Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Referat Finansowy Grażyna Siwek 2018-12-14 15:25:04 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe pn. "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Miejskiego w Suchaniu w latach 2019-2020" Tomasz Bylewski 2018-12-14 12:08:46 dodanie dokumentu
Dowożenie uczniów z terenu gminy Suchań do Szkoły Podstawowej w Suchaniu na podstawie biletów miesięcznych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w okresie styczeń-czerwiec 2019 roku Krzysztof Siwek 2018-12-14 09:23:20 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe pn. "Zakup i dostawa materiałów biurowych, piśmienniczych oraz tuszy i tonerów do drukarek do Urzędu Miejskiego w Suchaniu w roku 2019" Tomasz Bylewski 2018-12-12 13:10:54 dodanie dokumentu
Uchwała Nr I/8/2018 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2019 Tomasz Bylewski 2018-12-12 09:55:33 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Grażyna Siwek 2018-12-07 12:06:22 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Burmistrza Suchania na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Suchaniu na działce nr 326. Tomasz Bylewski 2018-12-07 09:15:14 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o wyniku naboru Grażyna Siwek 2018-12-05 15:08:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 120/2018 Burmistrza Suchania z dnia 04.12.2018 r. Tomasz Bylewski 2018-12-05 11:40:41 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Suchania w sprawie przeprowadzenia konsultacji zmiany ,,Programu współpracy Gminy Suchań z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok" Grażyna Siwek 2018-12-05 10:18:18 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Suchania w sprawie przeprowadzenia konsultacji zmiany ,,Programu współpracy Gminy Suchań z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok" Grażyna Siwek 2018-12-05 10:17:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 117/2018 Burmistrza Suchania z dnia 27.11.2018 r. Tomasz Bylewski 2018-11-30 12:57:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 116/2018 Burmistrza Suchania z dnia 27.11.2018 r. Tomasz Bylewski 2018-11-27 12:24:59 dodanie dokumentu
Ogłoszenie - konkurs ofert dot. realizacji usług rehabilitacyjnych Tomasz Bylewski 2018-11-27 12:23:41 edycja dokumentu
Ogłoszenie - konkurs ofert dot. realizacji usług rehabilitacyjnych Tomasz Bylewski 2018-11-27 12:23:09 dodanie dokumentu
Treść petycji Grażyna Siwek 2018-11-23 15:07:24 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Grażyna Siwek 2018-11-23 14:34:47 dodanie dokumentu
uchwała Nr XXIII/194/2017 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 26.09.2017 r. w sprawie zmian w w Statucie Gminy Suchań Grażyna Siwek 2018-11-20 11:42:08 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXI/261/2018 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 13.09.2018 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Suchań Grażyna Siwek 2018-11-20 11:41:53 dodanie dokumentu
uchwała Nr XXIII/194/2017 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 26.09.2017 r. w sprawie zmian w w Statucie Gminy Suchań Grażyna Siwek 2018-11-20 11:39:31 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XV/107/2016 rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 30.08.2016 w sprawie zmian w statucie Gminy Suchań Grażyna Siwek 2018-11-20 11:34:48 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VII/47/2015 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 27.10.2018 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Suchań Grażyna Siwek 2018-11-20 11:29:39 dodanie dokumentu
Uchwała Nr V/37/2015 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 17.06.2015 r.w sprawie zmian w Statucie Gminy Suchań Grażyna Siwek 2018-11-20 11:27:23 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Burmistrza Suchania na sprzedaż działki nr 308/11 w Suchaniu Tomasz Bylewski 2018-11-16 08:26:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 113/2018 Burmistrza Suchania z dnia 15.11.2018 r. Tomasz Bylewski 2018-11-16 08:21:20 dodanie dokumentu
Wykonanie i montaż ścianki systemowej PCV wraz ze skrzydłem drzwiowym w Gminnym Punkcie Rehabilitacyjnym w Suchaniu Grażyna Siwek 2018-11-15 14:18:07 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na organizację wyjazdu socjoterapeutycznego dla kilentów Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchaniu Tomasz Bylewski 2018-11-07 12:43:26 edycja dokumentu
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na organizację wyjazdu socjoterapeutycznego dla kilentów Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchaniu Tomasz Bylewski 2018-11-07 12:43:21 usunięcie załacznika
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na organizację wyjazdu socjoterapeutycznego dla kilentów Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchaniu Tomasz Bylewski 2018-11-07 12:42:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 110/2018 Burmistrza Suchania z dnia 5.11.2018 r. Tomasz Bylewski 2018-11-06 10:22:43 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Suchań - 2018 Administrator 2018-11-05 09:57:24 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 25.10.2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa zachodniopomorskiego Grażyna Siwek 2018-11-02 11:05:56 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 25.10.2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa zachodniopomorskiego Grażyna Siwek 2018-11-02 11:03:02 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług terapeuty/socjoterapeuty dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchaniu Tomasz Bylewski 2018-10-31 13:29:44 dodanie dokumentu
Kurant Dariusz Grażyna Siwek 2018-10-31 09:34:48 dodanie dokumentu
Bodnar Stanisława-Burmistrz Grażyna Siwek 2018-10-31 09:34:01 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Suchania w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu ,,Programu współpracy Gminy Suchań z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok" Grażyna Siwek 2018-10-30 13:39:43 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Suchania o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Tomasz Bylewski 2018-10-30 11:32:14 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o zamówieniu na organizację wyjazdu socjoterapeutycznego dla kilentów Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchaniu Tomasz Bylewski 2018-10-26 12:51:43 edycja dokumentu
Ogłoszenie o zamówieniu na organizację wyjazdu socjoterapeutycznego dla kilentów Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchaniu Tomasz Bylewski 2018-10-26 12:51:14 dodanie dokumentu