Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Suchaniu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenia Burmistrza Suchania 2010

1/10 z 04.01.2010r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Suchaniu

2/10 z 07.01.2010r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego dla Urzędu Miejskiego w Suchaniu

3/10 z 12 .01.2010r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego dla Urzędu Miejskiego w Suchaniu

4/10 z 12.01.2010r. w sprawie planu finansowego do uchwały Nr XXV/2011/09 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchań na 2010r.

5/10 z 12.01.2010r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami oraz wielkość dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa do uchwały Nr XXV/211/09 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 23 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchań

6/10 z 21.01.2010r. w sprawie upoważnienia Skarbnika do wydawania decyzji i innych dokumentów w sprawach podatkowych

7/10 z 21.01.2010r. w sprawie upoważnienia Skarbnika Gminy do wydawania decyzji administracyjnych i innych dokumentów

8/10 z 26.01.2010r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

9/10 z 28.01.2010r. w sprawie przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz środków higieny osobistej

10/10 z 05.02.2010r. w sprawie powierzenia spraw Skarbnikowi Gminy
 
11/10 z 11.02.2010r. w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

12/10 z 17.02.2010r. w sprawie zmiany postanowień umownych w celu ujednolicenia terminów użytkowania wieczystego dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Suchaniu, poprzez przyjęcia terminu uśrednionego

13/10 z 11.03.2010r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia

14/10 z 14.03.2010r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych za wyniki sportowe

15/10 z 22.03.2010r. w sprawie wprowadzenia zmiany do regulaminu wynagradzania
pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Suchaniu

16/10 z 22.03.2010r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchaniu

17/10 z 24.03.2010r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych za wyniki sportowe

18/10 z 31.03.2010r. w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2010r.

18a/10 z 31. 03.2010r. w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na
2010r.

19/10 z 01.04.2010r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia
 
20/10 z 07.04.2010r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchaniu, do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń rodzinnych

21/10 z 07.04.2010r. w sprawie upoważnienia pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchaniu, do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego

22/10 z 15.04.2010r. w sprawie zaliczenia poniesionych nakładów na poczet wierzytelności

23/10 z 15.04.2010r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia

24/10 z 15.04.2010r. w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji

25/10 z 20.04.2010r. w sprawie powołania biegłego do prac w komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków komunalnych wraz z siecią kanalizacyjną w Wapnicy

26/10 z 20.04.2010r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności za udostępnienie arkusza kopii lub wydruku aktu normatywnego lub innego aktu prawnego

27/10 z 30.04.2010r. w sprawie powołania biegłego do prac w komisji przetargowej w postępowaniu udzielenie zamówienia publicznego pn.: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Suchanówku

28/10 z 30.04.2010r. w sprawie ustalenia dnia wolnego za dnia 1 maja 2010r.

29/10 z 30.04.2010r. w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2010r.

30/10 z 30.04.2010r.  w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2010r.

31/10 z 30.04.2010r. w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2010r.

31/a/10 z 30.04.2010r. w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Suchaniu

31/b/10 z 30.04.2010r. w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla kierowników i zastępców jednostek budżetowych gminy Suchań

32/10 z 06.05.2010r. w sprawie rozłożenia wierzytelności na raty

33/10 z 06.05.2010r. w sprawie odroczenia terminu płatności
34/10 z 07.05.2010r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

34/A/10 z 10.05.2010r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim

35/10 z 14.05.2010r. w sprawie powołania stałego dyżuru burmistrza na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny

36/10 z 14.05.2010r. w sprawie ustalenia regulaminu Urzędu Miejskiego w Suchaniu na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny

37/10 z 14.05.2010r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych za wyniki sportowe

38/10 z 18.05.2010r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

39/10 z 18.05.2010r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego i operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r.

40/10 z 25.05.2010r. w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2010r.

41/10 z 25.05.2010r. w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2010r.

42/10 z 31.05.2010r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

42/a/10 z 31.05.2010r. w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2010r.

43/10 z 01.06.2010r. w sprawie powołania Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Gminie Suchań

44/10 z 09.06.2010r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bez przetargowej na rzecz użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i ogłoszenia jej wykazu

45/10 z 09.06.2010r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia

45/A/10 z 10.06.2010r. w sprawie rozłożenia wierzytelności na raty

46/10 z 15.06.2010r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych za wyniki sportowe

47/10 z 16.06.2010r. w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2010r.

48/10 z 17.06.2010r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia w drodze rokowań

49/10 z 25.06.2010r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych za wyniki sportowe50/10 z 30.06.2010r. w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2010r.
51/10 z 21.07.2010r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości do ogłoszenia II przetargu

52/10 z 21.07.2010r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia

53/10 z 29.07.2010r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w
Suchaniu i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej

54/10 z 29.07.2010r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych za wyniki sportowe

55/10 z 30.07.2010r. w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu 2010r.  

56/10 z 03.08.2010r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela
kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela minowanego

57/10 z 03.08.2010r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

58/10 z 26.08.2010r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości do ogłoszenia III przetargu

59/10 z 26.08.2010r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości i przeznaczenia jej do zbycia w drodze rokowań

59/A/2010 z 28.08.2010r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchaniu do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wydawania

60/10 z 30.08.2010r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia

61/10 z 30.08.2010r. w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2010r.

62/10 z 02. 09.2010r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

63/10 z 16.09.2010r. w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2010r.
 
64/10 z 17.09.2010r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do przygotowania projektu budżetu gminy Suchań 2011r.

65/10 z 21.09.2010r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę i wynajem nieruchomości komunalnych

65/A/10 z 22.09.2010r. w sprawie udostępniania obiektów gminnych w celach prowadzenia kampanii wyborczej w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.

66/10 z 29.09.2010r. w sprawie terminów przekazywania sprawozdań w zakresie budżetów jednostki samorządu terytorialnego

66a/10 z 29.09.2010r. w sprawie wprowadzenia zmiany do regulaminu wynagradzania

67/10 z 30.09.2010r. w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2010r.

68/10 z 01.10.2010r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

69/10 z 05.10.2010r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych za wyniki sportowe

70/10 z 07.10.2010r. w sprawie nabycia nieruchomości do gminnego zasobu

71/10 z 15.10.2010r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych za wyniki sportowe

72/10 z 19.10.2010r. zmieniające Zarządzenie w sprawie ustalenia norm zużycia paliw płynnych dla samochodów pożarniczych i urządzeń silnikowych w jednostkach ochotniczych straży pożarnych oraz ustalenia zasad rozliczania paliwa

73/10 z 19.10.2010r. w sprawie powołania koordynatora gminnego i operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborców burmistrza zarządzonych na dzień
21 listopada 2010r.

74/10 z 26.10.2010r. w sprawie upoważnienia Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Suchaniu do podpisywania dokumentów dotyczących wydawania dowodów osobistych

75/10 z 29.10.2010r. w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2010r.

76/10 z 29.10.2010r. w sprawie przyjęcia Zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Suchaniu

77/10 z 04.10.2010r. w sprawie upoważnienia Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Suchaniu do podpisywania dokumentów dotyczących sporządzania aktu pełnomocnictwa do głosowania

78/10 z 04.10.2010r. w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia

79/10 z 04.10.2010r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w obiektach należących do gminy Suchań oraz w jednostkach podległych

80/10 z 19.11.2010r. w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2010r.

81/10 z 19.11.2010r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego dla Urzędu Miejskiego w Suchaniu

82/10 z 22.11.2010r. w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia

83/10 z 29.11.2010r. w sprawie upoważnienia Skarbnika Miejskiego do prowadzenia spraw w imieniu Burmistrza

84/10 z 30.11.2010r. w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2010r.   


    
1/10 z 03.12.2010r. w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego w Gminie Suchań powołanego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2010r.

2/10 z 03.12.2010r. w sprawie ustalenia norm zużycia paliw płynnych dla samochodów pożarniczych i urządzeń silnikowych w jednostkach ochotniczych straży pożarnych oraz ustalenie zasad rozliczenia paliwa

3/10 z 06.12.2010r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011r.

4/10 z 07.12.2010r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 
5/10 z 08.12.2010r. w sprawie ustalenia dnia wolnego za dzień 25 grudnia 2010r.

6/10 z 20.12.2010r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych za wyniki sportowe

7/10 z 20.12.2010r. w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2010r.
 
8/10 z 20.12.2010r. w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2010r.
 
9/10 z 23.12.2010r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

10/10 z 28.12.2010r. w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2010r.

11/10 z 29.12.2010r. w sprawie rozłożenia wierzytelności na raty

12/10 z 30.12.2010r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości

13/10 z 30.12.2010r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę i wynajem nieruchomości komunalnych

14/10 z 30.12.2010r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych za wyniki sportowe
 
15/10 z 29.12.2010r. w sprawie ustalenia częstotliwości odczytów wodomierzy

16/10 z 29.12.2010r. w sprawie zaleceń pokontrolnych

17/10 z 31.12.2010r. w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2010r.

18/10 z 31.12.2010r. w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2010r.

19/10 z 31.12.2010r. w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2010r.

20/10 z 31.12.2010r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji na jednego ucznia przedszkola niepublicznego działajacego na terenie gminy Suchań.
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Kiszel 28-10-2011 13:30:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Kiszel 26-10-2011
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Szustakowski 24-09-2015 15:06:48