Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Aktualny skład Rady Miejskiej w Suchaniu Dariusz Szustakowski 2018-04-12 11:32:53 edycja dokumentu
Budowa świetlicy kontenerowej w miejscowości Słodkówko Dariusz Szustakowski 2018-04-11 15:11:36 edycja dokumentu
Budowa świetlicy kontenerowej w miejscowości Słodkówko - prace przygotowawcze i instalacyjne Dariusz Szustakowski 2018-04-11 15:10:13 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 37/2018 Burmistrza Suchania z dnia 5 kwietnia 2018 r. Dariusz Szustakowski 2018-04-06 09:14:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 35/2018 Burmistrza Suchania z dnia 3 kwietnia 2018 r. Dariusz Szustakowski 2018-04-04 08:37:27 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 35/2018 Burmistrza Suchania z dnia 3 kwietnia 2018 r. Dariusz Szustakowski 2018-04-04 08:36:20 dodanie dokumentu
Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym na rzece Reczycy w celu utworzenia miejsca rekreacji i odpoczynku Krzysztof Siwek 2018-03-30 14:01:48 dodanie dokumentu
Budowa świetlicy kontenerowej w miejscowości Słodkówko - prace przygotowawcze i instalacyjne Dariusz Szustakowski 2018-03-28 13:26:52 edycja dokumentu
Budowa świetlicy kontenerowej w miejscowości Słodkówko - prace przygotowawcze i instalacyjne Dariusz Szustakowski 2018-03-28 13:26:28 dodanie dokumentu
Budowa świetlicy kontenerowej w miejscowości Słodkówko Dariusz Szustakowski 2018-03-28 13:21:13 edycja dokumentu
Zarządzenie Burmistrza zmieniające uchwałę WPF na lata 2018 - 2024 Dariusz Szustakowski 2018-03-23 13:34:02 dodanie dokumentu
Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego Dariusz Szustakowski 2018-03-22 08:41:07 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Burmistrza Suchania na sprzedaż działki nr 23/7 w Suchaniu Dariusz Szustakowski 2018-03-22 07:40:30 dodanie dokumentu
Kwestionariusz - wzór Grażyna Siwek 2018-03-20 10:06:58 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze Grażyna Siwek 2018-03-20 10:06:36 dodanie dokumentu
Oświadczenie - wzór Grażyna Siwek 2018-03-20 10:06:01 usunięcie dokument
Oświadczenie - wzór Grażyna Siwek 2018-03-20 10:05:10 dodanie dokumentu
Kwestionariusz - wzór Grażyna Siwek 2018-03-20 10:04:27 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze Grażyna Siwek 2018-03-20 10:03:51 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 marca 2018 r. Dariusz Szustakowski 2018-03-16 13:47:40 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXVII/232/2018 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchań na rok 2018. Dariusz Szustakowski 2018-03-15 13:25:33 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXVII/231/2018 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Dariusz Szustakowski 2018-03-15 13:24:57 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXVII/230/2018 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie na wyprzedzające finansowanie programu i projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej. Dariusz Szustakowski 2018-03-15 13:24:05 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXVII/229/2018 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Suchań do Klastra Energii Odnawialny Chociwel. Dariusz Szustakowski 2018-03-15 13:23:07 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXVII/228/2018 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych Gminy Suchań na lata 2018-2021. Dariusz Szustakowski 2018-03-15 13:21:04 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXVII/227/2018 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Suchań w 2018 roku. Dariusz Szustakowski 2018-03-15 13:20:29 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXVII/226/2018 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Suchań na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Dariusz Szustakowski 2018-03-15 13:19:39 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXVII/225/2018 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie rocznego porozumienia z Gminą ? Miastem Szczecin w sprawie udzielenia dotacji na realizację programu interwencyjno ? motywacyjnego skierowanego do osób zatrzymanych do wytrzeźwienia na terenie gminy Suchań. Dariusz Szustakowski 2018-03-15 13:18:43 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXVII/224/2018 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie podziału gminy Suchań na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. Dariusz Szustakowski 2018-03-15 13:18:03 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXVII/223/2018 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 27 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych oraz wyboru jej przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego. Dariusz Szustakowski 2018-03-15 13:17:14 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXVII/222/2018 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne na terenie Gminy Suchań oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. Dariusz Szustakowski 2018-03-15 13:16:39 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXVII/221/2018 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 27 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania. Dariusz Szustakowski 2018-03-15 13:15:48 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXVII/220/2018 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2017 r. Dariusz Szustakowski 2018-03-15 13:14:49 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXVII/219/2018 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2017r. Dariusz Szustakowski 2018-03-15 13:14:05 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXVII/218/2018 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r. Dariusz Szustakowski 2018-03-15 13:12:52 dodanie dokumentu
Budowa świetlicy kontenerowej w miejscowości Słodkówko Dariusz Szustakowski 2018-03-14 09:50:58 edycja dokumentu
Budowa świetlicy kontenerowej w miejscowości Słodkówko Dariusz Szustakowski 2018-03-14 09:46:44 dodanie dokumentu
Plan zamówień publicznych Gminy Suchań przewidywanych do przeprowadzenia w roku finansowym 2018 Krzysztof Siwek 2018-03-13 13:16:04 edycja dokumentu
Zespół ds. obsługi świetlic Grażyna Siwek 2018-03-12 09:13:32 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 28/2018 Burmistrza Suchania z dnia 08 marca 2018 r. Dariusz Szustakowski 2018-03-08 15:22:14 dodanie dokumentu