Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Regulamin organizacyjny Daniel Wieczorkiewicz 2004-03-31 08:17:30 dodanie dokumentu
Daniel Wieczorkiewicz 2004-03-31 08:12:55 dodanie dokumentu
Daniel Wieczorkiewicz 2004-03-31 08:12:07 dodanie dokumentu
Regulamin organizacyjny Daniel Wieczorkiewicz 2004-03-31 08:10:30 dodanie dokumentu
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO Daniel Wieczorkiewicz 2004-02-25 10:41:54 dodanie dokumentu
Procedury podatkowe Daniel Wieczorkiewicz 2004-02-25 10:29:26 dodanie dokumentu
Daniel Wieczorkiewicz 2004-02-25 10:27:50 dodanie dokumentu
Procedury podatkowe Daniel Wieczorkiewicz 2004-02-25 10:24:02 dodanie dokumentu
Procedury podatkowe Daniel Wieczorkiewicz 2004-02-25 10:22:41 dodanie dokumentu
Daniel Wieczorkiewicz 2004-02-23 14:03:59 dodanie dokumentu
Daniel Wieczorkiewicz 2004-02-23 14:03:23 dodanie dokumentu
Daniel Wieczorkiewicz 2004-02-23 13:58:44 dodanie dokumentu
Daniel Wieczorkiewicz 2004-02-23 13:58:19 dodanie dokumentu
Daniel Wieczorkiewicz 2004-02-23 13:57:16 dodanie dokumentu
Daniel Wieczorkiewicz 2004-02-23 13:56:40 dodanie dokumentu
Ryszard Warszawski Daniel Wieczorkiewicz 2004-02-23 13:55:13 dodanie dokumentu
Tadeusz Szumski Krzysztof Siwek 2004-02-23 09:56:57 dodanie dokumentu
III sesja Krzysztof Siwek 2004-02-23 09:50:46 dodanie dokumentu
II sesja Krzysztof Siwek 2004-02-23 09:50:25 dodanie dokumentu
I sesja Krzysztof Siwek 2004-02-23 09:49:53 dodanie dokumentu
Uchwała nr IX/43/O3 Rady Miejskiej w S u c h a n i u z dnia 01 grudnia 2003r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów naliczenia podatku rolnego na rok 2004. Krzysztof Siwek 2004-02-23 09:49:04 dodanie dokumentu
Uchwała IX/44/O3 Rady Miejskiej w S u c h a n i u z dnia 01 grudnia 2003r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2004. Krzysztof Siwek 2004-02-23 09:48:43 dodanie dokumentu
Uchwał a N r IX/45/03 Rady Miejskiej w S u c h a n i u z dnia 01 grudnia 2003r. w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2004. Krzysztof Siwek 2004-02-23 09:48:20 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IV/28/O3 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 28 lutego 2003r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza. Krzysztof Siwek 2004-02-23 09:34:55 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IV/27/03 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 28 lutego 2003r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza. Krzysztof Siwek 2004-02-23 09:34:25 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IV/26/O3 Rady Miejskiej w S u c h a n i u z dnia 28 lutego 2003r. w sprawie uchwalenia diet dla radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Suchań. Krzysztof Siwek 2004-02-23 09:33:47 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IV/25/O3 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 28 lutego 2003r. w sprawie wyznaczenia delegata do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu "Pomerania". Krzysztof Siwek 2004-02-23 09:33:25 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IV/24/03 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 28 lutego 2003r. w sprawie wyboru członka Zgromadzenia Związku Gmin Dorzecza lny. Krzysztof Siwek 2004-02-23 09:32:59 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IV/23/O3 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 28 lutego 2003r. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi mienie gminy. Krzysztof Siwek 2004-02-23 09:32:35 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IV/22/03 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 28 lutego 2003r. w sprawie zmian budżetu Gminy Suchań na 2003 r. Krzysztof Siwek 2004-02-23 09:32:11 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IV/21/O3 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 28 lutego 2003r. w sprawie ustalenia statutów dla sołectw Gminy Suchań. Krzysztof Siwek 2004-02-23 09:31:48 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IV/20/O3 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 28 lutego 2003r. w sprawie ustalenia Programu działania na lata 2003 - 2006. Krzysztof Siwek 2004-02-23 09:31:21 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IV/19/O3 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 28 lutego 2003r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003r. Krzysztof Siwek 2004-02-23 09:30:40 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IV/18/O3 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 28 lutego 2003r. w sprawie ustalenia Programu pomocy społecznej dla Gminy Suchań na lata 2003 - 2004. Krzysztof Siwek 2004-02-23 09:30:15 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IV/17/O3 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 28 lutego 2003r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2002r. Krzysztof Siwek 2004-02-23 09:29:50 dodanie dokumentu
Uchwała Nr III/16/02 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie wyznaczenia delegata do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu "Pomerania". Krzysztof Siwek 2004-02-23 09:23:37 dodanie dokumentu
Uchwała Nr III/15/02 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie zmian budżetu Gminy Suchań na 2002 r. Krzysztof Siwek 2004-02-23 09:22:58 dodanie dokumentu
Uchwala Nr III/14/02 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego w gminie Suchań. Krzysztof Siwek 2004-02-23 09:22:33 dodanie dokumentu
Uchwała Nr III / 13 / 02r Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 30 grudnia 2002r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchań na 2003 rok. Krzysztof Siwek 2004-02-23 09:22:09 dodanie dokumentu
Uchwała Nr II/11/02 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 7 grudnia 2002r. w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich. Krzysztof Siwek 2004-02-23 09:21:27 dodanie dokumentu