Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Burmistrz Suchania ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ciągnika rolniczego Dariusz Szustakowski 2017-11-07 10:43:20 edycja dokumentu
Burmistrz Suchania ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ciągnika rolniczego Dariusz Szustakowski 2017-11-07 10:43:01 edycja dokumentu
Pisemny przetarg na sprzedaż drewna użytkowego (W i S2) i opałowego (S4 i M2) znajdującego się na działce nr 331 obręb 2 miasto Suchań Marek Szalewicz 2017-11-06 15:28:05 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Suchania w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu ,,Programu współpracy Gminy Suchań z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok" Grażyna Siwek 2017-11-03 08:46:16 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Suchania w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu ,,Programu współpracy Gminy Suchań z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok" Grażyna Siwek 2017-11-03 08:41:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 110/2017 Burmistrza Suchania z dnia 2 listopada 2017 r. w sprawie nabycia nieruchomości do gminnego zasobu Grażyna Siwek 2017-11-02 14:15:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 107/2017 Burmistrza Suchania z dnia 31.10.2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy w Gminie Suchań Dariusz Szustakowski 2017-10-31 14:34:45 dodanie dokumentu
Zarządzenia Burmistrza Suchania 2017 Dariusz Szustakowski 2017-10-27 11:58:16 edycja dokumentu
Ogłoszenie Burmistrza Suchania na sprzedaż działki nr 244 Dariusz Szustakowski 2017-10-27 08:19:38 edycja dokumentu
Ogłoszenie Burmistrza Suchania na sprzedaż działki nr 244 Dariusz Szustakowski 2017-10-27 08:16:26 dodanie dokumentu
Informacja Burmistrza Suchania Dariusz Szustakowski 2017-10-18 12:04:36 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Dariusz Szustakowski 2017-10-18 08:34:31 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przetargu działki nr 244 w Suchaniu Dariusz Szustakowski 2017-10-18 08:29:56 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXII/188/2017 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad dofinansowania przedsięwzięć związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Suchań w roku 2017. UNIEWAŻNIONA Dariusz Szustakowski 2017-10-17 15:22:30 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR XXII/188/2017 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad dofinansowania przedsięwzięć związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Suchań w roku 2017. UNIEWAŻNIONA Dariusz Szustakowski 2017-10-17 15:21:42 edycja dokumentu
Zarządzenia Burmistrza Suchania 2017 Dariusz Szustakowski 2017-10-17 11:24:46 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXIII/198/2017 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 26 września 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Suchań na lata 2017 - 2023. Dariusz Szustakowski 2017-10-17 11:19:38 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXIII/197/2017 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchań na rok 2017. Dariusz Szustakowski 2017-10-17 11:17:54 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXIII/196/2017 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 26 września 2017 r. w sprawie akceptacji kierunku działania Burmistrza Suchania polegajacego na zatwierdzeniu projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Dariusz Szustakowski 2017-10-17 11:17:24 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXIII/195/2017 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 26 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wspólnej obsługi finansowej jednostek budżetowych Gminy Suchań. Dariusz Szustakowski 2017-10-17 11:16:02 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXIII/194/2017 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Suchań. Dariusz Szustakowski 2017-10-17 11:14:39 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXIII/193/2017 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zasad dofinansowania przedsięwzięć związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Suchań w roku 2017. Dariusz Szustakowski 2017-10-17 11:13:15 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Suchania Dariusz Szustakowski 2017-10-10 14:05:51 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIII/198/2017 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 26 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Suchań na lata 2017 - 2023. Dariusz Szustakowski 2017-10-03 10:54:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 99/2017 Burmistrza Suchania z dnia 02.10.2017r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w Gminie Suchań Dariusz Szustakowski 2017-10-02 14:59:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 93/2017 Burmistrza Suchania z dnia 28.09.2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w Gminie Suchań Dariusz Szustakowski 2017-09-29 14:56:37 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Suchania Dariusz Szustakowski 2017-09-29 12:06:01 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Suchania Dariusz Szustakowski 2017-09-29 12:04:59 usunięcie dokument
Obwieszczenie Burmistrza Suchania Dariusz Szustakowski 2017-09-29 11:03:19 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Suchania Dariusz Szustakowski 2017-09-29 11:02:54 dodanie dokumentu
Pisemny przetarg na sprzedaż drewna użytkowego (W i S2) i opałowego (S4 i M2) znajdującego się na działce nr 331 obręb 2 miasto Suchań Marek Szalewicz 2017-09-27 10:05:32 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Suchania Dariusz Szustakowski 2017-09-26 13:56:37 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Suchania w sprawie podania do publicznej wiadomosci informacji o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia polegającego na "Przebudowie drogi powiatowej nr 1735Z Wiechowo - Sulino - Suchań ul. Polna. Przebudowa odcinka od Słodkowa do Suchania" Marek Szalewicz 2017-09-25 15:25:41 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Suchania w sprawie podania do publicznej wiadomosci informacji o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia polegającego na "Przebudowie drogi powiatowej nr 1735Z Wiechowo - Sulino - Suchań ul. Polna. Przebudowa odcinka od Słodkowa do Suchania" Marek Szalewicz 2017-09-25 15:25:05 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Suchania w sprawie zawiadomienia stron o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia polegającego na "Przebudowie drogi powiatowej nr 1735Z Wiechowo - Sulino - Suchań ul. Polna. Przebudowa odcinka od Słodkowa do Suchania" Marek Szalewicz 2017-09-25 15:22:31 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Suchania w sprawie zawiadomienia stron o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia polegającego na "Przebudowie drogi powiatowej nr 1735Z Wiechowo - Sulino - Suchań ul. Polna. Przebudowa odcinka od Słodkowa do Suchania" Marek Szalewicz 2017-09-25 15:21:55 dodanie dokumentu
Zespół ds. obsługi świetlic Grażyna Siwek 2017-09-22 10:36:52 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Suchania o odstąpieniu od procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu "Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Suchań na lata 2016-2022" Marek Szalewicz 2017-09-19 15:10:38 dodanie dokumentu
XXIII Sesja Rady Miejskiej Dariusz Szustakowski 2017-09-19 13:33:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 90/2017 Burmistrza Suchania z dnia 14.09.2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w Gminie Suchań Dariusz Szustakowski 2017-09-15 15:22:59 dodanie dokumentu