Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
XXXII Sesja Rady Miejskiej Administrator 2018-10-04 13:28:55 dodanie dokumentu
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 28.09.2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Suchań Grażyna Siwek 2018-10-04 13:20:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Burmistrza Suchania w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych Grażyna Siwek 2018-10-04 09:03:37 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Suchaniu z dnia 1.10.2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Suchania zarządzonych na dzień 21.10.2018 r. Grażyna Siwek 2018-10-01 15:41:13 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Suchaniu z dnia 1.10.2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Suchaniu zarządzonych na dzień 21.10.2018 r. Grażyna Siwek 2018-10-01 15:39:34 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Suchaniu z dnia 1.10.2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Suchaniu zarządzonych na dzień 21.10.2018 r. Grażyna Siwek 2018-10-01 15:36:56 edycja dokumentu
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Suchaniu z dnia 1.10.2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Suchaniu zarządzonych na dzień 21.10.2018 r. Grażyna Siwek 2018-10-01 15:34:33 dodanie dokumentu
Ogłoszenie w sprawie udostępnienia do wglądu spisu wyborców Grażyna Siwek 2018-10-01 09:21:17 dodanie dokumentu
Informacje Gminnej Komisji Wyborczej w Suchaniu z dnia 28.09.2018 r. o terminie i miejscu przeprowadzenia losowania numerów list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Suchaniu Grażyna Siwek 2018-09-28 13:23:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 94/2018 Burmistrza Suchania z dnia 26.09.2018 r. Administrator 2018-09-27 13:23:53 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o wyniku Grażyna Siwek 2018-09-27 12:34:30 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXI/264/2018 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 13 września 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Suchania. Administrator 2018-09-27 11:25:08 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXI/263/2018 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 13 września 2018 r. w sprawie:wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy. Administrator 2018-09-27 11:23:44 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXI/262/2018 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 13 września 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Suchań na lata 2018-2021. Administrator 2018-09-27 11:22:49 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXI/261/2018 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Suchań. Administrator 2018-09-27 11:21:49 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXI/260/2018 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 13 września 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim powinny odpowiadać składane projekty. Administrator 2018-09-27 11:20:57 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXI/259/2018 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 13 września 2018 r. w sprawie wystąpienia Gminy ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroreginu Pomerania. Administrator 2018-09-27 11:19:55 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXI/258/2018 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchań na rok 2018. Administrator 2018-09-27 11:19:10 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXI/257/2018 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 13 września 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Suchaniu. Administrator 2018-09-27 11:18:14 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXI/256/2018 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 13 września 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Suchaniu Administrator 2018-09-27 11:16:26 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXI/255/2018 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 13 września 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wapnicy. Administrator 2018-09-27 11:15:30 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXI/254/2018 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 13 września 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchaniu. Administrator 2018-09-27 11:14:39 dodanie dokumentu
Informacja Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 26.09.2018 r. dotycząca dodatkowych zgłoszeń kandydatów do OKW Grażyna Siwek 2018-09-26 14:59:02 edycja dokumentu
Informacja Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 26.09.2018 r. dotycząca dodatkowych zgłoszeń kandydatów do OKW Grażyna Siwek 2018-09-26 14:58:43 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Suchaniu z dnia 16.09.2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Miejskiej w Suchaniu bez głosowania w okręgu wyborczym nr 13 Grażyna Siwek 2018-09-26 12:25:13 edycja dokumentu
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Suchaniu z dnia 26.09.2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Miejskiej w Suchaniu bez głosowania w okręgu wyborczym nr 15 Grażyna Siwek 2018-09-26 12:23:59 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Suchaniu z dnia 16.09.2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Miejskiej w Suchaniu bez głosowania w okręgu wyborczym nr 13 Grażyna Siwek 2018-09-26 12:22:12 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Suchaniu z dnia 26.09.2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Miejskiej w Suchaniu bez głosowania w okręgu wyborczym nr 4 Grażyna Siwek 2018-09-26 12:20:20 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Suchania Administrator 2018-09-26 08:09:16 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Suchaniu z dnia 20.09.2018 r. w sprawie wezwania do dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Suchaniu Grażyna Siwek 2018-09-20 11:06:46 dodanie dokumentu
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę opału w sezonie grzewczym 2018/2019 Administrator 2018-09-19 13:47:51 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Suchania dotyczące obwodów głosowania Grażyna Siwek 2018-09-19 12:26:59 dodanie dokumentu
Uchwała Nr CCCLX.638.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 13 września 2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu zaciąganego przez gminę Suchań Administrator 2018-09-19 10:56:12 dodanie dokumentu
Orzeczenie o jakości wody Administrator 2018-09-19 10:19:44 dodanie dokumentu
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Suchań oraz nieruchomości niezamieszkałych będących własnością Gminy Krzysztof Siwek 2018-09-18 12:02:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 92/2018 Burmistrza Suchania z dnia 14.09.2018 r. Administrator 2018-09-17 07:58:12 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 92/2018 Burmistrza Suchania z dnia 14.09.2018 r. Administrator 2018-09-17 07:52:54 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Grażyna Siwek 2018-09-14 14:55:51 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o wyniku Grażyna Siwek 2018-09-14 14:45:14 dodanie dokumentu
Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Suchaniu Grażyna Siwek 2018-09-12 16:05:55 dodanie dokumentu