Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Wykonanie umocnionego pobocza przy świetlicy wiejskiej w Żukowie Krzysztof Siwek 2017-04-25 11:53:42 dodanie dokumentu
Plan zamówień publicznych Gminy Suchań przewidywanych do przeprowadzenia w roku finansowym 2017 Krzysztof Siwek 2017-04-24 12:48:07 edycja dokumentu
XIX Sesja Rady Miejskiej Dariusz Szustakowski 2017-04-21 08:39:32 edycja dokumentu
XIX Sesja Rady Miejskiej Dariusz Szustakowski 2017-04-21 08:38:57 dodanie dokumentu
INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO Dariusz Szustakowski 2017-04-20 12:20:01 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Burmistrza Suchania z wykonania budżetu Gminy Suchań za rok 2016. Dariusz Szustakowski 2017-04-20 12:07:02 edycja dokumentu
Sprawozdanie Burmistrza Suchania z wykonania budżetu Gminy Suchań za rok 2016. Dariusz Szustakowski 2017-04-20 12:06:48 edycja dokumentu
Sprawozdanie Burmistrza Suchania z wykonania budżetu Gminy Suchań za rok 2016. Dariusz Szustakowski 2017-04-20 12:05:49 edycja dokumentu
Sprawozdanie Burmistrza Suchania z wykonania budżetu Gminy Suchań za rok 2016. Dariusz Szustakowski 2017-04-20 12:05:08 dodanie dokumentu
Informacja Burmistrza Suchania za rok 2016 Dariusz Szustakowski 2017-04-20 11:38:35 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XCIV.171.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wydania opini o przedłożonym przez Burmistrza Suchania sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia. Dariusz Szustakowski 2017-04-20 11:36:38 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe w sprawie realizacji zadania polegającego na: "Dostawa i montaż biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków na potrzeby budynku socjalnego w miejscowości Brudzewice gm. Suchań" Dariusz Szustakowski 2017-04-20 11:05:54 edycja dokumentu
Zarządzenie Grażyna Siwek 2017-04-10 09:05:17 dodanie dokumentu
Schemat Grażyna Siwek 2017-04-10 09:04:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 33/2017 Burmistrza Suchania z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do oddziałów przedszkolnych i do klas pierwszych szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Suchań Dariusz Szustakowski 2017-04-06 15:24:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 34/2017 Burmistrza Suchania z dnia 05.04.2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w Gminie Suchań Dariusz Szustakowski 2017-04-06 13:42:17 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Dariusz Szustakowski 2017-04-05 12:55:56 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Dariusz Szustakowski 2017-04-05 12:48:14 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Dariusz Szustakowski 2017-04-05 12:47:04 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Dariusz Szustakowski 2017-04-05 12:46:03 edycja dokumentu
ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości Dariusz Szustakowski 2017-04-05 10:47:32 dodanie dokumentu
ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości Dariusz Szustakowski 2017-04-05 10:47:09 dodanie dokumentu
ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości Dariusz Szustakowski 2017-04-05 10:46:47 dodanie dokumentu
Zapytanie o cenę w sprawie realizacji gminnej Ewidencji Zabytków (GEZ) Dariusz Szustakowski 2017-04-05 10:41:02 edycja dokumentu
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych stan na dzień 14.10.2016 r. Marek Szalewicz 2017-04-05 09:51:11 edycja dokumentu
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych stan na dzień 14.10.2016 r. Marek Szalewicz 2017-04-05 09:50:52 usunięcie załacznika
Interpretacja podatkowa Dariusz Szustakowski 2017-04-03 10:14:37 dodanie dokumentu
Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie podatku od nieruchomości od elektrowni wiatrowych Dariusz Szustakowski 2017-04-03 10:13:46 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy Dariusz Szustakowski 2017-03-31 12:06:27 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe w sprawie realizacji zadania polegającego na: "Dostawa i montaż biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków na potrzeby budynku socjalnego w miejscowości Brudzewice gm. Suchań" Dariusz Szustakowski 2017-03-31 08:37:27 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe w sprawie realizacji zadania polegającego na "Wymianie wodomierzy w miejscowości Suchanówko" Dariusz Szustakowski 2017-03-31 08:34:27 edycja dokumentu
Kwestionariusz - wzór Grażyna Siwek 2017-03-28 09:09:01 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Grażyna Siwek 2017-03-28 09:08:32 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia na wykonanie "Remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej" Dariusz Szustakowski 2017-03-23 10:15:12 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 29/2017 Burmistrza Suchania z dnia 22.03.2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w Gminie Suchań Dariusz Szustakowski 2017-03-23 09:40:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 28/2017 Burmistrza Suchania z dnia 21.03.2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy w Gminie Suchań Dariusz Szustakowski 2017-03-23 09:39:25 dodanie dokumentu
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słodkowo oraz wyposażenie oczyszczalni ścieków w prasę do osadów ściekowych Krzysztof Siwek 2017-03-22 09:55:49 dodanie dokumentu
Ośrodek Pomocy Społecznej Grażyna Siwek 2017-03-20 15:06:05 edycja dokumentu
Sprawozdania budżetowe za rok 2016 - RB-27s, RB-28s, RB-NDS, RB-Z i RB-N Dariusz Szustakowski 2017-03-15 09:51:42 dodanie dokumentu
Interpretacja indywidualna Dariusz Szustakowski 2017-03-10 13:32:20 dodanie dokumentu