Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Daniel Wieczorkiewicz 2005-04-12 08:43:13 dodanie dokumentu
w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Dobrzany Daniel Wieczorkiewicz 2005-04-12 08:42:55 dodanie dokumentu
w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Recz Daniel Wieczorkiewicz 2005-04-12 08:42:16 dodanie dokumentu
w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Daniel Wieczorkiewicz 2005-04-12 08:41:55 dodanie dokumentu
w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza. Daniel Wieczorkiewicz 2005-04-12 08:40:02 dodanie dokumentu
w sprawie uchwalenia diet dla radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Suchań. Daniel Wieczorkiewicz 2005-04-12 08:39:23 dodanie dokumentu
w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Suchaniu na 2005r. Daniel Wieczorkiewicz 2005-04-12 08:38:18 dodanie dokumentu
w sprawie zmian budżetu Gminy Suchań na 2005r. Daniel Wieczorkiewicz 2005-04-12 08:37:52 dodanie dokumentu
w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych. Daniel Wieczorkiewicz 2005-04-12 08:37:32 dodanie dokumentu
w sprawie zatwierdzenia ,,Planu rozwoju miejscowości Suchań na lata 2005 – 2006”. Daniel Wieczorkiewicz 2005-04-12 08:36:58 dodanie dokumentu
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. Daniel Wieczorkiewicz 2005-04-12 08:36:18 dodanie dokumentu
w sprawie uchwalenia gminnego planu gospodarki odpadami. Daniel Wieczorkiewicz 2005-04-12 08:35:58 dodanie dokumentu
w sprawie uchwalenia gminnego programu ochrony środowiska. Daniel Wieczorkiewicz 2005-04-12 08:35:34 dodanie dokumentu
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Publicznych w Suchaniu. Daniel Wieczorkiewicz 2005-04-12 08:34:58 dodanie dokumentu
REGULAMIN określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków Daniel Wieczorkiewicz 2005-04-12 08:34:31 dodanie dokumentu
w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków Daniel Wieczorkiewicz 2005-04-12 08:33:36 dodanie dokumentu
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Daniel Wieczorkiewicz 2005-04-12 08:32:58 dodanie dokumentu
w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Pomocy Społecznej na lata 2005 - 2007 Daniel Wieczorkiewicz 2005-04-12 08:32:27 dodanie dokumentu
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2004r. Daniel Wieczorkiewicz 2005-04-12 08:31:49 dodanie dokumentu
Sesja Rady Nr XVIII Daniel Wieczorkiewicz 2005-04-12 08:31:25 dodanie dokumentu
Sesja Rady Nr XVII Daniel Wieczorkiewicz 2005-04-12 08:31:10 dodanie dokumentu
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2004r. Daniel Wieczorkiewicz 2005-04-12 08:30:26 dodanie dokumentu
Sesja Rady Nr XIX Daniel Wieczorkiewicz 2005-04-12 08:29:40 dodanie dokumentu
w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków Daniel Wieczorkiewicz 2005-04-12 08:25:06 dodanie dokumentu
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Daniel Wieczorkiewicz 2005-04-12 08:24:14 dodanie dokumentu
w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Pomocy Społecznej na lata 2005 - 2007 Daniel Wieczorkiewicz 2005-04-12 07:48:00 dodanie dokumentu
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2004r. Daniel Wieczorkiewicz 2005-04-12 07:46:48 dodanie dokumentu
Uchwały 2005 Daniel Wieczorkiewicz 2005-04-11 14:01:18 dodanie dokumentu
Zarządzenia 2005 r Daniel Wieczorkiewicz 2005-04-11 08:17:57 dodanie dokumentu
Plan rozwoju miejscowości Suchań Daniel Wieczorkiewicz 2005-03-22 08:02:52 dodanie dokumentu
Zarządzenia 2004 Daniel Wieczorkiewicz 2005-03-14 10:33:07 dodanie dokumentu
Daniel Wieczorkiewicz 2005-03-08 12:55:51 dodanie dokumentu
lkl Daniel Wieczorkiewicz 2005-03-08 12:54:21 dodanie dokumentu
pooipiop Daniel Wieczorkiewicz 2005-03-08 12:53:20 dodanie dokumentu
Wynik zamówienia - Wykonywanie usług poprawy jakości i efektywności oświetlenia ulicznego oraz konserwacji tego oświetlenia zlokalizowanego na drogach na terenie administrowanym przez Gminę Suchań. Daniel Wieczorkiewicz 2005-03-08 12:26:12 dodanie dokumentu
Daniel Wieczorkiewicz 2005-03-08 10:58:56 dodanie dokumentu
01 Daniel Wieczorkiewicz 2005-03-08 10:58:30 dodanie dokumentu
Daniel Wieczorkiewicz 2005-03-08 10:57:43 dodanie dokumentu
Wynik - Utrzymanie czystości chodników, ulic i placów na terenie miasta Suchań, pielęgnacja zieleni miejskiej, utrzymanie czystości przystanków autobusowych i gimbusów na terenie gminy, obsługa cmenta Daniel Wieczorkiewicz 2005-03-07 13:29:15 dodanie dokumentu
Pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę Daniel Wieczorkiewicz 2005-02-28 14:23:33 dodanie dokumentu