Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Wniosek o wydanie zgody na cięcia pielęgnacyjne Administrator 2018-06-20 10:10:47 usunięcie dokument
Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy Administrator 2018-06-20 10:10:44 usunięcie dokument
Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy Administrator 2018-06-20 10:10:37 usunięcie dokument
Sprawozdanie Burmistrza z wykonania budżetu za rok 2017 Administrator 2018-06-20 08:36:36 edycja dokumentu
Sprawozdanie Burmistrza z wykonania budżetu za rok 2017 Administrator 2018-06-20 08:36:06 edycja dokumentu
Sprawozdanie Burmistrza z wykonania budżetu za rok 2017 Administrator 2018-06-20 08:35:16 edycja dokumentu
Sprawozdanie Burmistrza z wykonania budżetu za rok 2017 Administrator 2018-06-20 08:34:38 dodanie dokumentu
Przebudowa drogi w miejscowości Sadłowo Krzysztof Siwek 2018-06-19 08:52:16 dodanie dokumentu
Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowościach Żukowo, Tarnowo, Modrzewo i Brudzewice w celu utworzenia otwartych stref aktywności w Gminie Suchań Krzysztof Siwek 2018-06-14 17:15:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 60/2018 Burmistrza Suchania z dnia 13 czerwca 2018 r. Administrator 2018-06-14 14:05:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 59/2018 Burmistrza Suchania z dnia 13 czerwca 2018 r. Administrator 2018-06-14 14:05:12 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości Administrator 2018-06-14 14:03:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie Grażyna Siwek 2018-06-14 09:11:52 edycja dokumentu
Schemat Grażyna Siwek 2018-06-14 09:11:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie Grażyna Siwek 2018-06-14 09:11:09 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Suchania Administrator 2018-06-12 13:51:53 dodanie dokumentu
Bodnar Stanisława Grażyna Siwek 2018-06-08 08:35:00 dodanie dokumentu
Zbiorcza informacja o rozpatrzonych w 2017 r. petycjach Grażyna Siwek 2018-06-07 14:13:12 dodanie dokumentu
Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowościach Suchanówko, Nosowo i Sadłowo na terenie Gminy Suchań Administrator 2018-06-05 11:38:57 edycja dokumentu
Stanowiska Samodzielne Grażyna Siwek 2018-06-05 09:00:36 edycja dokumentu
XXIX Sesja Rady Miejskiej Administrator 2018-06-04 13:51:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 56/2018 Burmistrza Suchania z dnia 30 maja 2018 r. Administrator 2018-06-04 08:20:36 dodanie dokumentu
Usługa organizacji wyjazdu integracyjno-edukacyjnego dla Uczestników/Uczestniczek projektu pn. BĄDŹ AKTYWNY - TO SIĘ OPŁACA. Administrator 2018-05-30 14:48:11 dodanie dokumentu
Na podstawie art.37 ust.1 pkt.2 lit.g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) Burmistrz Suchania podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w roku 2017 udzielono pomocy publicznej Administrator 2018-05-30 09:05:30 dodanie dokumentu
Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U.z 2017r., poz.2077) Burmistrz Suchania podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat w roku 2017 udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłaty na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia Administrator 2018-05-30 09:03:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 55/2018 Burmistrza Suchania z dnia 29 maja 2018 r. Administrator 2018-05-30 08:07:47 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o wyniku Grażyna Siwek 2018-05-29 13:12:56 dodanie dokumentu
Klauzula informacyjna Administrator 2018-05-25 10:19:46 dodanie dokumentu
Klauzula informacyjna Administrator 2018-05-25 10:18:13 edycja dokumentu
Klauzula informacyjna Administrator 2018-05-25 10:15:53 dodanie dokumentu
Dąbek Bartłomiej Administrator 2018-05-24 12:23:26 edycja dokumentu
Dąbek Bartłomiej Administrator 2018-05-24 12:22:34 usunięcie załacznika
Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowościach Suchanówko, Nosowo i Sadłowo na terenie Gminy Suchań Administrator 2018-05-23 08:42:13 edycja dokumentu
Usługa organizacji wyjazdu integracyjno-edukacyjnego dla Uczestników/Uczestniczek projektu pn. BĄDŹ AKTYWNY - TO SIĘ OPŁACA. Administrator 2018-05-21 15:09:29 dodanie dokumentu
Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowościach Suchanówko, Nosowo i Sadłowo na terenie Gminy Suchań Administrator 2018-05-21 13:12:14 edycja dokumentu
Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowościach Suchanówko, Nosowo i Sadłowo na terenie Gminy Suchań Administrator 2018-05-21 13:11:48 edycja dokumentu
Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowościach Suchanówko, Nosowo i Sadłowo na terenie Gminy Suchań Administrator 2018-05-21 13:08:20 edycja dokumentu
Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowościach Suchanówko, Nosowo i Sadłowo na terenie Gminy Suchań Administrator 2018-05-21 13:06:49 dodanie dokumentu
Stanowiska Samodzielne Grażyna Siwek 2018-05-18 07:43:32 edycja dokumentu
Odpowiedź Grażyna Siwek 2018-05-17 15:20:41 dodanie dokumentu