Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granicy działek dla miejscowości Wapnica Krzysztof Siwek 2018-02-23 12:57:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 26/2018 Burmistrza Suchania z dnia 21 lutego 2018 r. Dariusz Szustakowski 2018-02-22 13:44:34 dodanie dokumentu
Ogłoszenie KRUS w sprawie XVI konkursu 'Bezpieczne Gospodarstwo Rolne' Dariusz Szustakowski 2018-02-22 13:22:16 dodanie dokumentu
Zapytanie o cenę na sporządzenie operatu wodnoprawnego Dariusz Szustakowski 2018-02-21 09:33:28 dodanie dokumentu
XXVII Sesja Rady Miejskiej Dariusz Szustakowski 2018-02-19 14:41:54 dodanie dokumentu
Wykonanie badań na potrzeby funkcjonowania oczyszczalni w miejscowościach Suchań oraz Wapnica Dariusz Szustakowski 2018-02-19 14:31:09 edycja dokumentu
Zespół ds. obsługi świetlic Grażyna Siwek 2018-02-19 10:32:32 edycja dokumentu
Stanowiska Samodzielne Grażyna Siwek 2018-02-19 10:31:55 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Suchania w sprawie konsultacji społecznych dot. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2018 rok. Dariusz Szustakowski 2018-02-16 10:44:56 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Suchania w sprawie konsultacji społecznych dot. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2018 rok. Dariusz Szustakowski 2018-02-16 10:44:20 dodanie dokumentu
Budowa instalacji oświetleniowej, wodociągowej oraz ciągów pieszych na terenie istniejącego cmentarza w Suchaniu, dz. nr geod. 158 obr. 2 miasta Suchań Krzysztof Siwek 2018-02-16 10:37:11 dodanie dokumentu
Wykonanie projektu budowlanego Wymiany płyty boiska w Suchaniu. Dariusz Szustakowski 2018-02-16 09:59:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 25/2018 Burmistrza Suchania z dnia 16 lutego 2018 r. Dariusz Szustakowski 2018-02-16 08:38:26 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Burmistrza Suchania na sprzedaż działki nr 308/10 w Suchaniu Dariusz Szustakowski 2018-02-16 08:37:25 dodanie dokumentu
Plan zamówień publicznych Gminy Suchań przewidywanych do przeprowadzenia w roku finansowym 2018 Krzysztof Siwek 2018-02-15 15:04:11 edycja dokumentu
Aktualny skład Rady Miejskiej w Suchaniu Dariusz Szustakowski 2018-02-15 10:26:52 edycja dokumentu
Aktualny skład Rady Miejskiej w Suchaniu Dariusz Szustakowski 2018-02-15 10:26:10 edycja dokumentu
Aktualny skład Rady Miejskiej w Suchaniu Dariusz Szustakowski 2018-02-15 10:24:42 edycja dokumentu
Aktualny skład Rady Miejskiej w Suchaniu Dariusz Szustakowski 2018-02-15 10:23:34 edycja dokumentu
Aktualny skład Rady Miejskiej w Suchaniu Dariusz Szustakowski 2018-02-15 10:22:37 edycja dokumentu
Aktualny skład Rady Miejskiej w Suchaniu Dariusz Szustakowski 2018-02-15 10:18:54 edycja dokumentu
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Szczecinie z dnia 8 lutego 2018 r. Dariusz Szustakowski 2018-02-15 10:18:12 dodanie dokumentu
Aktualny skład Rady Miejskiej w Suchaniu Dariusz Szustakowski 2018-02-15 10:17:20 edycja dokumentu
Aktualny skład Rady Miejskiej w Suchaniu Dariusz Szustakowski 2018-02-15 10:16:53 edycja dokumentu
Aktualny skład Rady Miejskiej w Suchaniu Dariusz Szustakowski 2018-02-15 10:11:49 edycja dokumentu
Aktualny skład Rady Miejskiej w Suchaniu Dariusz Szustakowski 2018-02-15 10:11:04 dodanie dokumentu
Wykonanie badań na potrzeby funkcjonowania oczyszczalni w miejscowościach Suchań oraz Wapnica Krzysztof Siwek 2018-02-15 07:43:31 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 24/2018 Burmistrza Suchania z dnia 14 lutego 2018 r. Dariusz Szustakowski 2018-02-14 13:23:03 dodanie dokumentu
Wykonanie projektu graficznego flagi Gminy Suchań Grażyna Siwek 2018-02-14 13:22:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 22/2018 Burmistrza Suchania z dnia 07.02.2018 r. Grażyna Siwek 2018-02-08 11:56:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 18A/2018 Burmistrza Suchania z dnia 31 stycznia 2018 r. Dariusz Szustakowski 2018-02-06 15:06:32 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 18A/2018 Burmistrza Suchania z dnia 31 stycznia 2018 r. Dariusz Szustakowski 2018-02-06 15:05:30 dodanie dokumentu
Wykonanie usunięcia 7 drzew oraz karczowanie 409 m2 krzewów z pobocza drogi znajdującej się na działce nr geodezyjny 430 obr. Brudzewice, gmina Suchań Dariusz Szustakowski 2018-02-05 13:52:04 edycja dokumentu
Wykonanie wycinki 17 drzew oraz wykonanie cięć sanitarnych 2 drzew z terenu gminy Suchań Dariusz Szustakowski 2018-02-05 13:51:25 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 16/2018 Burmistrza Suchania z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie nabycia nieruchomości Skarbu Państwa Dariusz Szustakowski 2018-01-30 09:16:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 15/2018 Burmistrza Suchania z dnia 30 stycznia 2018 r. Dariusz Szustakowski 2018-01-30 09:15:22 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Suchań w roku 2018 Dariusz Szustakowski 2018-01-29 10:54:09 edycja dokumentu
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Suchań w roku 2018 Dariusz Szustakowski 2018-01-29 10:53:49 edycja dokumentu
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Suchań w roku 2018 Dariusz Szustakowski 2018-01-29 10:53:02 edycja dokumentu
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Suchań w roku 2018 Dariusz Szustakowski 2018-01-29 10:48:50 edycja dokumentu