Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Grażyna Siwek Administrator 2018-05-11 12:59:17 dodanie dokumentu
Dorota Neska Administrator 2018-05-11 12:58:56 dodanie dokumentu
Danuta Jaworska Administrator 2018-05-11 12:58:38 dodanie dokumentu
Bartłomiej Dąbek Administrator 2018-05-11 12:58:23 dodanie dokumentu
Anna Zawiślak Administrator 2018-05-11 12:57:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 49/2018 Burmistrza Suchania z dnia 10 maja 2018 r. Administrator 2018-05-11 09:44:22 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXVIII/239/2018 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 27 kwietnia 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Suchań na lata 2018-2026 Administrator 2018-05-10 15:24:38 dodanie dokumentu
Wieliczko Anna Administrator 2018-05-10 15:18:20 dodanie dokumentu
Tylisz Stanisław Administrator 2018-05-10 15:18:09 dodanie dokumentu
Szczerba Marzena Administrator 2018-05-10 15:17:44 dodanie dokumentu
Szalewicz Grażyna Administrator 2018-05-10 15:17:27 dodanie dokumentu
Szajnowska Magdalena Administrator 2018-05-10 15:17:05 dodanie dokumentu
Sitek Kacper Administrator 2018-05-10 15:16:43 dodanie dokumentu
Sawczuk Małgorzata Administrator 2018-05-10 15:16:00 dodanie dokumentu
Niemczynowicz Daniel Administrator 2018-05-10 15:15:39 dodanie dokumentu
Kujawski Grzegorz Administrator 2018-05-10 15:15:07 dodanie dokumentu
Krakowiak Iwona Administrator 2018-05-10 15:14:34 dodanie dokumentu
Glina Joanna Administrator 2018-05-10 15:13:54 dodanie dokumentu
Dybała Władysław Administrator 2018-05-10 15:13:37 dodanie dokumentu
Bodnar Eugeniusz Administrator 2018-05-10 15:11:57 dodanie dokumentu
Rejestr Instytucji Kultury Gminy Suchań Administrator 2018-05-10 14:38:15 edycja dokumentu
Rejestr Instytucji Kultury Gminy Suchań Administrator 2018-05-10 14:37:04 usunięcie załacznika
Ogłoszenie Administrator 2018-05-09 13:30:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 46/2018 Burmistrza Suchania z dnia 07 maja 2018 r. Administrator 2018-05-08 10:04:41 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Suchań z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2017 r. Grażyna Siwek 2018-05-07 13:56:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 44/2018 Burmistrza Suchania z dnia 02 maja 2018 r. Administrator 2018-05-07 09:07:38 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 45/2018 Burmistrza Suchania z dnia 02 maja 2018 r. Administrator 2018-05-07 09:07:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 44/2018 Burmistrza Suchania z dnia 02 maja 2018 r. Administrator 2018-05-07 09:06:25 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXVIII/238/2018 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Suchań na rok 2018. Administrator 2018-05-04 14:14:17 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXVIII/237/2018 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie na wyprzedzające finansowanie programu i projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej. Administrator 2018-05-04 14:12:44 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXVIII/236/2018 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy. Administrator 2018-05-04 14:11:57 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXVIII/235/2018 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia do realizacji programu polityki zdrowotnej pn.:"Rehabilitacja lecznicza mieszkańców Gminy Suchań na lata 2018-2023". Administrator 2018-05-04 14:11:02 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXVIII/234/2018 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. Administrator 2018-05-04 14:09:57 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXVIII/233/2018 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Suchań z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2017 rok. Administrator 2018-05-04 14:08:29 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm., dalej jako PZP. Usługi psychologiczne polegające na opracowaniu Indywidualnych Ścieżek Reintegracji dla 30 uczestników Projektu. Administrator 2018-05-04 12:25:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 41/2018 Burmistrza Suchania z dnia 27 kwietnia 2018 r. Administrator 2018-04-30 13:13:25 dodanie dokumentu
Przebudowa drogi wewnętrznej w Wapnicy Krzysztof Siwek 2018-04-20 10:44:58 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o wyniku Grażyna Siwek 2018-04-19 15:08:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 39/2018 Burmistrza Suchania z dnia 18 kwietnia 2018 r. Administrator 2018-04-19 15:01:17 dodanie dokumentu
XXVIII Sesja Rady Miejskiej Administrator 2018-04-19 12:09:33 edycja dokumentu