Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Kwestionariusz - wzór Grażyna Siwek 2017-03-28 09:09:01 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Grażyna Siwek 2017-03-28 09:08:32 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia na wykonanie "Remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej" Dariusz Szustakowski 2017-03-23 10:15:12 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 29/2017 Burmistrza Suchania z dnia 22.03.2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w Gminie Suchań Dariusz Szustakowski 2017-03-23 09:40:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 28/2017 Burmistrza Suchania z dnia 21.03.2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy w Gminie Suchań Dariusz Szustakowski 2017-03-23 09:39:25 dodanie dokumentu
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słodkowo oraz wyposażenie oczyszczalni ścieków w prasę do osadów ściekowych Krzysztof Siwek 2017-03-22 09:55:49 dodanie dokumentu
Ośrodek Pomocy Społecznej Grażyna Siwek 2017-03-20 15:06:05 edycja dokumentu
Sprawozdania budżetowe za rok 2016 - RB-27s, RB-28s, RB-NDS, RB-Z i RB-N Dariusz Szustakowski 2017-03-15 09:51:42 dodanie dokumentu
Interpretacja indywidualna Dariusz Szustakowski 2017-03-10 13:32:20 dodanie dokumentu
Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej Dariusz Szustakowski 2017-03-10 13:31:38 dodanie dokumentu
Interpretacja podatkowa Dariusz Szustakowski 2017-03-10 13:29:37 usunięcie dokument
Interpretacja podatkowa Dariusz Szustakowski 2017-03-10 13:28:50 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe w sprawie realizacji zadania polegającego na "Wymianie wodomierzy w miejscowości Suchanówko" Dariusz Szustakowski 2017-03-10 11:55:34 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SUCHANIA Dariusz Szustakowski 2017-03-10 11:45:35 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SUCHANIA o możliwości wglądu w akta sprawy "Budowanie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr geod. 89 obręb 2 w miejscowości Suchań" Dariusz Szustakowski 2017-03-10 11:44:40 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XVIII/160/2017 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 28 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia diet dla radnych Gminy Suchań. Dariusz Szustakowski 2017-03-08 15:24:22 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XVIII/159/2017 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchań na rok 2017. Dariusz Szustakowski 2017-03-08 15:23:48 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XVIII/158/2017 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Dariusz Szustakowski 2017-03-08 15:23:11 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XVIII/157/2017 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie na wyprzedzające finansowanie programu i projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej. Dariusz Szustakowski 2017-03-08 15:22:38 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XVIII/156/2017 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie na wyprzedzające finansowanie programu i projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej. Dariusz Szustakowski 2017-03-08 15:22:03 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XVIII/155/2017 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie na wyprzedzające finansowanie programu i projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej. Dariusz Szustakowski 2017-03-08 15:21:04 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XVIII/154/2017 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Stargardzkiemu. Dariusz Szustakowski 2017-03-08 15:20:29 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XVIII/153/2017 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Stargardzkiemu. Dariusz Szustakowski 2017-03-08 15:19:57 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XVIII/152/2017 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy. Dariusz Szustakowski 2017-03-08 15:19:28 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XVIII/151/2017 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. Dariusz Szustakowski 2017-03-08 15:18:48 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XVIII/150/2017 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Suchań w 2017 roku. Dariusz Szustakowski 2017-03-08 15:18:17 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XVIII/149/2017 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Suchań. Dariusz Szustakowski 2017-03-08 15:17:48 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XVIII/148/2017 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych i do pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Suchań. Dariusz Szustakowski 2017-03-08 15:17:00 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XVIII/147/2017 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 ? 2021. Dariusz Szustakowski 2017-03-08 15:16:22 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XVIII/146/2017 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017 ? 2019 Dariusz Szustakowski 2017-03-08 15:15:18 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XVIII/145/2017 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2016r. Dariusz Szustakowski 2017-03-08 15:14:37 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XVIII/144/2017 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki , Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2017r. Dariusz Szustakowski 2017-03-08 15:13:14 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XVIII/143/2017 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2016r. Dariusz Szustakowski 2017-03-08 15:11:31 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XVIII/142/2017 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy opłaty za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków do urządzeń kanalizacyjnych. Dariusz Szustakowski 2017-03-08 15:10:38 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XVIII/141/2017 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Suchań, na obiektach zarządzanych przez ?Wodociągi Zachodniopomorskie? Sp. z o. o. od 1 kwietnia 2017 r. do dnia 31 marca 2018 r. Dariusz Szustakowski 2017-03-08 15:09:56 dodanie dokumentu
Referat Organizacyjny Grażyna Siwek 2017-03-07 13:08:48 edycja dokumentu
Referat Finansowy Grażyna Siwek 2017-03-07 13:08:14 edycja dokumentu
Zapytanie o cenę w sprawie realizacji gminnej Ewidencji Zabytków (GEZ) Dariusz Szustakowski 2017-03-03 13:51:43 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia na wykonanie "Remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej" Dariusz Szustakowski 2017-03-03 13:50:51 dodanie dokumentu
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Suchań w 2016 roku Marek Szalewicz 2017-02-28 15:19:59 dodanie dokumentu