Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
UCHWAŁA NR XXII/187/2017 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 29 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Administrator 2017-09-06 14:41:52 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXII/186/2017 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy. Administrator 2017-09-06 14:41:23 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXII/185/2017 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Suchań na lata 2016-2022. Administrator 2017-09-06 14:40:50 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXII/184/2017 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 29 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Dziennego Domu "Senior - WIGOR" w Suchaniu. Administrator 2017-09-06 14:40:05 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXII/183/2017 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Publicznych w Suchaniu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im.Janusza Kusocińskiego w Suchaniu. Administrator 2017-09-06 14:39:31 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR XXII/183/2017 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Publicznych w Suchaniu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im.Janusza Kusocińskiego w Suchaniu. Administrator 2017-09-06 14:39:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 85/2017 Burmistrza Suchania z dnia 04.09.2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy w Gminie Suchań Administrator 2017-09-05 14:50:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 84/2017 Burmistrza Suchania z dnia 04.09.2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w Gminie Suchań Administrator 2017-09-05 14:49:24 dodanie dokumentu
Uchwała Nr CCLXII.432.2017 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie wydania opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Suchań za pierwsze półrocze 2017 r. Administrator 2017-09-04 11:18:53 dodanie dokumentu
Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Lokalnego Programu Rewitalizacji Administrator 2017-08-29 08:21:50 edycja dokumentu
Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Lokalnego Programu Rewitalizacji Administrator 2017-08-29 08:21:24 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Prezesa KRUS Administrator 2017-08-28 13:47:11 dodanie dokumentu
Informacja Burmistrza Suchania z wykonania budżetu Gminy Suchań za I półrocze 2017 r. Administrator 2017-08-25 12:11:17 edycja dokumentu
Informacja Burmistrza Suchania z wykonania budżetu Gminy Suchań za I półrocze 2017 r. Administrator 2017-08-25 12:10:56 dodanie dokumentu
Sprawozdania budżetowe za I półrocze 2017 Administrator 2017-08-25 10:55:48 dodanie dokumentu
Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2017 Administrator 2017-08-25 10:45:59 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Suchania w sprawie zawiadomienia stron o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi powiatowej nr 1735Z Wiechowo - Sulino - Suchań ul. Polna. Przebudowa odcinka od Słodkowa do Suchania" Marek Szalewicz 2017-08-24 14:36:40 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Suchania w sprawie zawiadomienia stron o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi powiatowej nr 1735Z Wiechowo - Sulino - Suchań ul. Polna. Przebudowa odcinka od Słodkowa do Suchania" Marek Szalewicz 2017-08-24 14:35:56 dodanie dokumentu
XXII Sesja Rady Miejskiej Administrator 2017-08-23 12:07:12 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przetargu działki nr 308/10 w Suchaniu Administrator 2017-08-23 09:20:43 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przetargu działki nr 308/20 w Suchaniu Administrator 2017-08-23 09:20:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 74 /2017 Burmistrza Suchania z dnia 23 sierpnia 2017r. w sprawie przeprowadzenia III przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych Administrator 2017-08-23 09:17:59 dodanie dokumentu
Ogłoszenie wyników konsultacji społecznych dotyczących projektu ?Lokalnego Program Rewitalizacji dla Gminy Suchań na lata 2016-2022? Administrator 2017-08-23 08:39:34 dodanie dokumentu
Burmistrz Suchania ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ciągnika rolniczego Administrator 2017-08-23 08:10:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie 73 /2017 Burmistrza Suchania z dnia 22 sierpnia 2017r. w sprawie przeprowadzenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż ciągnika rolniczego URSUS 3512 z pługiem do odśnieżania Administrator 2017-08-23 08:07:41 dodanie dokumentu
Pisemny przetarg na sprzedaż drewna użytkowego (W i S2) i opałowego (S4 i M2) znajdującego się na działce nr 331 obręb 2 miasto Suchań Marek Szalewicz 2017-08-10 15:02:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 71/2017 Burmistrza Suchania z dnia 09.08.2017r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy w Gminie Suchań. Administrator 2017-08-10 14:30:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 72/2017 Burmistrza Suchania z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów objętych Rządowym programem pomocy uczniom w 2017 r. ??Wyprawka szkolna?. Administrator 2017-08-10 14:17:33 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Suchania o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy Administrator 2017-08-09 09:08:41 dodanie dokumentu
Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Suchań - 2017 Marek Szalewicz 2017-08-07 14:48:23 dodanie dokumentu
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych stan na dzień 14.10.2016 r. Marek Szalewicz 2017-08-07 12:40:07 edycja dokumentu
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych stan na dzień 14.10.2016 r. Marek Szalewicz 2017-08-07 12:40:04 usunięcie załacznika
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych stan na dzień 14.10.2016 r. Marek Szalewicz 2017-08-07 12:39:31 edycja dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi powiatowej nr 1735Z Wiechowo - Sulino - Suchań ul. Polna. Przebudowa odcinka od Słodkowa do Suchania. Marek Szalewicz 2017-07-31 15:07:32 edycja dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi powiatowej nr 1735Z Wiechowo - Sulino - Suchań ul. Polna. Przebudowa odcinka od Słodkowa do Suchania. Marek Szalewicz 2017-07-31 15:06:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 70/2017 Burmistrza Suchania z dnia 28 lipca 2017r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości do ogłoszenia II przetargu. Administrator 2017-07-31 14:13:25 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przetargu działki nr 61 w Suchaniu Administrator 2017-07-31 14:08:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 66/2017 Burmistrza Suchania z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Suchań na lata 2016-2022 Administrator 2017-07-21 12:14:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 66/2017 Burmistrza Suchania z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Suchań na lata 2016-2022 Administrator 2017-07-21 12:11:54 usunięcie dokument
Zarządzenie Nr 66/2017 Burmistrza Suchania z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Suchań na lata 2016-2022 Administrator 2017-07-21 09:10:18 dodanie dokumentu