Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
UCHWAŁA NR XXX/253/2018 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 9 sierpnia 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Suchań na lata 2018-2026. Dariusz Szustakowski 2018-08-14 13:32:35 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXX/252/2018 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchań na rok 2018. Dariusz Szustakowski 2018-08-14 13:26:44 dodanie dokumentu
XXX Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Dariusz Szustakowski 2018-08-07 11:34:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 78/2018 Burmistrza Suchania z dnia 03 sierpnia 2018 r. Dariusz Szustakowski 2018-08-03 13:50:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 78/2018 Burmistrza Suchania z dnia 03 sierpnia 2018 r. Dariusz Szustakowski 2018-08-03 13:49:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 78/2018 Burmistrza Suchania z dnia 03 sierpnia 2018 r. Dariusz Szustakowski 2018-08-03 13:47:11 usunięcie dokument
Zarządzenie Nr 78/2018 Burmistrza Suchania z dnia 03 sierpnia 2018 r. Dariusz Szustakowski 2018-08-03 13:46:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 77/2018 Burmistrza Suchania z dnia 02 sierpnia 2018 r. Dariusz Szustakowski 2018-08-02 15:18:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 74/2018 Burmistrza Suchania z dnia 30 lipca 2018 r. Dariusz Szustakowski 2018-07-30 15:27:18 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 73/2018 Burmistrza Suchania z dnia 30 lipca 2018 r. Dariusz Szustakowski 2018-07-30 15:26:54 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Suchania o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Dariusz Szustakowski 2018-07-30 15:25:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 71/2018 Burmistrza Suchania z dnia 19 lipca 2018 r. Dariusz Szustakowski 2018-07-19 15:13:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 66/2018 Burmistrza Suchania - WPF Dariusz Szustakowski 2018-07-06 14:08:00 dodanie dokumentu
Orzeczenie o jakości wody Dariusz Szustakowski 2018-07-06 09:53:09 dodanie dokumentu
Interpretacja podatkowa Dariusz Szustakowski 2018-07-04 09:44:33 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Suchania Dariusz Szustakowski 2018-07-03 12:59:30 dodanie dokumentu
Budowa wiaty rekreacyjnej Modrzewo, Tarnowo, Brudzewice Krzysztof Siwek 2018-07-02 10:47:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 61/2018 Burmistrza Suchania z dnia 27 czerwca 2018 r. Dariusz Szustakowski 2018-06-28 09:05:41 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXIX/251/2018 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Dariusz Szustakowski 2018-06-27 14:24:33 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXIX/250/2018 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza. Dariusz Szustakowski 2018-06-27 14:24:07 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXIX/249/2018 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Suchań. Dariusz Szustakowski 2018-06-27 14:23:41 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXIX/248/2018 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Suchań miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Dariusz Szustakowski 2018-06-27 14:23:07 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXIX/247/2018 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 18 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Suchaniu. Dariusz Szustakowski 2018-06-27 14:22:34 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXIX/246/2018 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków obowiązującego na terenie Gminy Suchań oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu. Dariusz Szustakowski 2018-06-27 14:21:12 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXIX/245/2018 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tych zajęć w szkole, dla której organem prowadzącym jest Gmina Suchań i określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych przez nauczycieli szkoły niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela. Dariusz Szustakowski 2018-06-27 14:20:46 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXIX/244/2018 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego do Rady Powiatu Stargardzkiego. Dariusz Szustakowski 2018-06-27 14:20:17 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXIX/243/2018 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie złożenia wniosku o zaopiniowanie projektu flagi, banneru oraz flagi stolikowej gminy. Dariusz Szustakowski 2018-06-27 14:19:45 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXIX/242/2018 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchań na rok 2018. Dariusz Szustakowski 2018-06-27 14:19:15 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXIX/241/2018 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Suchania absolutorium z tytułu wykonania budżetu na rok 2017. Dariusz Szustakowski 2018-06-27 14:18:15 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXIX/240/2018 RADY MIEJSKIEJ W SUCHANIU z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Suchań na rok 2017. Dariusz Szustakowski 2018-06-27 14:17:32 dodanie dokumentu
Kurant Dariusz Dariusz Szustakowski 2018-06-27 14:13:34 dodanie dokumentu
Informacja o pomocy dla rolników poszkodowanych w wyniku niekorzystnych warunków atmosferycznych Dariusz Szustakowski 2018-06-27 13:11:52 dodanie dokumentu
Taryfa woda Dariusz Szustakowski 2018-06-22 14:09:22 dodanie dokumentu
Wniosek o szacowanie szkód Dariusz Szustakowski 2018-06-22 14:07:59 dodanie dokumentu
Adaptacja pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego w celu uruchomienia punktu rehabilitacyjnego w Suchaniu Krzysztof Siwek 2018-06-21 11:37:56 dodanie dokumentu
I kwartał 2018 Dariusz Szustakowski 2018-06-20 10:16:25 edycja dokumentu
II kwartał 2018 Dariusz Szustakowski 2018-06-20 10:16:11 dodanie dokumentu
I kwartał 2018 Dariusz Szustakowski 2018-06-20 10:15:10 dodanie dokumentu
Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w planie Dariusz Szustakowski 2018-06-20 10:10:54 usunięcie dokument
Wniosek na wydanie decyzji na usunięcie drzew Dariusz Szustakowski 2018-06-20 10:10:50 usunięcie dokument