Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Wykonanie badań na potrzeby funkcjonowania oczyszczalni w miejscowościach Suchań oraz Wapnica Marek Szalewicz 2018-01-04 15:38:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1/2018 Burmistrza Suchania z dnia 02 stycznia 2018 Dariusz Szustakowski 2018-01-03 08:57:54 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1/2018 Burmistrza Suchania z dnia 02 stycznia 2018 Dariusz Szustakowski 2018-01-03 08:57:33 dodanie dokumentu
Interpretacja podatkowa Dariusz Szustakowski 2018-01-02 13:30:05 dodanie dokumentu
Interpretacja podatkowa Dariusz Szustakowski 2018-01-02 13:29:34 usunięcie dokument
Interpretacja podatkowa Dariusz Szustakowski 2018-01-02 13:02:46 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o wyniku Grażyna Siwek 2017-12-29 12:53:21 dodanie dokumentu
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej w gminie Suchań w roku 2018 Dariusz Szustakowski 2017-12-29 11:47:19 dodanie dokumentu
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej w gminie Suchań w roku 2018 Dariusz Szustakowski 2017-12-29 11:45:06 usunięcie dokument
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej w gminie Suchań w roku 2018 Dariusz Szustakowski 2017-12-28 23:28:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 141/2017 Burmistrza Suchania z dnia 28.12.2017 r. Dariusz Szustakowski 2017-12-28 23:25:19 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXVI/215/2017 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy. Dariusz Szustakowski 2017-12-27 16:11:09 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXVI/214/2017 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie rocznego porozumienia z Gminą ? Miastem Szczecin w sprawie udzielenia dotacji na realizację przez Miejską Izbę Wytrzeźwień w Szczecinie programu interwencyjno ? motywacyjnego skierowanego do osób zatrzymanych do wytrzeźwienia na terenie gminy Suchań. Dariusz Szustakowski 2017-12-27 16:08:38 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXVI/213/2017 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Suchań na lata 2017-2021 Dariusz Szustakowski 2017-12-27 16:06:36 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXVI/212/2017 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Suchań na rok 2017. Dariusz Szustakowski 2017-12-27 16:03:08 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXVI/211/2017 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Suchań na lata 2018-2026 Dariusz Szustakowski 2017-12-27 15:57:33 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXVI/210/2017 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchań na rok 2018. Dariusz Szustakowski 2017-12-27 15:54:16 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXVI/210/2017 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchań na rok 2018. Dariusz Szustakowski 2017-12-27 15:53:42 usunięcie dokument
UCHWAŁA NR XXVI/210/2017 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchań na rok 2018. Dariusz Szustakowski 2017-12-27 15:53:26 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXV/209/2017 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 7 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Suchań na lata 2016-2022. Dariusz Szustakowski 2017-12-27 15:30:03 dodanie dokumentu
Zakup i dostawa materiałów biurowych, piśmienniczych oraz tuszy i tonerów do drukarek do Urzędu Miejskiego w Suchaniu w roku 2018? OS.2600.1.2017 Dariusz Szustakowski 2017-12-27 15:23:37 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe na zarządzanie projektem pn. "Bądź aktywny - to się opłaca" Dariusz Szustakowski 2017-12-27 11:56:46 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe na zarządzanie projektem pn. "Bądź aktywny - to się opłaca" Dariusz Szustakowski 2017-12-27 11:56:10 usunięcie dokument
Zapytanie ofertowe na zarządzanie projektem pn. "Bądź aktywny - to się opłaca" Dariusz Szustakowski 2017-12-27 11:54:53 usunięcie załacznika
Zapytanie ofertowe na zarządzanie projektem pn. "Bądź aktywny - to się opłaca" Dariusz Szustakowski 2017-12-27 11:52:20 dodanie dokumentu
Dowożenie uczniów z terenu gminy Suchań do Szkoły Podstawowej w Suchaniu na podstawie biletów miesięcznych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w 2018 roku Krzysztof Siwek 2017-12-22 10:43:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 137/2017 Burmistrza Suchania z dnia 21.12.2017 r. Dariusz Szustakowski 2017-12-21 15:25:29 dodanie dokumentu
Uchwała WPF 2018 Dariusz Szustakowski 2017-12-21 11:10:25 dodanie dokumentu
Informacja WPF za 2017 r. Dariusz Szustakowski 2017-12-21 10:55:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 136/2017 Burmistrza Suchania z dnia 20.12.2017 r. Dariusz Szustakowski 2017-12-21 09:23:02 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV/206/2017 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2018. Dariusz Szustakowski 2017-12-20 14:06:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 135/2017 Burmistrza Suchania z dnia 19.12.2017 r. Dariusz Szustakowski 2017-12-20 10:12:15 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Suchania Dariusz Szustakowski 2017-12-18 10:14:24 dodanie dokumentu
Wyłapywanie i utrzymywanie pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z tereny Gminy Suchań w 2018 r. Marek Szalewicz 2017-12-14 14:27:41 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego Dariusz Szustakowski 2017-12-14 11:50:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie Grażyna Siwek 2017-12-14 11:22:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 132/2017 Burmistrza Suchania z dnia 12.12.2017 r. Dariusz Szustakowski 2017-12-13 09:31:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 131/2017 Burmistrza Suchania z dnia 11.12.2017 r. Dariusz Szustakowski 2017-12-12 13:08:06 dodanie dokumentu
Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Suchaniu Krzysztof Siwek 2017-12-06 13:16:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 129/2017 Burmistrza Suchania z dnia 05.12.2017 r. Dariusz Szustakowski 2017-12-06 12:06:36 dodanie dokumentu