Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
UCHWAŁA NR XXIII/196/2017 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 26 września 2017 r. w sprawie akceptacji kierunku działania Burmistrza Suchania polegajacego na zatwierdzeniu projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Dariusz Szustakowski 2017-10-17 11:17:24 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXIII/195/2017 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 26 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wspólnej obsługi finansowej jednostek budżetowych Gminy Suchań. Dariusz Szustakowski 2017-10-17 11:16:02 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXIII/194/2017 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Suchań. Dariusz Szustakowski 2017-10-17 11:14:39 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXIII/193/2017 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zasad dofinansowania przedsięwzięć związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Suchań w roku 2017. Dariusz Szustakowski 2017-10-17 11:13:15 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Suchania Dariusz Szustakowski 2017-10-10 14:05:51 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIII/198/2017 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 26 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Suchań na lata 2017 - 2023. Dariusz Szustakowski 2017-10-03 10:54:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 99/2017 Burmistrza Suchania z dnia 02.10.2017r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w Gminie Suchań Dariusz Szustakowski 2017-10-02 14:59:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 93/2017 Burmistrza Suchania z dnia 28.09.2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w Gminie Suchań Dariusz Szustakowski 2017-09-29 14:56:37 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Suchania Dariusz Szustakowski 2017-09-29 12:06:01 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Suchania Dariusz Szustakowski 2017-09-29 12:04:59 usunięcie dokument
Obwieszczenie Burmistrza Suchania Dariusz Szustakowski 2017-09-29 11:03:19 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Suchania Dariusz Szustakowski 2017-09-29 11:02:54 dodanie dokumentu
Pisemny przetarg na sprzedaż drewna użytkowego (W i S2) i opałowego (S4 i M2) znajdującego się na działce nr 331 obręb 2 miasto Suchań Marek Szalewicz 2017-09-27 10:05:32 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Suchania Dariusz Szustakowski 2017-09-26 13:56:37 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Suchania w sprawie podania do publicznej wiadomosci informacji o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia polegającego na "Przebudowie drogi powiatowej nr 1735Z Wiechowo - Sulino - Suchań ul. Polna. Przebudowa odcinka od Słodkowa do Suchania" Marek Szalewicz 2017-09-25 15:25:41 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Suchania w sprawie podania do publicznej wiadomosci informacji o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia polegającego na "Przebudowie drogi powiatowej nr 1735Z Wiechowo - Sulino - Suchań ul. Polna. Przebudowa odcinka od Słodkowa do Suchania" Marek Szalewicz 2017-09-25 15:25:05 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Suchania w sprawie zawiadomienia stron o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia polegającego na "Przebudowie drogi powiatowej nr 1735Z Wiechowo - Sulino - Suchań ul. Polna. Przebudowa odcinka od Słodkowa do Suchania" Marek Szalewicz 2017-09-25 15:22:31 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Suchania w sprawie zawiadomienia stron o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia polegającego na "Przebudowie drogi powiatowej nr 1735Z Wiechowo - Sulino - Suchań ul. Polna. Przebudowa odcinka od Słodkowa do Suchania" Marek Szalewicz 2017-09-25 15:21:55 dodanie dokumentu
Zespół ds. obsługi świetlic Grażyna Siwek 2017-09-22 10:36:52 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Suchania o odstąpieniu od procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu "Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Suchań na lata 2016-2022" Marek Szalewicz 2017-09-19 15:10:38 dodanie dokumentu
XXIII Sesja Rady Miejskiej Dariusz Szustakowski 2017-09-19 13:33:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 90/2017 Burmistrza Suchania z dnia 14.09.2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w Gminie Suchań Dariusz Szustakowski 2017-09-15 15:22:59 dodanie dokumentu
Statut Biblioteki Publicznej w Suchaniu Dariusz Szustakowski 2017-09-15 09:18:20 edycja dokumentu
Statut Biblioteki Publicznej w Suchaniu Dariusz Szustakowski 2017-09-15 09:17:40 edycja dokumentu
Statut Biblioteki Publicznej w Suchaniu Dariusz Szustakowski 2017-09-15 09:17:05 edycja dokumentu
Statut Biblioteki Publicznej w Suchaniu Dariusz Szustakowski 2017-09-15 09:16:51 edycja dokumentu
Statut Biblioteki Publicznej w Suchaniu Dariusz Szustakowski 2017-09-15 09:16:24 edycja dokumentu
Statut Biblioteki Publicznej w Suchaniu Dariusz Szustakowski 2017-09-15 09:05:05 edycja dokumentu
Statut Biblioteki Publicznej w Suchaniu Dariusz Szustakowski 2017-09-15 09:02:20 edycja dokumentu
Jednostki Organizacyjne (biblioteka, OPS, szkoła) Dariusz Szustakowski 2017-09-15 09:00:27 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 88/2017 Burmistrza Suchania z dnia 08.09.2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w Gminie Suchań Grażyna Siwek 2017-09-11 14:47:38 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wydaniu decyzji konczącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Dariusz Szustakowski 2017-09-08 08:21:09 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXII/192/2017 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchań na 2017 r. Dariusz Szustakowski 2017-09-06 14:44:27 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXII/191/2017 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchaniu. Dariusz Szustakowski 2017-09-06 14:43:56 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXII/190/2017 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wapnicy. Dariusz Szustakowski 2017-09-06 14:43:23 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXII/189/2017 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 29 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa. Dariusz Szustakowski 2017-09-06 14:42:56 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXII/188/2017 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad dofinansowania przedsięwzięć związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Suchań w roku 2017. UNIEWAŻNIONA Dariusz Szustakowski 2017-09-06 14:42:23 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXII/187/2017 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 29 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Dariusz Szustakowski 2017-09-06 14:41:52 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXII/186/2017 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy. Dariusz Szustakowski 2017-09-06 14:41:23 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXII/185/2017 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Suchań na lata 2016-2022. Dariusz Szustakowski 2017-09-06 14:40:50 dodanie dokumentu