Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Suchaniu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Nabór kandydatów na ławników na kadencję 2012 - 2015

 

Suchań, dnia 06.06.2011r.

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 162 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm) podaję do wiadomości mieszkańcom Gminy Suchań, że prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie ustalił:
1. dwóch ławników dla spraw rodzinnych
2. dwóch ławników dla spraw pracy
wybieranych przez Radę Miejską w Suchaniu w Suchaniu w głosowaniu tajnym na kadencję 2012-2015 (art.160. §1 wyżej cytowanej ustawy).

Zgodnie z art. 158 §1 ww. ustawy ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2. jest nieskazitelnego charakteru,
3. ukończył 30 lat,
4. jest zatrudniony , prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5. nie przekroczył 70lat,
6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7. posiada co najmniej wykształcenie średnie.
Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.


Kandydatem na ławnika nie mogą być: osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz prokuraturze, osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw
i wykroczeń, adwokaci i aplikanci adwokaccy, radcy prawni i aplikanci radcowscy, duchowni, żołnierze w czynnej służbie wojskowej, funkcjonariusze Służby Więziennej, radni gminy, powiatu i województwa. Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji.


Termin zgłoszenia kandydatów na ławników upływa z dniem 30 czerwca 2011r.

Zgłoszenia należy składać w Biurze Rady Miejskiej (pok. nr 29) w Urzędzie Miejskim w Suchaniu w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2011r.
Jednocześnie informuję, że dnia 26 maja 2011r. została podpisana przez
Prezydenta RP ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. zmieniająca ustawę z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, która zmienia zasady i warunki naboru kandydatów na ławników sądów powszechnych.

Przepisy zmieniające wchodzą w życie 14.06.2011r.

W związku z powyższym ulegnie zmianie m.in. wzór karty zgłoszenia. Dlatego też w miarę możliwości w pierwszej dekadzie czerwca br. na podstawie nowych zasad naboru kandydatów na ławników sądów powszechnych zostaną przygotowane wzory dokumentów oraz niezbędne wytyczne.

Wzory dokumentów będą dostępne w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Suchaniu (pok. nr 29) w godzinach pracy Urzędu Miejskiego oraz na stronie internetowej www.bip.suchan.pl oraz www.suchan.plBurmistrz Suchania
Stanisława Bodnar  

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Wzor_karty.pdf (PDF, 816.40Kb) 2011-06-06 11:35:43 695 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilia Ignacik 06-06-2011 11:35:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Grażyna Siwek 06-06-2011
Ostatnia aktualizacja: Grażyna Siwek 14-06-2011 14:10:23