Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
UCHWAŁA NR XXVI/210/2017 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchań na rok 2018. Administrator 2017-12-27 15:53:26 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXV/209/2017 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 7 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Suchań na lata 2016-2022. Administrator 2017-12-27 15:30:03 dodanie dokumentu
Zakup i dostawa materiałów biurowych, piśmienniczych oraz tuszy i tonerów do drukarek do Urzędu Miejskiego w Suchaniu w roku 2018? OS.2600.1.2017 Administrator 2017-12-27 15:23:37 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe na zarządzanie projektem pn. "Bądź aktywny - to się opłaca" Administrator 2017-12-27 11:56:46 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe na zarządzanie projektem pn. "Bądź aktywny - to się opłaca" Administrator 2017-12-27 11:56:10 usunięcie dokument
Zapytanie ofertowe na zarządzanie projektem pn. "Bądź aktywny - to się opłaca" Administrator 2017-12-27 11:54:53 usunięcie załacznika
Zapytanie ofertowe na zarządzanie projektem pn. "Bądź aktywny - to się opłaca" Administrator 2017-12-27 11:52:20 dodanie dokumentu
Dowożenie uczniów z terenu gminy Suchań do Szkoły Podstawowej w Suchaniu na podstawie biletów miesięcznych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w 2018 roku Krzysztof Siwek 2017-12-22 10:43:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 137/2017 Burmistrza Suchania z dnia 21.12.2017 r. Administrator 2017-12-21 15:25:29 dodanie dokumentu
Uchwała WPF 2018 Administrator 2017-12-21 11:10:25 dodanie dokumentu
Informacja WPF za 2017 r. Administrator 2017-12-21 10:55:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 136/2017 Burmistrza Suchania z dnia 20.12.2017 r. Administrator 2017-12-21 09:23:02 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV/206/2017 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2018. Administrator 2017-12-20 14:06:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 135/2017 Burmistrza Suchania z dnia 19.12.2017 r. Administrator 2017-12-20 10:12:15 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Suchania Administrator 2017-12-18 10:14:24 dodanie dokumentu
Wyłapywanie i utrzymywanie pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z tereny Gminy Suchań w 2018 r. Marek Szalewicz 2017-12-14 14:27:41 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego Administrator 2017-12-14 11:50:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie Grażyna Siwek 2017-12-14 11:22:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 132/2017 Burmistrza Suchania z dnia 12.12.2017 r. Administrator 2017-12-13 09:31:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 131/2017 Burmistrza Suchania z dnia 11.12.2017 r. Administrator 2017-12-12 13:08:06 dodanie dokumentu
Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Suchaniu Krzysztof Siwek 2017-12-06 13:16:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 129/2017 Burmistrza Suchania z dnia 05.12.2017 r. Administrator 2017-12-06 12:06:36 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Grażyna Siwek 2017-12-06 09:49:54 edycja dokumentu
Kwestionariusz - wzór Grażyna Siwek 2017-12-06 09:49:40 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Grażyna Siwek 2017-12-06 09:48:20 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXIV/208/2017 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres przekraczający rok budżetowy. Administrator 2017-12-05 08:23:12 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXIV/207/2017 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na dzialalność Burmistrza Suchania. Administrator 2017-12-05 08:22:10 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXIV/206/2017 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2018. Administrator 2017-12-05 08:21:14 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXIV/205/2017 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchań na rok 2017. Administrator 2017-12-05 08:20:04 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXIV/204/2017 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy. Administrator 2017-12-05 08:19:16 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXIV/203/2017 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg w miejscowości Suchanówko do kategorii dróg gminnych. Administrator 2017-12-05 08:18:41 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXIV/202/2017 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Suchań z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018". Administrator 2017-12-05 08:17:30 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXIV/201/2017 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 23 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielowi pełniącemu stanowisko kierownicze w szkole oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji tych zajęć oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli, realizujących obowiązki o różnym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów. Administrator 2017-12-05 08:16:25 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXIV/200/2017 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 23 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania. Administrator 2017-12-05 08:15:42 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXIV/199/2017 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 23 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Suchań na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Administrator 2017-12-05 08:14:55 dodanie dokumentu
XXVI Sesja Rady Miejskiej Administrator 2017-12-04 15:21:35 dodanie dokumentu
XXV Sesja Rady Miejskiej Administrator 2017-12-04 15:18:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 128/2017 Burmistrza Suchania z dnia 04.12.2017 r. Administrator 2017-12-04 14:33:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 127/2017 Burmistrza Suchania z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia IV przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych Administrator 2017-12-01 12:40:28 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 127/2017 Burmistrza Suchania z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia IV przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych Administrator 2017-12-01 12:39:59 dodanie dokumentu