Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Suchań w roku 2018 Dariusz Szustakowski 2018-01-29 10:45:49 edycja dokumentu
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Suchań w roku 2018 Dariusz Szustakowski 2018-01-29 10:38:29 edycja dokumentu
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Suchań w roku 2018 Dariusz Szustakowski 2018-01-29 10:22:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 13/2018 Burmistrza Suchania z dnia 23.01.2018 r. Dariusz Szustakowski 2018-01-24 10:33:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 9/2018 Burmistrza Suchania z dnia 15 stycznia 2018 r. Dariusz Szustakowski 2018-01-24 10:32:09 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 9/2018 Burmistrza Suchania z dnia 15 stycznia 2018 r. Dariusz Szustakowski 2018-01-24 10:31:39 usunięcie załacznika
Wykonanie wycinki 17 drzew oraz wykonanie cięć sanitarnych 2 drzew z terenu gminy Suchań Marek Szalewicz 2018-01-23 13:55:18 edycja dokumentu
Wykonanie wycinki 17 drzew oraz wykonanie cięć sanitarnych 2 drzew z terenu gminy Suchań Marek Szalewicz 2018-01-23 13:54:52 dodanie dokumentu
Wykonanie wycinki 17 drzew oraz wykonanie cięć sanitarnych 2 drzew z terenu gminy Suchań Marek Szalewicz 2018-01-23 13:53:35 usunięcie dokument
Wykonanie wycinki 17 drzew oraz wykonanie cięć sanitarnych 2 drzew z terenu gminy Suchań Marek Szalewicz 2018-01-23 13:52:38 edycja dokumentu
Wykonanie wycinki 17 drzew oraz wykonanie cięć sanitarnych 2 drzew z terenu gminy Suchań Marek Szalewicz 2018-01-23 13:52:00 edycja dokumentu
Wykonanie wycinki 17 drzew oraz wykonanie cięć sanitarnych 2 drzew z terenu gminy Suchań Marek Szalewicz 2018-01-23 13:51:10 edycja dokumentu
Wykonanie wycinki 17 drzew oraz wykonanie cięć sanitarnych 2 drzew z terenu gminy Suchań Marek Szalewicz 2018-01-23 13:51:00 usunięcie załacznika
Wykonanie wycinki 17 drzew oraz wykonanie cięć sanitarnych 2 drzew z terenu gminy Suchań Marek Szalewicz 2018-01-23 13:50:20 edycja dokumentu
Wykonanie wycinki 17 drzew oraz wykonanie cięć sanitarnych 2 drzew z terenu gminy Suchań Marek Szalewicz 2018-01-23 13:43:46 edycja dokumentu
Wykonanie wycinki 17 drzew oraz wykonanie cięć sanitarnych 2 drzew z terenu gminy Suchań Marek Szalewicz 2018-01-23 13:42:54 edycja dokumentu
Wykonanie wycinki 17 drzew oraz wykonanie cięć sanitarnych 2 drzew z terenu gminy Suchań Marek Szalewicz 2018-01-23 13:41:13 dodanie dokumentu
Referat Organizacyjny Grażyna Siwek 2018-01-19 13:06:36 edycja dokumentu
Stanowiska Samodzielne Grażyna Siwek 2018-01-19 13:05:50 edycja dokumentu
Referat Organizacyjny Grażyna Siwek 2018-01-19 13:04:31 edycja dokumentu
Plan zamówień publicznych Gminy Suchań przewidywanych do przeprowadzenia w roku finansowym 2018 Krzysztof Siwek 2018-01-18 13:50:59 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XI.27.2018 Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu gminy Suchań Dariusz Szustakowski 2018-01-16 11:09:40 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XI.28.2018 Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie gminy Suchań na 2018 rok. Dariusz Szustakowski 2018-01-16 11:05:32 dodanie dokumentu
Wykonanie usunięcia 7 drzew oraz karczowanie 409 m2 krzewów z pobocza drogi znajdującej się na działce nr geodezyjny 430 obr. Brudzewice, gmina Suchań Marek Szalewicz 2018-01-15 14:58:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 10/2018 Burmistrza Suchania z dnia 15 stycznia 2018 r. Dariusz Szustakowski 2018-01-15 14:15:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 9/2018 Burmistrza Suchania z dnia 15 stycznia 2018 r. Dariusz Szustakowski 2018-01-15 14:14:48 dodanie dokumentu
Rokowania na sprzedaż działki Nr 308/20 w Suchaniu Dariusz Szustakowski 2018-01-15 14:10:08 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Suchania Dariusz Szustakowski 2018-01-12 13:59:35 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXVI/217/2017 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych oraz wyboru jej przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego. Dariusz Szustakowski 2018-01-12 13:12:18 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXVI/216/2017 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji Stanisława Tylisza z pełnienia funkcji zastępcy przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych. Dariusz Szustakowski 2018-01-12 13:10:32 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXV/209/2017 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 7 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Suchań na lata 2016-2022. Dariusz Szustakowski 2018-01-12 13:00:51 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR XXV/209/2017 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 7 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Suchań na lata 2016-2022. Dariusz Szustakowski 2018-01-12 13:00:25 usunięcie załacznika
Ogłoszenie o przetargu działki nr 73/11 w Wapnicy Dariusz Szustakowski 2018-01-05 15:19:27 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przetargu działki nr 73/9 w Wapnicy Dariusz Szustakowski 2018-01-05 15:18:59 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przetargu działki nr 73/10 w Wapnicy Dariusz Szustakowski 2018-01-05 15:18:24 dodanie dokumentu
Wykonanie badań na potrzeby funkcjonowania oczyszczalni w miejscowościach Suchań oraz Wapnica Marek Szalewicz 2018-01-04 15:38:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1/2018 Burmistrza Suchania z dnia 02 stycznia 2018 Dariusz Szustakowski 2018-01-03 08:57:54 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1/2018 Burmistrza Suchania z dnia 02 stycznia 2018 Dariusz Szustakowski 2018-01-03 08:57:33 dodanie dokumentu
Interpretacja podatkowa Dariusz Szustakowski 2018-01-02 13:30:05 dodanie dokumentu
Interpretacja podatkowa Dariusz Szustakowski 2018-01-02 13:29:34 usunięcie dokument