Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
UCHWAŁA NR XXIV/206/2017 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2018. Dariusz Szustakowski 2017-12-05 08:21:14 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXIV/205/2017 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchań na rok 2017. Dariusz Szustakowski 2017-12-05 08:20:04 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXIV/204/2017 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy. Dariusz Szustakowski 2017-12-05 08:19:16 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXIV/203/2017 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg w miejscowości Suchanówko do kategorii dróg gminnych. Dariusz Szustakowski 2017-12-05 08:18:41 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXIV/202/2017 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Suchań z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018". Dariusz Szustakowski 2017-12-05 08:17:30 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXIV/201/2017 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 23 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielowi pełniącemu stanowisko kierownicze w szkole oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji tych zajęć oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli, realizujących obowiązki o różnym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów. Dariusz Szustakowski 2017-12-05 08:16:25 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXIV/200/2017 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 23 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania. Dariusz Szustakowski 2017-12-05 08:15:42 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXIV/199/2017 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 23 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Suchań na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Dariusz Szustakowski 2017-12-05 08:14:55 dodanie dokumentu
XXVI Sesja Rady Miejskiej Dariusz Szustakowski 2017-12-04 15:21:35 dodanie dokumentu
XXV Sesja Rady Miejskiej Dariusz Szustakowski 2017-12-04 15:18:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 128/2017 Burmistrza Suchania z dnia 04.12.2017 r. Dariusz Szustakowski 2017-12-04 14:33:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 127/2017 Burmistrza Suchania z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia IV przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych Dariusz Szustakowski 2017-12-01 12:40:28 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 127/2017 Burmistrza Suchania z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia IV przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych Dariusz Szustakowski 2017-12-01 12:39:59 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przetargu Dariusz Szustakowski 2017-12-01 12:37:34 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przetargu Dariusz Szustakowski 2017-12-01 12:36:42 dodanie dokumentu
Plan zamówień publicznych Gminy Suchań przewidywanych do przeprowadzenia w roku finansowym 2017 Krzysztof Siwek 2017-12-01 12:14:02 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 125/2017 Burmistrza Suchania z dnia 30.11.2017 r. Dariusz Szustakowski 2017-11-30 15:13:51 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Suchania Dariusz Szustakowski 2017-11-30 08:26:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 122/2017 Burmistrza Suchania z dnia 24.11.2017 r. Dariusz Szustakowski 2017-11-24 14:20:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 121/2017 Burmistrza Suchania z dnia 24.11.2017 r. Dariusz Szustakowski 2017-11-24 14:19:42 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe dot. wykonania badań jakości wody Dariusz Szustakowski 2017-11-23 15:14:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 119/2017 Burmistrza Suchania z dnia 23.11.2017 r. Dariusz Szustakowski 2017-11-23 09:54:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 118/2017 Burmistrza Suchania z dnia 22.11.2017 r. Dariusz Szustakowski 2017-11-23 08:13:00 dodanie dokumentu
Sprawozdania budżetowe za III kwartał 2017 Dariusz Szustakowski 2017-11-21 11:15:59 dodanie dokumentu
XXIV Sesja Rady Miejskiej Dariusz Szustakowski 2017-11-14 14:12:14 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przetargu działki nr 73/6 w Wapnicy Dariusz Szustakowski 2017-11-09 10:51:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 108/2017 Burmistrza Suchania z dnia 31 października 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji na jednego ucznia przedszkola niepublicznego działającego na terenie gminy Suchań Dariusz Szustakowski 2017-11-09 10:39:22 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 108/2017 Burmistrza Suchania z dnia 31 października 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji na jednego ucznia przedszkola niepublicznego działającego na terenie gminy Suchań Dariusz Szustakowski 2017-11-09 10:38:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 112/2017 Burmistrza Suchania z dnia 6 listopada 2017 r. Dariusz Szustakowski 2017-11-07 13:49:06 usunięcie dokument
Burmistrz Suchania ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż środka trwałego stanowiącego własność Gminy Suchań. Przedmiot sprzedaży: uliczne instalacje oświetleniowe Dariusz Szustakowski 2017-11-07 13:48:19 usunięcie dokument
Zarządzenie Nr 112/2017 Burmistrza Suchania z dnia 6 listopada 2017 r. Dariusz Szustakowski 2017-11-07 11:52:05 dodanie dokumentu
Burmistrz Suchania ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż środka trwałego stanowiącego własność Gminy Suchań. Przedmiot sprzedaży: uliczne instalacje oświetleniowe Dariusz Szustakowski 2017-11-07 11:50:35 usunięcie dokument
Burmistrz Suchania ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż środka trwałego stanowiącego własność Gminy Suchań. Przedmiot sprzedaży: uliczne instalacje oświetleniowe Dariusz Szustakowski 2017-11-07 10:56:38 dodanie dokumentu
Burmistrz Suchania ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż środka trwałego stanowiącego własność Gminy Suchań. Przedmiot sprzedaży: uliczne instalacje oświetleniowe Dariusz Szustakowski 2017-11-07 10:55:02 dodanie dokumentu
Przetarg ustny na sprzedaż ciągnika rolniczego URSUS 3512 Dariusz Szustakowski 2017-11-07 10:43:39 edycja dokumentu
Burmistrz Suchania ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ciągnika rolniczego Dariusz Szustakowski 2017-11-07 10:43:20 edycja dokumentu
Burmistrz Suchania ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ciągnika rolniczego Dariusz Szustakowski 2017-11-07 10:43:01 edycja dokumentu
Pisemny przetarg na sprzedaż drewna użytkowego (W i S2) i opałowego (S4 i M2) znajdującego się na działce nr 331 obręb 2 miasto Suchań Marek Szalewicz 2017-11-06 15:28:05 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Suchania w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu ,,Programu współpracy Gminy Suchań z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok" Grażyna Siwek 2017-11-03 08:46:16 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Suchania w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu ,,Programu współpracy Gminy Suchań z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok" Grażyna Siwek 2017-11-03 08:41:27 dodanie dokumentu