Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Suchaniu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenia Burmistrza Suchania 2009


Zarządzenia Burmistrza w 2009 r.

 

1/2009 08.01.2009 w sprawie układu wykonawczego do uchwały N XVI/151/08 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Suchan na 2009r.

2/2009 08.01.2009 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami oraz wielkość dochodów związanych z realizacja tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa do uchwały Nr XVI/151/08 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Suchań na 2009r.

3/2009 08.01.2009 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

4/2009 15.01.2009 w sprawie umorzenia wierzytelności wraz z odsetkami z tytułu użytkowania wieczystego

5/2009 15.01.2009 w sprawie rozłożenia wierzytelności na raty

6/2009 15.01.2009 w sprawie umorzenia wierzytelności wraz z odsetkami z tytułu czynszu za lokal mieszkalny

7/2009 21.01.2009 w sprawie organizacji imprezy pod nazwa „Dni Suchania 2009”

8/2009 anulowano

9/2009 30.01.2009 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

10/2009 30.01.2009 w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu na 2009r.

11/2009 30.01.2009 w sprawie przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz środków higieny osobistej

12/2009 12.02.2009 w sprawie rozłożenia wierzytelności na raty

13/2009 12.02.2009 w sprawie regulaminu premiowania pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi w Urzędzie Miejskim w Suchaniu

14/2009 17.02.2009r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego dla Urzędu Miejskiego w Suchaniu,

15/2009 18.02.2009r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych za wyniki sportowe,

16/2009 03.03.2009r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,

17/2009 05.03.2009r. w sprawie regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Suchaniu,

18/2009 20.03.2009r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Suchaniu i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej,

19/2009 26.03.2009r. w sprawie rozłożenia wierzytelności na raty,

20/2009 26.03.2009r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego,

21/2009 31.03.2009r. w sprawie zmian budżetu i zmian układu wykonawczego budżetu na 2009r.

22/2009 31.03.2009r. w sprawie upoważnienia Skarbnika Gminy do wystawiania faktur sprzedaży,

23/2009 06.04.2009r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych za wyniki sportowe,

24/2009 07.04.2009r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,

25/2009 09.04.2009r. w sprawie umorzenia wierzytelności i zaliczenia poniesionych nakładów na poczet wierzytelności,

26/2009 09.04.2009r. w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie innego terminu wniesienia opłaty rocznej,

27/2009 17.04.2009r. w sprawie procedur kontroli gospodarowania mieniem,

28/2009 22.04.2009r. w sprawie częściowego zniesienia współwłasności do nieruchomości w wyniku podziału działki,

29/2009 23.04.2009r. w sprawie rozłożenia wierzytelności na raty,

30/2009 28.04.2009r. w sprawie powołania Administratora bezpieczeństwa Informacji,

31/2009 30.04.2009r. w sprawie budżetu i zmian układu wykonawczego budżetu na 2009r.

32/2009 05.05.2009r. w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego dla wyboru sołtysa sołectwa Wapnica,

33/2009 05.05.2009r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego i operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009r.

34/2009 05.05.2009r. w sprawie umorzenia odsetek od wierzytelności,

35/2009 14.05.2009r. w sprawie rozłożenia wierzytelności na raty,

36/2009 14.05.2009r. zmieniające załącznik do zarządzenia w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do zbycia,

37/2009 14.05.2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Suchaniu,

38/2009 15.05.2009r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009r.

40/2009 19.05.2009r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,

41/2009 21.05.2009r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych za wyniki sportowe,

42/2009 21.05.2009r. w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla kierowników i zastępców jednostek budżetowych Gminy Suchań,

43/2009 26.05.2009r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości do ogłoszenia II przetargu,

44/2009 29.05.2009r. w sprawie zmian budżetu i zmian układu wykonawczego budżetu na 2009r.

45/2009 04.06.2009r. w sprawie rozłożenia wierzytelności na raty,

46/2009 10.06.2009r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych za wyniki sportowe,

47/2009 22.06.2009r. zmieniające zarządzenie w sprawie przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz środków higieny osobistej,

48/2009 24.06.2009r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miejskim w Suchaniu,

49/2009 24.06.2009r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Suchaniu regulaminu okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowisku urzędniczym i kierowniczym stanowisku urzędniczym w tym kierowników jednostek organizacyjnych,

50/2009 29.06.2009r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych za wyniki sportowe,

51/2009 anulowano

52/2009 30.06.2009r. w sprawie zmian budżetu i zmian układu wykonawczego budżetu na 2009r.

53/2009 02.07.2009r. w sprawie zaliczenia poniesionych nakładów na poczet wierzytelności,

54/2009 02.07.2009r. w sprawie zaliczenia poniesionych nakładów na poczet wierzytelności,

55/2009 02.07.2009r. w sprawie zaliczenia poniesionych nakładów na poczet wierzytelności,

56/2009 02.07.2009r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowych i ogłoszenia ich wykazu,

57/2009 02.07.2009r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,

58/2009 03.07.2009r. w sprawie udzielenia poręczenia dla Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Suchaniu,

59/2009 15.07.2009r. w sprawie rozłożenia wierzytelności na raty,

60/2009 20.07.2009r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych za wyniki sportowe,

61/2009 30.07.2009r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,

62/2009 07.08.2009r. w sprawie ustalenia norm zużycia paliw płynnych dla samochodów pożarniczych i urządzeń silnikowych w jednostkach ochotniczych straży pożarnych oraz ustalenia zasad rozliczania paliwa,

63/2009 07.08.2009r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w dniu wolnym od pracy w 2009r.

64/2009 21.08.2009r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,

65/2009 25.08.2009r. w sprawie zmian budżetu i zmian układu wykonawczego budżetu na 2009r.

66/2009 14.09.2009r. w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji,

67/2009 14.09.2009r. w sprawie powołania Administratora systemu Teleinformatycznego,

68/2009 15.09.2009r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia,

69/2009 23.09.2009r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę i wynajem nieruchomości komunalnych,

70/2009 25.09.2009r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych za wyniki sportowe,

71/ 09 z 29.09.2009r. w sprawie przygotowania materiałów do opracowani projektu budżetu na rok 2010,

72/09 z 29.09.2009r. w sprawie powołania          Komisji Rekrutacyjnej,  


73/09


74/09 z 1.10.2009r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości do gminnego zasobu,


75/09 z 15.10.2009r. w sprawie rozłożenia wierzytelności na raty,


76/09 z 15.10.2009r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego dla Urzędu Miejskiego w Suchaniu,


76A/09 z 20.10.2009r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę i  wynajem nieruchomości komunalnych ,


77/09 z 22.10.2009r. w sprawie rozłożenia wierzytelności na raty,


78/09 z 27.10.2009r.      w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia,


79/09 z 28.10.2009r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych za wyniki sportowe,


80/09 z 02.11.2009r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia,


81/09 z 05.11.2009r. w sprawie zaliczenia poniesionych nakładów na poczet wierzytelności,


82/09 z 05.11.2009r. w sprawie rozłożenia wierzytelności na raty

83/09 z 05.11.2009r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia na drodze rokowań

84/09 z 16.11.2009r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Suchaniu

85/09 z 17.11.2009r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchaniu

86/09 z 26.11.2009r. w sprawie ustalenia zastępstw pomiędzy pracownikami Urzędu Miejskiego w Suchaniu

87/09 anulowano

88/09 anulowano

89/09 z 26.11.2009r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w obiektach należących do gminy Suchań oraz jednostkach podległych

90/09 z 26.11.2009r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych za wyniki sportowe

91/09 anulowano

92/09 z 10.12.2009r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Suchaniu

93/09 z 14.12.2009r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia

94/09 z 15.12.2009r. w sprawie zmian budżetu i zmian układu wykonawczego budżetu na 2009r.

95/09 z 17.12.2009r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych za wyniki sportowe

96/09 z 30.12.2009r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego dla Urzędu Miejskiego w Suchaniu

97/09 z 31.12.2009r. w sprawie zmian budżetu i zmian układu wykonawczego budżetu na 2009r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Kucharczyk 02-04-2009 10:51:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Kucharczyk 27-03-2009
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Kiszel 28-10-2011 13:25:07