Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
UCHWAŁA NR XXVIII/239/2018 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 27 kwietnia 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Suchań na lata 2018-2026 Dariusz Szustakowski 2018-05-10 15:24:38 dodanie dokumentu
Wieliczko Anna Dariusz Szustakowski 2018-05-10 15:18:20 dodanie dokumentu
Tylisz Stanisław Dariusz Szustakowski 2018-05-10 15:18:09 dodanie dokumentu
Szczerba Marzena Dariusz Szustakowski 2018-05-10 15:17:44 dodanie dokumentu
Szalewicz Grażyna Dariusz Szustakowski 2018-05-10 15:17:27 dodanie dokumentu
Szajnowska Magdalena Dariusz Szustakowski 2018-05-10 15:17:05 dodanie dokumentu
Sitek Kacper Dariusz Szustakowski 2018-05-10 15:16:43 dodanie dokumentu
Sawczuk Małgorzata Dariusz Szustakowski 2018-05-10 15:16:00 dodanie dokumentu
Niemczynowicz Daniel Dariusz Szustakowski 2018-05-10 15:15:39 dodanie dokumentu
Kujawski Grzegorz Dariusz Szustakowski 2018-05-10 15:15:07 dodanie dokumentu
Krakowiak Iwona Dariusz Szustakowski 2018-05-10 15:14:34 dodanie dokumentu
Glina Joanna Dariusz Szustakowski 2018-05-10 15:13:54 dodanie dokumentu
Dybała Władysław Dariusz Szustakowski 2018-05-10 15:13:37 dodanie dokumentu
Bodnar Eugeniusz Dariusz Szustakowski 2018-05-10 15:11:57 dodanie dokumentu
Rejestr Instytucji Kultury Gminy Suchań Dariusz Szustakowski 2018-05-10 14:38:15 edycja dokumentu
Rejestr Instytucji Kultury Gminy Suchań Dariusz Szustakowski 2018-05-10 14:37:04 usunięcie załacznika
Ogłoszenie Dariusz Szustakowski 2018-05-09 13:30:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 46/2018 Burmistrza Suchania z dnia 07 maja 2018 r. Dariusz Szustakowski 2018-05-08 10:04:41 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Suchań z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2017 r. Grażyna Siwek 2018-05-07 13:56:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 44/2018 Burmistrza Suchania z dnia 02 maja 2018 r. Dariusz Szustakowski 2018-05-07 09:07:38 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 45/2018 Burmistrza Suchania z dnia 02 maja 2018 r. Dariusz Szustakowski 2018-05-07 09:07:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 44/2018 Burmistrza Suchania z dnia 02 maja 2018 r. Dariusz Szustakowski 2018-05-07 09:06:25 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXVIII/238/2018 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Suchań na rok 2018. Dariusz Szustakowski 2018-05-04 14:14:17 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXVIII/237/2018 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie na wyprzedzające finansowanie programu i projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej. Dariusz Szustakowski 2018-05-04 14:12:44 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXVIII/236/2018 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy. Dariusz Szustakowski 2018-05-04 14:11:57 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXVIII/235/2018 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia do realizacji programu polityki zdrowotnej pn.:"Rehabilitacja lecznicza mieszkańców Gminy Suchań na lata 2018-2023". Dariusz Szustakowski 2018-05-04 14:11:02 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXVIII/234/2018 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. Dariusz Szustakowski 2018-05-04 14:09:57 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXVIII/233/2018 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Suchań z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2017 rok. Dariusz Szustakowski 2018-05-04 14:08:29 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm., dalej jako PZP. Usługi psychologiczne polegające na opracowaniu Indywidualnych Ścieżek Reintegracji dla 30 uczestników Projektu. Dariusz Szustakowski 2018-05-04 12:25:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 41/2018 Burmistrza Suchania z dnia 27 kwietnia 2018 r. Dariusz Szustakowski 2018-04-30 13:13:25 dodanie dokumentu
Przebudowa drogi wewnętrznej w Wapnicy Krzysztof Siwek 2018-04-20 10:44:58 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o wyniku Grażyna Siwek 2018-04-19 15:08:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 39/2018 Burmistrza Suchania z dnia 18 kwietnia 2018 r. Dariusz Szustakowski 2018-04-19 15:01:17 dodanie dokumentu
XXVIII Sesja Rady Miejskiej Dariusz Szustakowski 2018-04-19 12:09:33 edycja dokumentu
XXVIII Sesja Rady Miejskiej Dariusz Szustakowski 2018-04-19 12:05:44 dodanie dokumentu
Plan zamówień publicznych Gminy Suchań przewidywanych do przeprowadzenia w roku finansowym 2018 Krzysztof Siwek 2018-04-17 13:21:18 edycja dokumentu
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w 2017 roku na terenie Gminy Suchań Dariusz Szustakowski 2018-04-17 11:18:22 dodanie dokumentu
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w 2017 roku na terenie Gminy Suchań Dariusz Szustakowski 2018-04-17 11:18:01 usunięcie dokument
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w 2017 roku na terenie Gminy Suchań Dariusz Szustakowski 2018-04-17 11:16:37 edycja dokumentu
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w 2017 roku na terenie Gminy Suchań Dariusz Szustakowski 2018-04-17 11:15:25 dodanie dokumentu