Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
UCHWAŁA NR XXXI/262/2018 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 13 września 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Suchań na lata 2018-2021. Administrator 2018-09-27 11:22:49 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXI/261/2018 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Suchań. Administrator 2018-09-27 11:21:49 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXI/260/2018 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 13 września 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim powinny odpowiadać składane projekty. Administrator 2018-09-27 11:20:57 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXI/259/2018 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 13 września 2018 r. w sprawie wystąpienia Gminy ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroreginu Pomerania. Administrator 2018-09-27 11:19:55 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXI/258/2018 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchań na rok 2018. Administrator 2018-09-27 11:19:10 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXI/257/2018 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 13 września 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Suchaniu. Administrator 2018-09-27 11:18:14 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXI/256/2018 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 13 września 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Suchaniu Administrator 2018-09-27 11:16:26 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXI/255/2018 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 13 września 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wapnicy. Administrator 2018-09-27 11:15:30 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXI/254/2018 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 13 września 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchaniu. Administrator 2018-09-27 11:14:39 dodanie dokumentu
Informacja Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 26.09.2018 r. dotycząca dodatkowych zgłoszeń kandydatów do OKW Grażyna Siwek 2018-09-26 14:59:02 edycja dokumentu
Informacja Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 26.09.2018 r. dotycząca dodatkowych zgłoszeń kandydatów do OKW Grażyna Siwek 2018-09-26 14:58:43 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Suchaniu z dnia 16.09.2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Miejskiej w Suchaniu bez głosowania w okręgu wyborczym nr 13 Grażyna Siwek 2018-09-26 12:25:13 edycja dokumentu
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Suchaniu z dnia 26.09.2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Miejskiej w Suchaniu bez głosowania w okręgu wyborczym nr 15 Grażyna Siwek 2018-09-26 12:23:59 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Suchaniu z dnia 16.09.2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Miejskiej w Suchaniu bez głosowania w okręgu wyborczym nr 13 Grażyna Siwek 2018-09-26 12:22:12 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Suchaniu z dnia 26.09.2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Miejskiej w Suchaniu bez głosowania w okręgu wyborczym nr 4 Grażyna Siwek 2018-09-26 12:20:20 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Suchania Administrator 2018-09-26 08:09:16 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Suchaniu z dnia 20.09.2018 r. w sprawie wezwania do dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Suchaniu Grażyna Siwek 2018-09-20 11:06:46 dodanie dokumentu
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę opału w sezonie grzewczym 2018/2019 Administrator 2018-09-19 13:47:51 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Suchania dotyczące obwodów głosowania Grażyna Siwek 2018-09-19 12:26:59 dodanie dokumentu
Uchwała Nr CCCLX.638.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 13 września 2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu zaciąganego przez gminę Suchań Administrator 2018-09-19 10:56:12 dodanie dokumentu
Orzeczenie o jakości wody Administrator 2018-09-19 10:19:44 dodanie dokumentu
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Suchań oraz nieruchomości niezamieszkałych będących własnością Gminy Krzysztof Siwek 2018-09-18 12:02:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 92/2018 Burmistrza Suchania z dnia 14.09.2018 r. Administrator 2018-09-17 07:58:12 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 92/2018 Burmistrza Suchania z dnia 14.09.2018 r. Administrator 2018-09-17 07:52:54 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Grażyna Siwek 2018-09-14 14:55:51 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o wyniku Grażyna Siwek 2018-09-14 14:45:14 dodanie dokumentu
Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Suchaniu Grażyna Siwek 2018-09-12 16:05:55 dodanie dokumentu
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Suchaniu o składzie komisji Grażyna Siwek 2018-09-12 16:04:54 dodanie dokumentu
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych (...) Grażyna Siwek 2018-09-12 08:27:24 dodanie dokumentu
III kwartał 2018 Administrator 2018-09-11 11:06:32 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Burmistrza Suchania na sprzedaż działki nr 308/11 w Suchaniu Administrator 2018-09-11 09:54:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 88/2018 Burmistrza Suchania z dnia 07.09.2018 r. Administrator 2018-09-07 14:46:06 dodanie dokumentu
XXXI Sesja Rady Miejskiej Administrator 2018-09-06 09:22:26 edycja dokumentu
XXXI Sesja Rady Miejskiej Administrator 2018-09-06 09:21:35 dodanie dokumentu
Uchwała Nr CLXXVI.338.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Suchań Administrator 2018-09-05 13:50:25 dodanie dokumentu
Uchwała NR CLXXVI.337.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Suchań na 2018 rok Administrator 2018-09-05 13:46:06 dodanie dokumentu
Uchwała Nr CCCXXVIII.574.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie wydania opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Suchań za pierwsze półrocze 2018 r. Administrator 2018-09-05 13:40:57 dodanie dokumentu
Uchwała Nr CXVII.220.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Suchań za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia Administrator 2018-09-05 13:37:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Burmistrza Suchania z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian WPF Gminy Suchań na lata 2018-2026 Administrator 2018-09-05 13:16:20 dodanie dokumentu
Uchwała Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie WPF Gminy Suchań na lata 2018-2026 Administrator 2018-09-05 13:14:09 dodanie dokumentu