Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 78/2018 Burmistrza Suchania z dnia 03 sierpnia 2018 r. Dariusz Szustakowski 2018-08-30 09:35:54 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 78/2018 Burmistrza Suchania z dnia 03 sierpnia 2018 r. Dariusz Szustakowski 2018-08-30 09:35:02 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze Grażyna Siwek 2018-08-29 10:00:03 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze Grażyna Siwek 2018-08-29 09:59:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, rad powiatów i rad gmin w województwie zachodniopomorskim Grażyna Siwek 2018-08-29 08:29:43 dodanie dokumentu
Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych Grażyna Siwek 2018-08-28 13:48:21 edycja dokumentu
Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych Grażyna Siwek 2018-08-28 13:46:56 dodanie dokumentu
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych Grażyna Siwek 2018-08-28 13:45:44 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Dariusz Szustakowski 2018-08-28 11:32:19 edycja dokumentu
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Dariusz Szustakowski 2018-08-28 11:31:49 edycja dokumentu
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Dariusz Szustakowski 2018-08-28 11:31:45 usunięcie załacznika
Obwieszczenie Starosty Stargardzkiego Grażyna Siwek 2018-08-27 09:41:16 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Grażyna Siwek 2018-08-27 09:37:16 dodanie dokumentu
Zespół ds. obsługi świetlic Grażyna Siwek 2018-08-23 13:09:15 edycja dokumentu
Obwieszczenie dotyczące okręgów wyborczych Grażyna Siwek 2018-08-21 10:25:25 edycja dokumentu
Obwieszczenie dotyczące okręgów wyborczych Grażyna Siwek 2018-08-21 10:24:55 usunięcie załacznika
Obwieszczenie dotyczące okręgów wyborczych Grażyna Siwek 2018-08-21 10:23:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Suchań miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych Grażyna Siwek 2018-08-21 10:22:14 dodanie dokumentu
Kalendarz wyborczy Grażyna Siwek 2018-08-21 10:19:48 dodanie dokumentu
Przebudowa drogi w miejscowości Sadłowo Krzysztof Siwek 2018-08-17 11:22:28 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXX/253/2018 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 9 sierpnia 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Suchań na lata 2018-2026. Dariusz Szustakowski 2018-08-14 13:32:35 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXX/252/2018 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchań na rok 2018. Dariusz Szustakowski 2018-08-14 13:26:44 dodanie dokumentu
XXX Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Dariusz Szustakowski 2018-08-07 11:34:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 78/2018 Burmistrza Suchania z dnia 03 sierpnia 2018 r. Dariusz Szustakowski 2018-08-03 13:50:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 78/2018 Burmistrza Suchania z dnia 03 sierpnia 2018 r. Dariusz Szustakowski 2018-08-03 13:49:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 78/2018 Burmistrza Suchania z dnia 03 sierpnia 2018 r. Dariusz Szustakowski 2018-08-03 13:47:11 usunięcie dokument
Zarządzenie Nr 78/2018 Burmistrza Suchania z dnia 03 sierpnia 2018 r. Dariusz Szustakowski 2018-08-03 13:46:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 77/2018 Burmistrza Suchania z dnia 02 sierpnia 2018 r. Dariusz Szustakowski 2018-08-02 15:18:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 74/2018 Burmistrza Suchania z dnia 30 lipca 2018 r. Dariusz Szustakowski 2018-07-30 15:27:18 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 73/2018 Burmistrza Suchania z dnia 30 lipca 2018 r. Dariusz Szustakowski 2018-07-30 15:26:54 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Suchania o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Dariusz Szustakowski 2018-07-30 15:25:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 71/2018 Burmistrza Suchania z dnia 19 lipca 2018 r. Dariusz Szustakowski 2018-07-19 15:13:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 66/2018 Burmistrza Suchania - WPF Dariusz Szustakowski 2018-07-06 14:08:00 dodanie dokumentu
Orzeczenie o jakości wody Dariusz Szustakowski 2018-07-06 09:53:09 dodanie dokumentu
Interpretacja podatkowa Dariusz Szustakowski 2018-07-04 09:44:33 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Suchania Dariusz Szustakowski 2018-07-03 12:59:30 dodanie dokumentu
Budowa wiaty rekreacyjnej Modrzewo, Tarnowo, Brudzewice Krzysztof Siwek 2018-07-02 10:47:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 61/2018 Burmistrza Suchania z dnia 27 czerwca 2018 r. Dariusz Szustakowski 2018-06-28 09:05:41 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXIX/251/2018 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Dariusz Szustakowski 2018-06-27 14:24:33 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXIX/250/2018 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza. Dariusz Szustakowski 2018-06-27 14:24:07 dodanie dokumentu