Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 22/2018 Burmistrza Suchania z dnia 07.02.2018 r. Grażyna Siwek 2018-02-08 11:56:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 18A/2018 Burmistrza Suchania z dnia 31 stycznia 2018 r. Administrator 2018-02-06 15:06:32 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 18A/2018 Burmistrza Suchania z dnia 31 stycznia 2018 r. Administrator 2018-02-06 15:05:30 dodanie dokumentu
Wykonanie usunięcia 7 drzew oraz karczowanie 409 m2 krzewów z pobocza drogi znajdującej się na działce nr geodezyjny 430 obr. Brudzewice, gmina Suchań Administrator 2018-02-05 13:52:04 edycja dokumentu
Wykonanie wycinki 17 drzew oraz wykonanie cięć sanitarnych 2 drzew z terenu gminy Suchań Administrator 2018-02-05 13:51:25 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 16/2018 Burmistrza Suchania z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie nabycia nieruchomości Skarbu Państwa Administrator 2018-01-30 09:16:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 15/2018 Burmistrza Suchania z dnia 30 stycznia 2018 r. Administrator 2018-01-30 09:15:22 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Suchań w roku 2018 Administrator 2018-01-29 10:54:09 edycja dokumentu
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Suchań w roku 2018 Administrator 2018-01-29 10:53:49 edycja dokumentu
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Suchań w roku 2018 Administrator 2018-01-29 10:53:02 edycja dokumentu
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Suchań w roku 2018 Administrator 2018-01-29 10:48:50 edycja dokumentu
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Suchań w roku 2018 Administrator 2018-01-29 10:45:49 edycja dokumentu
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Suchań w roku 2018 Administrator 2018-01-29 10:38:29 edycja dokumentu
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Suchań w roku 2018 Administrator 2018-01-29 10:22:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 13/2018 Burmistrza Suchania z dnia 23.01.2018 r. Administrator 2018-01-24 10:33:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 9/2018 Burmistrza Suchania z dnia 15 stycznia 2018 r. Administrator 2018-01-24 10:32:09 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 9/2018 Burmistrza Suchania z dnia 15 stycznia 2018 r. Administrator 2018-01-24 10:31:39 usunięcie załacznika
Wykonanie wycinki 17 drzew oraz wykonanie cięć sanitarnych 2 drzew z terenu gminy Suchań Marek Szalewicz 2018-01-23 13:55:18 edycja dokumentu
Wykonanie wycinki 17 drzew oraz wykonanie cięć sanitarnych 2 drzew z terenu gminy Suchań Marek Szalewicz 2018-01-23 13:54:52 dodanie dokumentu
Wykonanie wycinki 17 drzew oraz wykonanie cięć sanitarnych 2 drzew z terenu gminy Suchań Marek Szalewicz 2018-01-23 13:53:35 usunięcie dokument
Wykonanie wycinki 17 drzew oraz wykonanie cięć sanitarnych 2 drzew z terenu gminy Suchań Marek Szalewicz 2018-01-23 13:52:38 edycja dokumentu
Wykonanie wycinki 17 drzew oraz wykonanie cięć sanitarnych 2 drzew z terenu gminy Suchań Marek Szalewicz 2018-01-23 13:52:00 edycja dokumentu
Wykonanie wycinki 17 drzew oraz wykonanie cięć sanitarnych 2 drzew z terenu gminy Suchań Marek Szalewicz 2018-01-23 13:51:10 edycja dokumentu
Wykonanie wycinki 17 drzew oraz wykonanie cięć sanitarnych 2 drzew z terenu gminy Suchań Marek Szalewicz 2018-01-23 13:51:00 usunięcie załacznika
Wykonanie wycinki 17 drzew oraz wykonanie cięć sanitarnych 2 drzew z terenu gminy Suchań Marek Szalewicz 2018-01-23 13:50:20 edycja dokumentu
Wykonanie wycinki 17 drzew oraz wykonanie cięć sanitarnych 2 drzew z terenu gminy Suchań Marek Szalewicz 2018-01-23 13:43:46 edycja dokumentu
Wykonanie wycinki 17 drzew oraz wykonanie cięć sanitarnych 2 drzew z terenu gminy Suchań Marek Szalewicz 2018-01-23 13:42:54 edycja dokumentu
Wykonanie wycinki 17 drzew oraz wykonanie cięć sanitarnych 2 drzew z terenu gminy Suchań Marek Szalewicz 2018-01-23 13:41:13 dodanie dokumentu
Referat Organizacyjny Grażyna Siwek 2018-01-19 13:06:36 edycja dokumentu
Stanowiska Samodzielne Grażyna Siwek 2018-01-19 13:05:50 edycja dokumentu
Referat Organizacyjny Grażyna Siwek 2018-01-19 13:04:31 edycja dokumentu
Plan zamówień publicznych Gminy Suchań przewidywanych do przeprowadzenia w roku finansowym 2018 Krzysztof Siwek 2018-01-18 13:50:59 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XI.27.2018 Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu gminy Suchań Administrator 2018-01-16 11:09:40 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XI.28.2018 Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie gminy Suchań na 2018 rok. Administrator 2018-01-16 11:05:32 dodanie dokumentu
Wykonanie usunięcia 7 drzew oraz karczowanie 409 m2 krzewów z pobocza drogi znajdującej się na działce nr geodezyjny 430 obr. Brudzewice, gmina Suchań Marek Szalewicz 2018-01-15 14:58:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 10/2018 Burmistrza Suchania z dnia 15 stycznia 2018 r. Administrator 2018-01-15 14:15:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 9/2018 Burmistrza Suchania z dnia 15 stycznia 2018 r. Administrator 2018-01-15 14:14:48 dodanie dokumentu
Rokowania na sprzedaż działki Nr 308/20 w Suchaniu Administrator 2018-01-15 14:10:08 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Suchania Administrator 2018-01-12 13:59:35 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXVI/217/2017 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych oraz wyboru jej przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego. Administrator 2018-01-12 13:12:18 dodanie dokumentu