ha, uwidoczniona w KW nr SZ1T/00051259/5 położona w obrębie 2 m. Suchań.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 21 396.00 zł

Słownie: dwadzieścia jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć złotych

00/100.

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w

wysokości 23% .

7/ Nieruchomość gruntową niezabudowaną ( przeznaczona do zabudowy), oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 308/9 o pow. 0,0972 ha, uwidoczniona w KW nr SZ1T/00051259/5 położona w obrębie 2 m. Suchań.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 21 506.00 zł

Słownie: dwadzieścia jeden tysięcy pięćset sześć złotych 00/100.

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w

wysokości 23% .

8/ Nieruchomość gruntową niezabudowaną ( przeznaczona do zabudowy), oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 308/10 o pow. 0,1033 ha, uwidoczniona w KW nr SZ1T/00051259/5 położona w obrębie 2 m. Suchań.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 22 736.00 zł

Słownie: dwadzieścia dwa tysiące siedemset trzydzieści sześć złotych 00/100.

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w

wysokości 23% .

9/ Nieruchomość gruntową niezabudowaną ( przeznaczona do zabudowy), oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 308/11 o pow. 0,1075 ha, uwidoczniona w KW nr SZ1T/00051259/5 położona w obrębie 2 m. Suchań.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 23 765.00 zł

Słownie: dwadzieścia trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt pięć złotych 00/100.

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w

wysokości 23% .

10/ Nieruchomość gruntową niezabudowaną ( przeznaczona do zabudowy), oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 308/12 o pow. 0,1424 ha, uwidoczniona w KW nr SZ1T/00051259/5 położona w obrębie 2 m. Suchań.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 31 418.00 zł

Słownie: trzydzieści jeden tysięcy czterysta osiemnaście złotych 00/100.

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w

wysokości 23% .

11/ Nieruchomość gruntową niezabudowaną ( przeznaczona do zabudowy), oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 308/16 o pow. 0,1421 ha, uwidoczniona w KW nr SZ1T/00051259/5 położona w obrębie 2 m. Suchań.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 31 353.00 zł

Słownie: trzydzieści jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy złote 00/100.

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w

wysokości 23% .

12/ Nieruchomość gruntową niezabudowaną ( przeznaczona do zabudowy), oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 308/17 o pow. 0,1322 ha, uwidoczniona w KW nr SZ1T/00051259/5 położona w obrębie 2 m. Suchań.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 29 181.00 zł

Słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt jeden złotych 00/100.

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w

wysokości 23% .

13/ Nieruchomość gruntową niezabudowaną ( przeznaczona do zabudowy), oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 308/18 o pow. 0,1345 ha, uwidoczniona w KW nr SZ1T/00051259/5 położona w obrębie 2 m. Suchań.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 29 686.00 zł

Słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt sześć złotych

00/100.

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w

wysokości 23% .

14/ Nieruchomość gruntową niezabudowaną ( przeznaczona do zabudowy), oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 308/19 o pow. 0,1552 ha, uwidoczniona w KW nr SZ1T/00051259/5 położona w obrębie 2 m. Suchań.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 34 225.00 zł

Słownie: trzydzieści cztery tysiące dwieście dwadzieścia pięć złotych

00/100.

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w

wysokości 23% .

15/ Nieruchomość gruntową niezabudowaną ( przeznaczona do zabudowy), oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 308/20 o pow. 0,2077 ha, uwidoczniona w KW nr SZ1T/00051259/5 położona w obrębie 2 m. Suchań.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 45 739.00 zł

Słownie: czterdzieści pięć tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć złotych

00/100.

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w

wysokości 23% .

16/ Nieruchomość gruntową niezabudowaną ( przeznaczona do zabudowy), oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 308/21 o pow. 0,3526 ha, uwidoczniona w KW nr SZ1T/00051259/5 położona w obrębie 2 m. Suchań.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 77 515.00 zł

Słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset piętnaście złotych 00/100.

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w

wysokości 23%.

Przedmiotowe nieruchomości są wolne od obciążeń i zobowiązań.

Uwarunkowania planistyczne:

Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Suchań z dniem 31.12.2002 r. utracił ważność a nowych nie uchwalono. Do daty jego ważności działki objęte były zapisem „ teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej” i posiadały symbol MN.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suchań, nie przewiduje się zmian.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi 20 lutego 2012 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego pok. nr 1 sala narad (parter).

Pisemne oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w kopertach z dopiskiem „Przetarg ofert na nieruchomość dnia 20.02.2012 r.” w terminie najpóźniej do 17.02.2012 r. przed przetargiem.

Przystępujący do przetargu winien wpłacić wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej na konto Urzędu Pyrzycko-Stargardzkiego BS O/Stargard 02 9387 1042 4206 0091 2000 0030 najpóźniej na 3 dni przed przetargiem a dowód wpłaty załączyć do składanej oferty.

Wadium wniesione na przetarg:

? przepadnie na rzecz Gminy Suchań, jeżeli osoba która wygra przetarg i uchyli

się od zawarcia umowy notarialnej,

? zostanie zwrócone uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu niezwłocznie

po jego zamknięciu.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce

nieruchomościami wynosił 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu do zbycia i upłynął 18.01.2012 r.

Oferta musi zawierać pod rygorem nieważności:

1/ imię i nazwisko, adres oferenta lub nazwę albo firmę oraz siedzibę i

upoważnienie do występowania w obrocie prawnym , jeżeli oferentem jest

osoba prawna,

2/ datę sporządzenia oferty,

3/ oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te

warunki bez zastrzeżeń,

4/ określenie nieruchomości objętej oferta /nr dz., pow., położenie/,

5/ oferowaną cenę i sposób jej zapłaty tj. wpłata jednorazowa w gotówce, obligacjach, papiery wartościowe, weksle ,/ cena wywoławcza winna być przebita/,

6/ sposób zagospodarowania nabywanej nieruchomości ,

7/ w przypadku obcokrajowców, zgodę stosownych władz na nabycie

nieruchomości ,

8/ podpis oferenta.

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty zawarcia aktu notarialnego w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Suchaniu ul. Pomorska 72, pok. Nr 39 ( telefon 91/562 40 15 w. 35).

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty, odwołania lub unieważnienia przetargu.

Suchań, dnia 19.01.2012 r.

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w UM

od dnia 19.01.2012 r. do 17.02.2012 r.,

opublikowano na stronie internetowej www.bip.suchan. pl.

oraz publikuje się w tygodniku o zasięgu powiatowym.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Kiszel 20-01-2012 14:17:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Kiszel 29-12-2011
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Kiszel 20-01-2012 14:17:24