Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Suchaniu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Przetarg na dzierżawę nieruchomości

 

Burmistrz Suchania

działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)

 

ogłasza   przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę niżej wymienionej nieruchomości.

 

 

1/ część działki  nr 24/3  o pow. 18 m2  położona  obr.2 m.  Suchań,    z przeznaczeniem pod ustawienie garażu .

    Cena wywoławcza za 1 m2 gruntu   wynosi  – 0,50 zł/m2 + 22% VAT  miesięcznie.

2/  część działki  nr 24/3  o pow. 18 m2  położona  obr.2 m.  Suchań,    z przeznaczeniem pod ustawienie garażu .

    Cena wywoławcza za 1 m2 gruntu   wynosi  – 0,50 zł/m2 + 22% VAT  miesięcznie.

3/ część działki  nr 24/3  o pow. 18 m2  położona  obr.2 m.  Suchań,    z przeznaczeniem pod ustawienie garażu .

    Cena wywoławcza za 1 m2 gruntu   wynosi  – 0,50 zł/m2 + 22% VAT miesięcznie.

4/ część działki  nr 24/3  o pow. 18 m2  położona  obr.2 m.  Suchań,    z przeznaczeniem pod ustawienie garażu .

    Cena wywoławcza za 1 m2 gruntu   wynosi  – 0,50 zł/m2 + 22% VAT miesięcznie.

5/ część działki  nr 24/3  o pow. 18 m2  położona  obr.2 m.  Suchań,    z przeznaczeniem pod ustawienie garażu .

    Cena wywoławcza za 1 m2 gruntu   wynosi  – 0,50 zł/m2 + 22% VAT miesięcznie.

 

Czynsz za dzierżawę  nieruchomości  płatny na konto Urzędu Pyrzycko – Stargardzkiego Banku Spółdzielczego O/Stargard do 10 każdego miesiąca po otrzymaniu faktury.

W/w nieruchomości  są wolne od obciążeń i zobowiązań.

 

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 października 2010r. o godz.10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suchaniu w sali nr 38 (II piętro). Pisemne oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w kopertach z dopiskiem „Przetarg ofert na nieruchomość dnia 15.10 2010 r.” najpóźniej na 3 dni przed przetargiem tj. do dnia 12.10.2010 r.

 

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienie przetargu w części lub w całości .

Oferta musi zawierać pod rygorem nieważności:

1) imię i nazwisko, adres oferenta lub nazwę albo firmę oraz siedzibę, jeżeli   oferentem jest osoba prawna,

2) datę sporządzenia oferty,

3) określenie nieruchomości objętej ofertą / nr dz., położenie, pow./,

4) sposób zagospodarowania dzierżawionej nieruchomości ,

5) oferowaną cenę za dzierżawę nieruchomości /cena wywoławcza winna być przebita/,

6) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

7) w przypadku obcokrajowców, zgodę stosownych władz na nabycie  nieruchomości,

8) podpis oferenta.

Suchań, dnia 15.09.2010 r.

 

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w UM

od dnia 15.09.2010 r. do 14.10.2010 r.,

publikuje się w tygodniku  o zasięgu powiatowym

oraz opublikowano na stronie internetowej www.suchan.pl.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Kiszel 15-09-2010 09:33:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Kiszel 14-06-2010
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Kiszel 15-09-2010 09:34:20