Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
w sprawie wyznaczenia pełnomocnika gminy do reprezentowania na Zgromadzeniu Komunalnego Związku Celowego Pomorza Zachodniego „Pomerania”. Daniel Wieczorkiewicz 2007-04-20 10:57:10 dodanie dokumentu
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki , Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2007r. Daniel Wieczorkiewicz 2007-04-20 10:56:54 dodanie dokumentu
w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Suchaniu na 2007r. Daniel Wieczorkiewicz 2007-04-20 10:56:43 dodanie dokumentu
w sprawie utworzenia funduszu zdrowotnego z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określenia rodzajów świadczeń, warunków i sposobów ich przyznawania Daniel Wieczorkiewicz 2007-04-20 10:56:26 dodanie dokumentu
Sesja Rady Nr IV Daniel Wieczorkiewicz 2007-04-20 10:56:07 dodanie dokumentu
Sekretarz Daniel Wieczorkiewicz 2007-04-18 14:40:38 edycja dokumentu
Sekretarz Daniel Wieczorkiewicz 2007-04-18 14:39:54 edycja dokumentu
Konkurs na stanowisko do spraw informatyki oraz obrony cywilnej Krzysztof Siwek 2007-04-17 09:55:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Suchaniu. Daniel Wieczorkiewicz 2007-04-16 15:19:02 usunięcie dokument
Zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Suchaniu. Daniel Wieczorkiewicz 2007-04-16 15:18:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Suchaniu. Daniel Wieczorkiewicz 2007-04-16 14:33:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w 2007r. Daniel Wieczorkiewicz 2007-04-16 13:45:15 dodanie dokumentu
Wydatki - zadania własne Daniel Wieczorkiewicz 2007-04-05 09:50:07 dodanie dokumentu
Limit wydatków na WPI 2006 Daniel Wieczorkiewicz 2007-04-05 09:48:46 dodanie dokumentu
Wydatki - alkoholowe Daniel Wieczorkiewicz 2007-04-05 09:48:15 dodanie dokumentu
Wydatki ogółem Daniel Wieczorkiewicz 2007-04-05 09:47:33 dodanie dokumentu
Dochody - zezwolenia za sprzedaż napojów alkoholowych Daniel Wieczorkiewicz 2007-04-05 09:44:51 dodanie dokumentu
Dochody - zadania własne Daniel Wieczorkiewicz 2007-04-05 09:44:27 dodanie dokumentu
Dochody ogółem Daniel Wieczorkiewicz 2007-04-05 09:44:08 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Suchań za 2006r Daniel Wieczorkiewicz 2007-04-05 09:42:58 dodanie dokumentu
Przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę niżej wymienionych nieruchomości. - ogrody przydomowe Daniel Wieczorkiewicz 2007-03-28 08:51:02 dodanie dokumentu
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Daniel Wieczorkiewicz 2007-03-12 07:52:20 edycja dokumentu
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Daniel Wieczorkiewicz 2007-03-12 07:51:54 edycja dokumentu
Zarządzenie w sprawie regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Suchaniu Daniel Wieczorkiewicz 2007-03-12 07:51:38 dodanie dokumentu
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Daniel Wieczorkiewicz 2007-03-12 07:51:02 dodanie dokumentu
Zał Nr 8 dochody budżetu Gminy Daniel Wieczorkiewicz 2007-02-09 09:09:19 dodanie dokumentu
Zał Nr 3-7 dochody budżetu Gminy Daniel Wieczorkiewicz 2007-02-09 09:08:54 dodanie dokumentu
Zał Nr 2 dochody budżetu Gminy Daniel Wieczorkiewicz 2007-02-09 09:08:34 dodanie dokumentu
Zał Nr 1 dochody budżetu Gminy Daniel Wieczorkiewicz 2007-02-09 09:07:47 dodanie dokumentu
w sprawie odwołania sekretarza gminy. Daniel Wieczorkiewicz 2007-02-09 09:06:59 dodanie dokumentu
W sprawie akceptacji decyzji o likwidacji Komunalnego Związku Celowego Gmin Pomorza Zachodniego pn. „Pomerania”. Daniel Wieczorkiewicz 2007-02-09 09:06:39 dodanie dokumentu
w sprawie zmian budżetu Gminy Suchań na 2006r. Daniel Wieczorkiewicz 2007-02-09 09:06:15 dodanie dokumentu
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchań na rok 2007. Daniel Wieczorkiewicz 2007-02-09 09:05:48 dodanie dokumentu
w sprawie określenia inkasentów opłaty skarbowej oraz wynagrodzenia za inkaso. Daniel Wieczorkiewicz 2007-02-09 09:05:32 dodanie dokumentu
w sprawie powołania sekretarza Gminy Suchań. Daniel Wieczorkiewicz 2007-02-09 09:05:09 dodanie dokumentu
Sesja Rady Nr III Daniel Wieczorkiewicz 2007-02-09 09:04:37 dodanie dokumentu
Uchwały 2007 Daniel Wieczorkiewicz 2007-02-09 09:04:14 dodanie dokumentu
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Daniel Wieczorkiewicz 2007-02-09 09:03:12 dodanie dokumentu
Nieruchomość rolna nie zabudowana , oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 161 o powierzchni 0,2079 ha, położona w obrębie 1 m. Suchań. Daniel Wieczorkiewicz 2007-02-07 14:28:05 dodanie dokumentu
Lista Kandydatow Daniel Wieczorkiewicz 2007-02-01 09:36:58 dodanie dokumentu