Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Dane teleadresowe Dariusz Szustakowski 2017-04-05 12:48:14 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Dariusz Szustakowski 2017-04-05 12:47:04 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Dariusz Szustakowski 2017-04-05 12:46:03 edycja dokumentu
ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości Dariusz Szustakowski 2017-04-05 10:47:32 dodanie dokumentu
ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości Dariusz Szustakowski 2017-04-05 10:47:09 dodanie dokumentu
ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości Dariusz Szustakowski 2017-04-05 10:46:47 dodanie dokumentu
Zapytanie o cenę w sprawie realizacji gminnej Ewidencji Zabytków (GEZ) Dariusz Szustakowski 2017-04-05 10:41:02 edycja dokumentu
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych stan na dzień 14.10.2016 r. Marek Szalewicz 2017-04-05 09:51:11 edycja dokumentu
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych stan na dzień 14.10.2016 r. Marek Szalewicz 2017-04-05 09:50:52 usunięcie załacznika
Interpretacja podatkowa Dariusz Szustakowski 2017-04-03 10:14:37 dodanie dokumentu
Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie podatku od nieruchomości od elektrowni wiatrowych Dariusz Szustakowski 2017-04-03 10:13:46 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy Dariusz Szustakowski 2017-03-31 12:06:27 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe w sprawie realizacji zadania polegającego na: "Dostawa i montaż biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków na potrzeby budynku socjalnego w miejscowości Brudzewice gm. Suchań" Dariusz Szustakowski 2017-03-31 08:37:27 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe w sprawie realizacji zadania polegającego na "Wymianie wodomierzy w miejscowości Suchanówko" Dariusz Szustakowski 2017-03-31 08:34:27 edycja dokumentu
Kwestionariusz - wzór Grażyna Siwek 2017-03-28 09:09:01 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Grażyna Siwek 2017-03-28 09:08:32 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia na wykonanie "Remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej" Dariusz Szustakowski 2017-03-23 10:15:12 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 29/2017 Burmistrza Suchania z dnia 22.03.2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w Gminie Suchań Dariusz Szustakowski 2017-03-23 09:40:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 28/2017 Burmistrza Suchania z dnia 21.03.2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy w Gminie Suchań Dariusz Szustakowski 2017-03-23 09:39:25 dodanie dokumentu
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słodkowo oraz wyposażenie oczyszczalni ścieków w prasę do osadów ściekowych Krzysztof Siwek 2017-03-22 09:55:49 dodanie dokumentu
Ośrodek Pomocy Społecznej Grażyna Siwek 2017-03-20 15:06:05 edycja dokumentu
Sprawozdania budżetowe za rok 2016 - RB-27s, RB-28s, RB-NDS, RB-Z i RB-N Dariusz Szustakowski 2017-03-15 09:51:42 dodanie dokumentu
Interpretacja indywidualna Dariusz Szustakowski 2017-03-10 13:32:20 dodanie dokumentu
Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej Dariusz Szustakowski 2017-03-10 13:31:38 dodanie dokumentu
Interpretacja podatkowa Dariusz Szustakowski 2017-03-10 13:29:37 usunięcie dokument
Interpretacja podatkowa Dariusz Szustakowski 2017-03-10 13:28:50 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe w sprawie realizacji zadania polegającego na "Wymianie wodomierzy w miejscowości Suchanówko" Dariusz Szustakowski 2017-03-10 11:55:34 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SUCHANIA Dariusz Szustakowski 2017-03-10 11:45:35 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SUCHANIA o możliwości wglądu w akta sprawy "Budowanie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr geod. 89 obręb 2 w miejscowości Suchań" Dariusz Szustakowski 2017-03-10 11:44:40 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XVIII/160/2017 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 28 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia diet dla radnych Gminy Suchań. Dariusz Szustakowski 2017-03-08 15:24:22 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XVIII/159/2017 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchań na rok 2017. Dariusz Szustakowski 2017-03-08 15:23:48 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XVIII/158/2017 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Dariusz Szustakowski 2017-03-08 15:23:11 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XVIII/157/2017 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie na wyprzedzające finansowanie programu i projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej. Dariusz Szustakowski 2017-03-08 15:22:38 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XVIII/156/2017 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie na wyprzedzające finansowanie programu i projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej. Dariusz Szustakowski 2017-03-08 15:22:03 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XVIII/155/2017 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie na wyprzedzające finansowanie programu i projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej. Dariusz Szustakowski 2017-03-08 15:21:04 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XVIII/154/2017 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Stargardzkiemu. Dariusz Szustakowski 2017-03-08 15:20:29 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XVIII/153/2017 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Stargardzkiemu. Dariusz Szustakowski 2017-03-08 15:19:57 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XVIII/152/2017 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy. Dariusz Szustakowski 2017-03-08 15:19:28 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XVIII/151/2017 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. Dariusz Szustakowski 2017-03-08 15:18:48 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XVIII/150/2017 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Suchań w 2017 roku. Dariusz Szustakowski 2017-03-08 15:18:17 dodanie dokumentu