Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Suchaniu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów naliczenia podatku rolnego na rok 2007 Daniel Wieczorkiewicz 2006-12-08 08:17:01 dodanie dokumentu
Sesja Rady Nr II Daniel Wieczorkiewicz 2006-12-08 08:16:40 dodanie dokumentu
w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej w Suchaniu. Daniel Wieczorkiewicz 2006-12-08 08:16:00 dodanie dokumentu
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia diet dla radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Suchań. Daniel Wieczorkiewicz 2006-12-08 08:15:41 dodanie dokumentu
w sprawie wyboru Komisji Spraw Społecznych, jej przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego. Daniel Wieczorkiewicz 2006-12-08 08:15:19 dodanie dokumentu
w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej, jej przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego. Daniel Wieczorkiewicz 2006-12-08 08:14:58 dodanie dokumentu
w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Suchaniu. Daniel Wieczorkiewicz 2006-12-08 08:14:41 dodanie dokumentu
Sesja Rady Nr I Daniel Wieczorkiewicz 2006-12-08 08:14:15 dodanie dokumentu
zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Suchaniu . Daniel Wieczorkiewicz 2006-12-08 08:13:05 dodanie dokumentu
w sprawie zmian budżetu Gminy Suchań na 2006r. Daniel Wieczorkiewicz 2006-12-08 08:12:51 dodanie dokumentu
w sprawie przyjęcia lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. Daniel Wieczorkiewicz 2006-12-08 08:12:39 dodanie dokumentu
w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Suchań za I półrocze roku budżetowego. Daniel Wieczorkiewicz 2006-12-08 08:12:18 dodanie dokumentu
w sprawie nadania Statutu Urzędowi Miejskiemu w Suchaniu. Daniel Wieczorkiewicz 2006-12-08 08:11:58 dodanie dokumentu
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność burmistrza. Daniel Wieczorkiewicz 2006-12-08 08:11:40 dodanie dokumentu
Sesja Rady Nr XXIX Daniel Wieczorkiewicz 2006-12-08 08:11:15 dodanie dokumentu
w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Daniel Wieczorkiewicz 2006-12-08 08:09:38 dodanie dokumentu
w sprawie zmian budżetu Gminy Suchań na 2006r. Daniel Wieczorkiewicz 2006-12-08 08:09:17 dodanie dokumentu
w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa. Daniel Wieczorkiewicz 2006-12-08 08:08:57 dodanie dokumentu
w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi. Daniel Wieczorkiewicz 2006-12-08 08:08:17 dodanie dokumentu
w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Pomocy Społecznej z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną Daniel Wieczorkiewicz 2006-12-08 08:07:51 dodanie dokumentu
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej Daniel Wieczorkiewicz 2006-12-07 11:28:07 dodanie dokumentu
w sprawie zmian budżetu Gminy Suchań na 2006r. Daniel Wieczorkiewicz 2006-12-07 11:27:53 dodanie dokumentu
w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Suchań własności nieruchomości będącej w zasobie Agencji Własności Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie. Daniel Wieczorkiewicz 2006-12-07 11:27:37 dodanie dokumentu
w sprawie realizacji inwestycji infrastrukturalnych, na terenie gminy Suchań. Daniel Wieczorkiewicz 2006-12-07 11:27:11 dodanie dokumentu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suchań. Daniel Wieczorkiewicz 2006-12-07 11:26:47 dodanie dokumentu
w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości Daniel Wieczorkiewicz 2006-12-07 11:26:22 dodanie dokumentu
w sprawie zaopiniowania podziału na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim Daniel Wieczorkiewicz 2006-12-07 11:25:49 dodanie dokumentu
w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza. Daniel Wieczorkiewicz 2006-12-07 11:25:29 dodanie dokumentu
w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w zakresie dożywiania przyznawaną w ramach programu wieloletniego „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Daniel Wieczorkiewicz 2006-12-07 11:25:08 dodanie dokumentu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Suchań na obrębach geodezyjnych Sadłowo i Żukowo. Daniel Wieczorkiewicz 2006-12-07 11:24:49 dodanie dokumentu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dla ponad lokalnego określenia i realizacji wybranych zadań w zakresie gospodarki odpadami. Daniel Wieczorkiewicz 2006-12-07 11:24:24 dodanie dokumentu
w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat , jak również trybu ich pobierania . Daniel Wieczorkiewicz 2006-12-07 11:24:07 dodanie dokumentu
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Suchań udzielanych w ramach pomocy de minimis Daniel Wieczorkiewicz 2006-12-07 11:23:29 dodanie dokumentu
Sesja Rady Nr XXVIII Daniel Wieczorkiewicz 2006-12-07 11:22:16 edycja dokumentu
Sesja Rady Nr XXVIII Daniel Wieczorkiewicz 2006-12-07 11:22:06 dodanie dokumentu
Komisja Rewizyjna Daniel Wieczorkiewicz 2006-12-05 10:10:58 edycja dokumentu
Komisja Spraw Społecznych Daniel Wieczorkiewicz 2006-12-05 10:09:28 edycja dokumentu
Przewodniczący Rady Miejskiej IV Kadencji Daniel Wieczorkiewicz 2006-12-05 10:07:33 edycja dokumentu
III etap modernizacji bazy dydaktycznej Zespołu Szkół Publicznych w Suchaniu - wymiana drzwi i okien Krzysztof Siwek 2006-11-24 14:56:54 dodanie dokumentu
Slawomir Jan Zablocki Daniel Wieczorkiewicz 2006-11-21 10:34:31 dodanie dokumentu