Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
UCHWAŁA NR XXIX/249/2018 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Suchań. Dariusz Szustakowski 2018-06-27 14:23:41 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXIX/248/2018 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Suchań miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Dariusz Szustakowski 2018-06-27 14:23:07 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXIX/247/2018 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 18 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Suchaniu. Dariusz Szustakowski 2018-06-27 14:22:34 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXIX/246/2018 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków obowiązującego na terenie Gminy Suchań oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu. Dariusz Szustakowski 2018-06-27 14:21:12 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXIX/245/2018 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tych zajęć w szkole, dla której organem prowadzącym jest Gmina Suchań i określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych przez nauczycieli szkoły niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela. Dariusz Szustakowski 2018-06-27 14:20:46 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXIX/244/2018 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego do Rady Powiatu Stargardzkiego. Dariusz Szustakowski 2018-06-27 14:20:17 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXIX/243/2018 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie złożenia wniosku o zaopiniowanie projektu flagi, banneru oraz flagi stolikowej gminy. Dariusz Szustakowski 2018-06-27 14:19:45 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXIX/242/2018 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchań na rok 2018. Dariusz Szustakowski 2018-06-27 14:19:15 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXIX/241/2018 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Suchania absolutorium z tytułu wykonania budżetu na rok 2017. Dariusz Szustakowski 2018-06-27 14:18:15 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXIX/240/2018 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Suchań na rok 2017. Dariusz Szustakowski 2018-06-27 14:17:32 dodanie dokumentu
Kurant Dariusz Dariusz Szustakowski 2018-06-27 14:13:34 dodanie dokumentu
Informacja o pomocy dla rolników poszkodowanych w wyniku niekorzystnych warunków atmosferycznych Dariusz Szustakowski 2018-06-27 13:11:52 dodanie dokumentu
Taryfa woda Dariusz Szustakowski 2018-06-22 14:09:22 dodanie dokumentu
Wniosek o szacowanie szkód Dariusz Szustakowski 2018-06-22 14:07:59 dodanie dokumentu
Adaptacja pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego w celu uruchomienia punktu rehabilitacyjnego w Suchaniu Krzysztof Siwek 2018-06-21 11:37:56 dodanie dokumentu
I kwartał 2018 Dariusz Szustakowski 2018-06-20 10:16:25 edycja dokumentu
II kwartał 2018 Dariusz Szustakowski 2018-06-20 10:16:11 dodanie dokumentu
I kwartał 2018 Dariusz Szustakowski 2018-06-20 10:15:10 dodanie dokumentu
Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w planie Dariusz Szustakowski 2018-06-20 10:10:54 usunięcie dokument
Wniosek na wydanie decyzji na usunięcie drzew Dariusz Szustakowski 2018-06-20 10:10:50 usunięcie dokument
Wniosek o wydanie zgody na cięcia pielęgnacyjne Dariusz Szustakowski 2018-06-20 10:10:47 usunięcie dokument
Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy Dariusz Szustakowski 2018-06-20 10:10:44 usunięcie dokument
Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy Dariusz Szustakowski 2018-06-20 10:10:37 usunięcie dokument
Sprawozdanie Burmistrza z wykonania budżetu za rok 2017 Dariusz Szustakowski 2018-06-20 08:36:36 edycja dokumentu
Sprawozdanie Burmistrza z wykonania budżetu za rok 2017 Dariusz Szustakowski 2018-06-20 08:36:06 edycja dokumentu
Sprawozdanie Burmistrza z wykonania budżetu za rok 2017 Dariusz Szustakowski 2018-06-20 08:35:16 edycja dokumentu
Sprawozdanie Burmistrza z wykonania budżetu za rok 2017 Dariusz Szustakowski 2018-06-20 08:34:38 dodanie dokumentu
Przebudowa drogi w miejscowości Sadłowo Krzysztof Siwek 2018-06-19 08:52:16 dodanie dokumentu
Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowościach Żukowo, Tarnowo, Modrzewo i Brudzewice w celu utworzenia otwartych stref aktywności w Gminie Suchań Krzysztof Siwek 2018-06-14 17:15:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 60/2018 Burmistrza Suchania z dnia 13 czerwca 2018 r. Dariusz Szustakowski 2018-06-14 14:05:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 59/2018 Burmistrza Suchania z dnia 13 czerwca 2018 r. Dariusz Szustakowski 2018-06-14 14:05:12 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości Dariusz Szustakowski 2018-06-14 14:03:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie Grażyna Siwek 2018-06-14 09:11:52 edycja dokumentu
Schemat Grażyna Siwek 2018-06-14 09:11:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie Grażyna Siwek 2018-06-14 09:11:09 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Suchania Dariusz Szustakowski 2018-06-12 13:51:53 dodanie dokumentu
Bodnar Stanisława Grażyna Siwek 2018-06-08 08:35:00 dodanie dokumentu
Zbiorcza informacja o rozpatrzonych w 2017 r. petycjach Grażyna Siwek 2018-06-07 14:13:12 dodanie dokumentu
Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowościach Suchanówko, Nosowo i Sadłowo na terenie Gminy Suchań Dariusz Szustakowski 2018-06-05 11:38:57 edycja dokumentu
Stanowiska Samodzielne Grażyna Siwek 2018-06-05 09:00:36 edycja dokumentu