Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Stworzenie oferty spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców obszaru rewitalizacji poprzez budowę infrastruktury rekreacyjnej oraz kompleksu lekkoatletycznego w Suchaniu wraz z ofertą zajęć sportowych - budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej w Suchaniu Krzysztof Siwek 2019-02-21 11:47:11 dodanie dokumentu
Wykonanie wycinki 9 drzew z terenu Gminy Suchań Tomasz Bylewski 2019-02-18 13:01:36 edycja dokumentu
Wykonanie wycinki 9 drzew z terenu Gminy Suchań Tomasz Bylewski 2019-02-18 13:01:02 usunięcie załacznika
Wykonanie wycinki 9 drzew z terenu Gminy Suchań Krzysztof Siwek 2019-02-15 15:15:01 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXI/261/2018 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 13.09.2018 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Suchań Grażyna Siwek 2019-02-15 09:54:08 edycja dokumentu
Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż drewna na pniu (drzewa klasy S4) Tomasz Bylewski 2019-02-13 13:17:14 dodanie dokumentu
Wynik konsultacji społecznych w sprawie projektu planu sytuacyjnego w obrębie miejscowości Wapnica w ramach opracowywanego projektu "Budowy drogi rowerowej wzdłuż drogi krajowej nr 10 na odcinku od Nosowa do Wapnicy oraz wykonania dokumentacji oznakowania trasy rowerowej na odcinku od rzeki Ina do m. Kozy". Tomasz Bylewski 2019-02-12 11:05:28 edycja dokumentu
Wynik konsultacji społecznych w sprawie projektu planu sytuacyjnego w obrębie miejscowości Wapnica w ramach opracowywanego projektu "Budowy drogi rowerowej wzdłuż drogi krajowej nr 10 na odcinku od Nosowa do Wapnicy oraz wykonania dokumentacji oznakowania trasy rowerowej na odcinku od rzeki Ina do m. Kozy". Tomasz Bylewski 2019-02-12 11:04:52 dodanie dokumentu
Przetarg na sprzedaż samochodu pożarniczego Jelcz Tomasz Bylewski 2019-02-08 10:29:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 23/2019 Burmistrza Suchania z dnia 06.02.2019 r. Tomasz Bylewski 2019-02-07 10:55:15 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. "Wyłapywanie i utrzymanie pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Suchań w 2019 roku". Tomasz Bylewski 2019-02-07 10:42:47 dodanie dokumentu
Przetarg pisemny na sprzedaż drewna na pniu (drzewa klasy S4) Tomasz Bylewski 2019-02-05 09:03:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 21/2019 Burmistrza Suchania z dnia 30.01.2019 r. Tomasz Bylewski 2019-01-31 10:12:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 18/2019 Burmistrza Suchania z dnia 24.01.2019 r. Tomasz Bylewski 2019-01-25 12:17:23 dodanie dokumentu
Zarządzenia Burmistrza Suchania 2018 Tomasz Bylewski 2019-01-25 10:56:24 dodanie dokumentu
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Suchań w 2019 r. Tomasz Bylewski 2019-01-25 10:22:59 dodanie dokumentu
Zarzadzenie Nr 15/2019 Burmistrza Suchania z dnia 17.01.2019 r. Tomasz Bylewski 2019-01-24 12:08:36 dodanie dokumentu
Zarzadzenie Nr 17/2019 Burmistrza Suchania z dnia 23.01.2019 r. Tomasz Bylewski 2019-01-24 12:06:17 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Burmistrz Suchania o przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 308/11 Tomasz Bylewski 2019-01-24 12:04:16 dodanie dokumentu
Zarządzenia Burmistrza Suchania 2017 Tomasz Bylewski 2019-01-24 08:48:57 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 14/2019 Burmistrza Suchania z dnia 17.01.2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla oceny i wyboru ofert na powierzenie realizacji zadan publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Suchań Tomasz Bylewski 2019-01-24 08:44:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 13/2019 Burmistrza Suchania z dnia 15.01.2019 r. w sprawie wysokości poniesionych w 2018 roku wydatków na wynagrodzenie nauczycieli oraz ustalenia jednorazowego dodatku uzupełniającego Tomasz Bylewski 2019-01-24 08:44:15 dodanie dokumentu
Zarzadzenie Nr 11/2019 Burmistrza Suchania z dnia 08.01.2019 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadan zleconych gminie odrębnymi ustawami oraz wielkość dochodów związanych z realizacją tych zad Tomasz Bylewski 2019-01-24 08:43:41 dodanie dokumentu
Zarzadzenie Nr 10/2019 Burmistrza Suchania z dnia 08.01.2018 r. w sprawie ustalenia informacji o ostatecznych kwotach planu dochodów i wydatków budżetu Gminy Suchań dla jednostek organizacyjnych Gminy na 2019 r Tomasz Bylewski 2019-01-24 08:43:05 dodanie dokumentu
Zarzadzenie Nr 7/2019 Burmistrza Suchania z dnia 02.01.2019 r. w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego dla wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Sadłowo Tomasz Bylewski 2019-01-24 08:42:01 dodanie dokumentu
Zarzadzenie Nr 6/2019 Burmistrza Suchania z dnia 02.01.2019 r. w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego dla wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Tarnowo. Tomasz Bylewski 2019-01-24 08:41:35 dodanie dokumentu
Zarzadzenie Nr 5/2019 Burmistrza Suchania z dnia 02.01.2019 w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego dla wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Suchanówko Tomasz Bylewski 2019-01-24 08:41:05 dodanie dokumentu
Zarzadzenie Nr 4/2019 Burmistrza Suchania z dnia 02.01.2019 r. w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego dla wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Żukowo Tomasz Bylewski 2019-01-24 08:40:04 dodanie dokumentu
Zarzadzenie Nr 3/2019 Burmistrza Suchania z dnia 02.01.2018 r. w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego dla wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Słodkowo Tomasz Bylewski 2019-01-24 08:39:28 dodanie dokumentu
Zarzadzenie Nr 2/2019 Burmistrza Suchania z dnia 02.01.2018 r. w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego dla wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Tarnowo Tomasz Bylewski 2019-01-24 08:38:26 dodanie dokumentu
Zarzadzenie Nr 1/2019 Burmistrza Suchania z dnia 02.01.2019 r. w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego dla wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Brudzewice Tomasz Bylewski 2019-01-24 08:37:17 dodanie dokumentu
Zarządzenia Burmistrza Suchania 2016 Tomasz Bylewski 2019-01-24 08:34:51 edycja dokumentu
Zarządzenia Burmistrza Suchania 2016 Tomasz Bylewski 2019-01-24 08:34:00 edycja dokumentu
Małgorzata Sawczuk Tomasz Bylewski 2019-01-23 12:09:50 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IV.4.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu gminy Suchań. Tomasz Bylewski 2019-01-22 08:45:32 dodanie dokumentu
Uchwała Nr CDXXVI.719.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Suchań na lata 2019-2027. Tomasz Bylewski 2019-01-22 08:43:07 dodanie dokumentu
Uchwała Nr CDXXVI.718.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej gminy Suchań na 2019 rok. Tomasz Bylewski 2019-01-22 08:41:29 dodanie dokumentu
Sołtysi 2019 Grażyna Siwek 2019-01-21 12:31:40 edycja dokumentu
Sołtysi 2019 Grażyna Siwek 2019-01-21 12:28:29 edycja dokumentu
Sołtysi 2019 Grażyna Siwek 2019-01-21 12:16:11 edycja dokumentu