Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Suchaniu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Burmistrz Daniel Wieczorkiewicz 2007-04-24 14:40:29 edycja dokumentu
Burmistrz Daniel Wieczorkiewicz 2007-04-24 14:39:58 edycja dokumentu
Sekretarz Daniel Wieczorkiewicz 2007-04-24 14:39:08 edycja dokumentu
Sołtysi 2011 Daniel Wieczorkiewicz 2007-04-24 14:09:53 edycja dokumentu
Sołtysi 2011 Daniel Wieczorkiewicz 2007-04-24 13:49:35 edycja dokumentu
Sołtysi 2011 Daniel Wieczorkiewicz 2007-04-24 13:48:11 edycja dokumentu
Sołtysi 2011 Daniel Wieczorkiewicz 2007-04-24 13:45:23 edycja dokumentu
oświadczeniE o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi Daniel Wieczorkiewicz 2007-04-20 11:32:41 dodanie dokumentu
w sprawie wyrażenia następczej zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej w drodze prawa pierwokupu Daniel Wieczorkiewicz 2007-04-20 11:32:25 dodanie dokumentu
w sprawie ustalenia kierunków działania Burmistrza w zakresie realizacji inwestycji infrastrukturalnych, na terenie gminy Suchań. Daniel Wieczorkiewicz 2007-04-20 11:32:05 dodanie dokumentu
w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielowi pełniącemu stanowisko kierownicze w szkole oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji tych zajęć, oraz ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, realizujących obowiązki o różnym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów. Daniel Wieczorkiewicz 2007-04-20 11:31:48 dodanie dokumentu
w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi. Daniel Wieczorkiewicz 2007-04-20 11:31:24 dodanie dokumentu
w sprawie zmian budżetu Gminy Suchań na 2007r. Daniel Wieczorkiewicz 2007-04-20 11:24:22 dodanie dokumentu
w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków do urządzeń Daniel Wieczorkiewicz 2007-04-20 11:24:07 dodanie dokumentu
w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę . Daniel Wieczorkiewicz 2007-04-20 11:23:54 dodanie dokumentu
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Suchań udzielanych w ramach pomocy de minimis Daniel Wieczorkiewicz 2007-04-20 11:23:43 dodanie dokumentu
w sprawie powiadomienia Skarbnika Miejskiego o obowiązku przedłożenia Radzie Miejskiej oświadczenia lustracyjnego Daniel Wieczorkiewicz 2007-04-20 11:23:30 dodanie dokumentu
w sprawie utworzenia funduszu zdrowotnego z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określenia rodzajów świadczeń, warunków i sposobów ich przyznawania Daniel Wieczorkiewicz 2007-04-20 11:23:14 dodanie dokumentu
Sesja Rady Nr V Daniel Wieczorkiewicz 2007-04-20 11:02:16 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchaniu za 2006 r. Daniel Wieczorkiewicz 2007-04-20 11:01:50 dodanie dokumentu
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Daniel Wieczorkiewicz 2007-04-20 11:01:13 dodanie dokumentu
Załącznik do uchwały Nr IV/30/07 Daniel Wieczorkiewicz 2007-04-20 11:00:59 dodanie dokumentu
w sprawie zmian budżetu Gminy Suchań na 2007r. Daniel Wieczorkiewicz 2007-04-20 11:00:30 dodanie dokumentu
w sprawie współdziałania z Gminą Dobrzany w celu realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa sieci wodociągowej Modrzewo - Sierakowo Daniel Wieczorkiewicz 2007-04-20 11:00:12 dodanie dokumentu
w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Suchań, własności nieruchomości będących w zasobie Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie. Daniel Wieczorkiewicz 2007-04-20 10:59:52 dodanie dokumentu
w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa Daniel Wieczorkiewicz 2007-04-20 10:59:36 dodanie dokumentu
w sprawie wyboru członka Zgromadzenia Związku Gmin Dorzecza Iny. Daniel Wieczorkiewicz 2007-04-20 10:59:20 dodanie dokumentu
w sprawie udzielenia rekomendacji dla Burmistrza Suchania do reprezentowania Gminy Suchań w Stowarzyszeniu WIR – Wiejska Inicjatywa Rozwoju Gmin Chociwel, Marianowo, Stargard Szczeciński, Suchań. Daniel Wieczorkiewicz 2007-04-20 10:59:03 dodanie dokumentu
w sprawie wyznaczenia delegata do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu „Pomerania”. Daniel Wieczorkiewicz 2007-04-20 10:58:50 dodanie dokumentu
uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej za czynności nie objęte opłatą skarbową. Daniel Wieczorkiewicz 2007-04-20 10:58:40 dodanie dokumentu
w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych za wyniki sportowe Daniel Wieczorkiewicz 2007-04-20 10:58:25 dodanie dokumentu
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Stowarzyszenia. Daniel Wieczorkiewicz 2007-04-20 10:58:07 dodanie dokumentu
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2006r. Daniel Wieczorkiewicz 2007-04-20 10:57:42 dodanie dokumentu
w sprawie ustalenia kierunków działania Burmistrza Suchania na lata 2006 – 2010. Daniel Wieczorkiewicz 2007-04-20 10:57:27 dodanie dokumentu
w sprawie wyznaczenia pełnomocnika gminy do reprezentowania na Zgromadzeniu Komunalnego Związku Celowego Pomorza Zachodniego „Pomerania”. Daniel Wieczorkiewicz 2007-04-20 10:57:10 dodanie dokumentu
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki , Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2007r. Daniel Wieczorkiewicz 2007-04-20 10:56:54 dodanie dokumentu
w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Suchaniu na 2007r. Daniel Wieczorkiewicz 2007-04-20 10:56:43 dodanie dokumentu
w sprawie utworzenia funduszu zdrowotnego z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określenia rodzajów świadczeń, warunków i sposobów ich przyznawania Daniel Wieczorkiewicz 2007-04-20 10:56:26 dodanie dokumentu
Sesja Rady Nr IV Daniel Wieczorkiewicz 2007-04-20 10:56:07 dodanie dokumentu
Sekretarz Daniel Wieczorkiewicz 2007-04-18 14:40:38 edycja dokumentu