Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Dybała Władysław Admin 2017-05-10 12:58:43 dodanie dokumentu
Bodnar Eugeniusz Admin 2017-05-10 12:58:23 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XIX/169/2017 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchań na rok 2017. Admin 2017-05-10 12:49:32 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XIX/168/2017 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 28 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej osobom fizycznym ze środków budżetu Gminy Suchań na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania. Admin 2017-05-10 12:48:50 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XIX/167/2017 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy. Admin 2017-05-10 12:47:59 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XIX/166/2017 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. Admin 2017-05-10 12:47:20 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XIX/165/2017 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 28 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunukacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Suchań, udostępnionych dla operatorów i przewoźników publicznego transportu zbiorowego, oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. Admin 2017-05-10 12:46:01 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XIX/164/2017 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 28 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Suchaniu. Admin 2017-05-10 12:44:36 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XIX/163/2017 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie utworzenia świetlic wiejskich na terenie Gminy Suchań oraz przyjęcia Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich. Admin 2017-05-10 11:45:55 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XIX/162/2017 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Suchań z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2016 r. Admin 2017-05-10 11:43:58 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XIX/161/2017 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za zbiorowe odprowadzenie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych w miejscowości Wapnica. Admin 2017-05-10 11:43:00 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o wyniku Grażyna Siwek 2017-05-09 14:37:07 edycja dokumentu
Ogłoszenie o wyniku Grażyna Siwek 2017-05-09 14:33:59 dodanie dokumentu
Plan zamówień publicznych Gminy Suchań przewidywanych do przeprowadzenia w roku finansowym 2017 Krzysztof Siwek 2017-05-08 14:30:19 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 42/2017 Burmistrza Suchania z dnia 08.05.2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy w Gminie Suchań Admin 2017-05-08 14:26:10 dodanie dokumentu
Referat Organizacyjny Grażyna Siwek 2017-05-05 08:32:03 edycja dokumentu
ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości Admin 2017-05-04 14:21:48 dodanie dokumentu
Komunikat o zagrożeniu upraw roślin Admin 2017-04-28 13:08:40 dodanie dokumentu
Komunikat o zagrożeniu upraw roślin Admin 2017-04-28 13:08:27 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe w sprawie realizacji zadania polegającego na "Wymianie przepalonych źródeł światła oraz przeglądzie i konserwacji urządzeń oświetlenia ulicznego na Placu Rynek w Suchaniu". Admin 2017-04-28 12:59:00 dodanie dokumentu
Rejestr instytucji kultury Admin 2017-04-28 09:13:10 edycja dokumentu
Rejestr instytucji kultury Admin 2017-04-28 09:12:48 usunięcie załacznika
Wykonanie umocnionego pobocza przy świetlicy wiejskiej w Żukowie Krzysztof Siwek 2017-04-25 11:53:42 dodanie dokumentu
Plan zamówień publicznych Gminy Suchań przewidywanych do przeprowadzenia w roku finansowym 2017 Krzysztof Siwek 2017-04-24 12:48:07 edycja dokumentu
XIX Sesja Rady Miejskiej Admin 2017-04-21 08:39:32 edycja dokumentu
XIX Sesja Rady Miejskiej Admin 2017-04-21 08:38:57 dodanie dokumentu
INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO Admin 2017-04-20 12:20:01 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Burmistrza Suchania z wykonania budżetu Gminy Suchań za rok 2016. Admin 2017-04-20 12:07:02 edycja dokumentu
Sprawozdanie Burmistrza Suchania z wykonania budżetu Gminy Suchań za rok 2016. Admin 2017-04-20 12:06:48 edycja dokumentu
Sprawozdanie Burmistrza Suchania z wykonania budżetu Gminy Suchań za rok 2016. Admin 2017-04-20 12:05:49 edycja dokumentu
Sprawozdanie Burmistrza Suchania z wykonania budżetu Gminy Suchań za rok 2016. Admin 2017-04-20 12:05:08 dodanie dokumentu
Informacja Burmistrza Suchania za rok 2016 Admin 2017-04-20 11:38:35 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XCIV.171.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wydania opini o przedłożonym przez Burmistrza Suchania sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia. Admin 2017-04-20 11:36:38 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe w sprawie realizacji zadania polegającego na: "Dostawa i montaż biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków na potrzeby budynku socjalnego w miejscowości Brudzewice gm. Suchań" Admin 2017-04-20 11:05:54 edycja dokumentu
Zarządzenie Grażyna Siwek 2017-04-10 09:05:17 dodanie dokumentu
Schemat Grażyna Siwek 2017-04-10 09:04:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 33/2017 Burmistrza Suchania z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do oddziałów przedszkolnych i do klas pierwszych szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Suchań Admin 2017-04-06 15:24:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 34/2017 Burmistrza Suchania z dnia 05.04.2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w Gminie Suchań Admin 2017-04-06 13:42:17 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Admin 2017-04-05 12:55:56 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Admin 2017-04-05 12:48:14 edycja dokumentu