Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Statut Biblioteki Publicznej w Suchaniu Dariusz Szustakowski 2017-09-15 09:18:20 edycja dokumentu
Statut Biblioteki Publicznej w Suchaniu Dariusz Szustakowski 2017-09-15 09:17:40 edycja dokumentu
Statut Biblioteki Publicznej w Suchaniu Dariusz Szustakowski 2017-09-15 09:17:05 edycja dokumentu
Statut Biblioteki Publicznej w Suchaniu Dariusz Szustakowski 2017-09-15 09:16:51 edycja dokumentu
Statut Biblioteki Publicznej w Suchaniu Dariusz Szustakowski 2017-09-15 09:16:24 edycja dokumentu
Statut Biblioteki Publicznej w Suchaniu Dariusz Szustakowski 2017-09-15 09:05:05 edycja dokumentu
Statut Biblioteki Publicznej w Suchaniu Dariusz Szustakowski 2017-09-15 09:02:20 edycja dokumentu
Jednostki Organizacyjne (biblioteka, OPS, szkoła) Dariusz Szustakowski 2017-09-15 09:00:27 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 88/2017 Burmistrza Suchania z dnia 08.09.2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w Gminie Suchań Grażyna Siwek 2017-09-11 14:47:38 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wydaniu decyzji konczącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Dariusz Szustakowski 2017-09-08 08:21:09 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXII/192/2017 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchań na 2017 r. Dariusz Szustakowski 2017-09-06 14:44:27 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXII/191/2017 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchaniu. Dariusz Szustakowski 2017-09-06 14:43:56 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXII/190/2017 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wapnicy. Dariusz Szustakowski 2017-09-06 14:43:23 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXII/189/2017 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 29 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa. Dariusz Szustakowski 2017-09-06 14:42:56 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXII/188/2017 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad dofinansowania przedsięwzięć związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Suchań w roku 2017. UNIEWAŻNIONA Dariusz Szustakowski 2017-09-06 14:42:23 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXII/187/2017 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 29 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Dariusz Szustakowski 2017-09-06 14:41:52 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXII/186/2017 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy. Dariusz Szustakowski 2017-09-06 14:41:23 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXII/185/2017 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Suchań na lata 2016-2022. Dariusz Szustakowski 2017-09-06 14:40:50 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXII/184/2017 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 29 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Dziennego Domu "Senior - WIGOR" w Suchaniu. Dariusz Szustakowski 2017-09-06 14:40:05 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXII/183/2017 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Publicznych w Suchaniu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im.Janusza Kusocińskiego w Suchaniu. Dariusz Szustakowski 2017-09-06 14:39:31 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR XXII/183/2017 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Publicznych w Suchaniu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im.Janusza Kusocińskiego w Suchaniu. Dariusz Szustakowski 2017-09-06 14:39:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 85/2017 Burmistrza Suchania z dnia 04.09.2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy w Gminie Suchań Dariusz Szustakowski 2017-09-05 14:50:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 84/2017 Burmistrza Suchania z dnia 04.09.2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w Gminie Suchań Dariusz Szustakowski 2017-09-05 14:49:24 dodanie dokumentu
Uchwała Nr CCLXII.432.2017 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie wydania opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Suchań za pierwsze półrocze 2017 r. Dariusz Szustakowski 2017-09-04 11:18:53 dodanie dokumentu
Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Lokalnego Programu Rewitalizacji Dariusz Szustakowski 2017-08-29 08:21:50 edycja dokumentu
Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Lokalnego Programu Rewitalizacji Dariusz Szustakowski 2017-08-29 08:21:24 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Prezesa KRUS Dariusz Szustakowski 2017-08-28 13:47:11 dodanie dokumentu
Informacja Burmistrza Suchania z wykonania budżetu Gminy Suchań za I półrocze 2017 r. Dariusz Szustakowski 2017-08-25 12:11:17 edycja dokumentu
Informacja Burmistrza Suchania z wykonania budżetu Gminy Suchań za I półrocze 2017 r. Dariusz Szustakowski 2017-08-25 12:10:56 dodanie dokumentu
Sprawozdania budżetowe za I półrocze 2017 Dariusz Szustakowski 2017-08-25 10:55:48 dodanie dokumentu
Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2017 Dariusz Szustakowski 2017-08-25 10:45:59 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Suchania w sprawie zawiadomienia stron o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi powiatowej nr 1735Z Wiechowo - Sulino - Suchań ul. Polna. Przebudowa odcinka od Słodkowa do Suchania" Marek Szalewicz 2017-08-24 14:36:40 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Suchania w sprawie zawiadomienia stron o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi powiatowej nr 1735Z Wiechowo - Sulino - Suchań ul. Polna. Przebudowa odcinka od Słodkowa do Suchania" Marek Szalewicz 2017-08-24 14:35:56 dodanie dokumentu
XXII Sesja Rady Miejskiej Dariusz Szustakowski 2017-08-23 12:07:12 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przetargu działki nr 308/10 w Suchaniu Dariusz Szustakowski 2017-08-23 09:20:43 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przetargu działki nr 308/20 w Suchaniu Dariusz Szustakowski 2017-08-23 09:20:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 74 /2017 Burmistrza Suchania z dnia 23 sierpnia 2017r. w sprawie przeprowadzenia III przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych Dariusz Szustakowski 2017-08-23 09:17:59 dodanie dokumentu
Ogłoszenie wyników konsultacji społecznych dotyczących projektu ?Lokalnego Program Rewitalizacji dla Gminy Suchań na lata 2016-2022? Dariusz Szustakowski 2017-08-23 08:39:34 dodanie dokumentu
Burmistrz Suchania ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ciągnika rolniczego Dariusz Szustakowski 2017-08-23 08:10:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie 73 /2017 Burmistrza Suchania z dnia 22 sierpnia 2017r. w sprawie przeprowadzenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż ciągnika rolniczego URSUS 3512 z pługiem do odśnieżania Dariusz Szustakowski 2017-08-23 08:07:41 dodanie dokumentu