Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Rejestr Instytucji Kultury Gminy Suchań Dariusz Szustakowski 2017-07-10 10:00:04 edycja dokumentu
Rejestr Instytucji Kultury Gminy Suchań Dariusz Szustakowski 2017-07-10 09:58:58 edycja dokumentu
Rejestr Instytucji Kultury Gminy Suchań Dariusz Szustakowski 2017-07-10 09:58:04 edycja dokumentu
Rejestr Instytucji Kultury Gminy Suchań Dariusz Szustakowski 2017-07-10 09:57:02 dodanie dokumentu
Rejestr Instytucji Kultury Gminy Suchań Dariusz Szustakowski 2017-07-10 09:56:10 usunięcie dokument
Rejestr Instytucji Kultury Gminy Suchań Dariusz Szustakowski 2017-07-10 09:55:53 edycja dokumentu
Rejestr Instytucji Kultury Gminy Suchań Dariusz Szustakowski 2017-07-10 09:55:27 dodanie dokumentu
Rejestr Instytucji Kultury Dariusz Szustakowski 2017-07-10 09:53:39 edycja dokumentu
Rejestr Instytucji Kultury Dariusz Szustakowski 2017-07-10 09:53:22 edycja dokumentu
Rejestr Instytucji Kultury Dariusz Szustakowski 2017-07-10 09:51:21 edycja dokumentu
Rejestr Instytucji Kultury Dariusz Szustakowski 2017-07-10 09:48:24 edycja dokumentu
Rejestr Instytucji Kultury Dariusz Szustakowski 2017-07-10 09:47:10 dodanie dokumentu
Rejestr instytucji kultury Dariusz Szustakowski 2017-07-10 09:46:21 edycja dokumentu
Przetarg ustny na sprzedaż ciągnika rolniczego URSUS 3512 Dariusz Szustakowski 2017-07-07 09:55:57 edycja dokumentu
Przetarg ustny na sprzedaż ciągnika rolniczego URSUS 3512 Dariusz Szustakowski 2017-07-07 09:54:18 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XX/175/2017 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchań na rok 2017. Dariusz Szustakowski 2017-07-04 12:56:35 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XX/174/2017 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy. Dariusz Szustakowski 2017-07-04 12:55:44 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XX/173/2017 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 5 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia świetlic wiejskich na terenie Gminy Suchań oraz przyjęcia Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich. Dariusz Szustakowski 2017-07-04 12:54:59 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XX/172/2017 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 5 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 ? 2021. Dariusz Szustakowski 2017-07-04 12:54:17 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XX/171/2017 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Suchania absolutorium z tytułu wykonania budżetu na rok 2016. Dariusz Szustakowski 2017-07-04 12:53:09 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XX/170/2017 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Suchań na rok 2016. Dariusz Szustakowski 2017-07-04 12:52:13 dodanie dokumentu
XXI Sesja Rady Miejskiej Dariusz Szustakowski 2017-07-04 12:45:33 dodanie dokumentu
Ośrodek Pomocy Społecznej Grażyna Siwek 2017-07-03 13:22:18 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 57/2017 Burmistrza Suchania z dnia 28.06.2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy w Gminie Suchań Dariusz Szustakowski 2017-06-29 14:51:47 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania ekspertyzy i sporządzenia opinii biegłego specjalisty w dziedzinie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnej Marek Szalewicz 2017-06-27 15:17:11 edycja dokumentu
Uchwała Nr XX/171/2017 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Suchania absolutorium z tytułu wykonania budżetu na rok 2016. Dariusz Szustakowski 2017-06-13 14:06:22 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XX/170/2017 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Suchań na rok 2016. Dariusz Szustakowski 2017-06-13 14:04:06 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Suchania Dariusz Szustakowski 2017-06-13 11:24:20 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o wyniku Grażyna Siwek 2017-06-13 10:15:00 dodanie dokumentu
Wykonanie umocnionego pobocza naprzeciw terenu kościoła w Żukowie Krzysztof Siwek 2017-06-13 08:57:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 53/2017 Burmistrza Suchania z dnia 12.06.2017r. Dariusz Szustakowski 2017-06-12 13:49:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 52/2017 Burmistrza Suchania z dnia 09.06.2017 r. Dariusz Szustakowski 2017-06-09 14:49:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 49/2017 Burmistrza Suchania z dnia 02 czerwca 2017 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości do ogłoszenia II przetargu. Dariusz Szustakowski 2017-06-05 11:44:01 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przetargu dz. 308/20 Dariusz Szustakowski 2017-06-05 11:40:40 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przetargu dz. 308/10 Dariusz Szustakowski 2017-06-05 11:38:51 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przetargu działki nr 43/5 w Suchaniu Dariusz Szustakowski 2017-05-30 13:30:19 edycja dokumentu
Ogłoszenie o przetargu działki nr 43/4 w Suchaniu Dariusz Szustakowski 2017-05-30 13:30:08 edycja dokumentu
Ogłoszenie o przetargu działki nr 43/5 w Suchaniu Dariusz Szustakowski 2017-05-30 13:29:57 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przetargu działki nr 43/4 w Suchaniu Dariusz Szustakowski 2017-05-30 13:26:22 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania ekspertyzy i sporządzenia opinii biegłego specjalisty w dziedzinie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnej Marek Szalewicz 2017-05-30 11:32:47 dodanie dokumentu