Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Budżet 2006 Daniel Wieczorkiewicz 2006-02-17 12:00:21 dodanie dokumentu
Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1.500.000 zł na sfinansowanie zadania inwestycyjnego – Przebudowa i rozbudowa Placu Rynek w Suchaniu Daniel Wieczorkiewicz 2006-02-17 09:45:28 dodanie dokumentu
Nieruchomość rolna niezabudowana oznaczona działką Nr 190 o pow. 0,0884 ha, położona w obrębie 1 m. Suchań przy ul. Młyńskiej Daniel Wieczorkiewicz 2006-02-16 08:51:22 dodanie dokumentu
część działki nr 119/2 o pow. 135 m² położona obr.2 m. Suchań Daniel Wieczorkiewicz 2006-02-09 12:38:56 dodanie dokumentu
Uchwały podatkowe Daniel Wieczorkiewicz 2006-01-18 11:04:21 dodanie dokumentu
Konkurs ofert - Prowadzenie placowek wsparcia dziennego - Swietlic srodowiskowych - wyniki Daniel Wieczorkiewicz 2006-01-09 08:37:02 dodanie dokumentu
Przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości. Daniel Wieczorkiewicz 2006-01-05 14:18:07 dodanie dokumentu
Podatek od środków transportowych Daniel Wieczorkiewicz 2006-01-05 07:48:43 dodanie dokumentu
Uchwała w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2004 Daniel Wieczorkiewicz 2006-01-05 07:44:11 dodanie dokumentu
Rozudowa i przebudowa Placu Rynek w Suchaniu Daniel Wieczorkiewicz 2006-01-02 14:08:14 dodanie dokumentu
Przetargi 2006 Daniel Wieczorkiewicz 2006-01-02 14:07:23 dodanie dokumentu
Skarbnik Daniel Wieczorkiewicz 2005-12-29 15:19:44 dodanie dokumentu
w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek rolny, podatek od nieruchomości oraz podatek leśny. Daniel Wieczorkiewicz 2005-12-29 09:01:37 dodanie dokumentu
w sprawie wynagrodzenia inkasentów z tytułu poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości Daniel Wieczorkiewicz 2005-12-29 09:00:58 dodanie dokumentu
w sprawie podatku od środków transportowych Daniel Wieczorkiewicz 2005-12-29 09:00:38 dodanie dokumentu
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2006 Daniel Wieczorkiewicz 2005-12-29 09:00:09 dodanie dokumentu
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów naliczenia podatku rolnego na rok 2006 Daniel Wieczorkiewicz 2005-12-29 08:59:34 dodanie dokumentu
Ryszad Warszawski - oświadczenie Daniel Wieczorkiewicz 2005-12-19 14:06:59 dodanie dokumentu
Tadeusz Szumski - oświadczenie Daniel Wieczorkiewicz 2005-12-19 14:06:13 dodanie dokumentu
Ogłoszenie - konkurs ofert - Prowadzenie placowek wsparcia dziennego - Swietlic srodowiskowych Daniel Wieczorkiewicz 2005-12-15 09:43:11 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. obsługi finansowo-księgowej w Urzędzie Miejskim w Suchaniu Daniel Wieczorkiewicz 2005-12-15 09:42:50 dodanie dokumentu
Gmina Suchań reprezentowana przez Burmistrza Suchania zaprasza do składania ofert przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie miejskich, wiejskich i szkolnych klubów sportowych. Daniel Wieczorkiewicz 2005-12-07 14:23:55 dodanie dokumentu
Nieruchomość niezabudowana oznaczona działką Nr 292/1 o pow. 0,0630 ha, położona w obrębie 2 m. Suchań przy ul. Pomorskiej z przeznaczeniem pod zabudowę.. Daniel Wieczorkiewicz 2005-12-06 14:46:19 dodanie dokumentu
część działki nr 40 o pow. 18 m² położona obr.1 m. Suchań, z przeznaczeniem pod ustawienie garażu . Daniel Wieczorkiewicz 2005-11-15 08:34:21 dodanie dokumentu
Nieruchomość zabudowana budynkiem byłego kina , oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 125 o powierzchni 0,1228 ha, położona w obrębie 2 m. Suchań . Daniel Wieczorkiewicz 2005-11-15 08:33:54 dodanie dokumentu
przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę niżej wymienionej nieruchomości - działka rolna nr 143/2 o pow. 2,4798 ha położona obr.2 m. Suchań, KW Nr 87490 z przeznaczeniem pod uprawy polow Daniel Wieczorkiewicz 2005-11-07 12:17:25 dodanie dokumentu
„Modernizacja bazy dydaktycznej Zespołu Szkół Publicznych w Suchaniu poprzez termomodernizację dachu” - Wynik Daniel Wieczorkiewicz 2005-10-17 13:05:10 dodanie dokumentu
Protokół z przeprowadzonego naboru kandydatów na stanowisko pracy w Urzędzie Miejskim. Podinspektor ds. obsługi finansowo-księgowej Daniel Wieczorkiewicz 2005-10-14 12:26:15 dodanie dokumentu
Nieruchomość nie zabudowana rolna, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 40 o powierzchni 0,58 ha, położona w obrębie Żukowo gm. Suchań Daniel Wieczorkiewicz 2005-10-03 09:08:59 dodanie dokumentu
Nieruchomość zabudowana budynkiem byłego kina , oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 125 o powierzchni 0,1228 ha, położona w obrębie 2 m. Suchań . Daniel Wieczorkiewicz 2005-10-03 09:08:02 dodanie dokumentu
Lista kandydatów na stan. podinspektora ds.obsługi finansowo-księgowej Daniel Wieczorkiewicz 2005-09-23 15:04:40 dodanie dokumentu
Modernizacja bazy dydaktycznje ZSP w Suchaniu poprzez termomodenizację dachu Daniel Wieczorkiewicz 2005-09-13 15:04:14 dodanie dokumentu
Zał. do uchwały Nr XXII/115/05 Daniel Wieczorkiewicz 2005-09-06 09:21:02 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXII/115/05 w sprawie zmian budżetu Gminy Suchań na 2005r Daniel Wieczorkiewicz 2005-09-06 09:20:26 dodanie dokumentu
Sesja Rady Nr XXII Daniel Wieczorkiewicz 2005-09-06 09:19:42 dodanie dokumentu
Zarządzenia 2005 r Daniel Wieczorkiewicz 2005-09-06 08:27:54 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o stanowisku urzędniczym oraz naborze kandydatów na to stanowisko Daniel Wieczorkiewicz 2005-09-02 12:22:36 dodanie dokumentu
Dowożenie dzieci do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Suchaniu oraz zapewnienie opieki w czasie przewozu w roku szkolnym 2005-2006 - wyniki Daniel Wieczorkiewicz 2005-08-29 13:04:09 dodanie dokumentu
Działka nr 294 o pow. 670 m² położona przy ul. Pomorskiej 115 Daniel Wieczorkiewicz 2005-08-29 09:06:30 dodanie dokumentu
Zamowienie słomyPrzetarg na słome do kotlowni Daniel Wieczorkiewicz 2005-08-22 12:46:40 dodanie dokumentu