Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr XX/171/2017 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Suchania absolutorium z tytułu wykonania budżetu na rok 2016. Dariusz Szustakowski 2017-06-13 14:06:22 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XX/170/2017 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Suchań na rok 2016. Dariusz Szustakowski 2017-06-13 14:04:06 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Suchania Dariusz Szustakowski 2017-06-13 11:24:20 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o wyniku Grażyna Siwek 2017-06-13 10:15:00 dodanie dokumentu
Wykonanie umocnionego pobocza naprzeciw terenu kościoła w Żukowie Krzysztof Siwek 2017-06-13 08:57:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 53/2017 Burmistrza Suchania z dnia 12.06.2017r. Dariusz Szustakowski 2017-06-12 13:49:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 52/2017 Burmistrza Suchania z dnia 09.06.2017 r. Dariusz Szustakowski 2017-06-09 14:49:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 49/2017 Burmistrza Suchania z dnia 02 czerwca 2017 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości do ogłoszenia II przetargu. Dariusz Szustakowski 2017-06-05 11:44:01 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przetargu dz. 308/20 Dariusz Szustakowski 2017-06-05 11:40:40 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przetargu dz. 308/10 Dariusz Szustakowski 2017-06-05 11:38:51 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przetargu działki nr 43/5 w Suchaniu Dariusz Szustakowski 2017-05-30 13:30:19 edycja dokumentu
Ogłoszenie o przetargu działki nr 43/4 w Suchaniu Dariusz Szustakowski 2017-05-30 13:30:08 edycja dokumentu
Ogłoszenie o przetargu działki nr 43/5 w Suchaniu Dariusz Szustakowski 2017-05-30 13:29:57 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przetargu działki nr 43/4 w Suchaniu Dariusz Szustakowski 2017-05-30 13:26:22 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania ekspertyzy i sporządzenia opinii biegłego specjalisty w dziedzinie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnej Marek Szalewicz 2017-05-30 11:32:47 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o odwołaniu przetargu Dariusz Szustakowski 2017-05-29 14:43:09 dodanie dokumentu
Kurant Dariusz Dariusz Szustakowski 2017-05-25 15:18:45 dodanie dokumentu
XX Sesja Rady Miejskiej Dariusz Szustakowski 2017-05-25 15:10:55 dodanie dokumentu
Kwestionariusz - wzór Grażyna Siwek 2017-05-25 12:15:55 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Grażyna Siwek 2017-05-25 12:14:55 dodanie dokumentu
Informacja Burmistrza Suchania w sprawie sieci szkół prowadzonych przez Gminę Suchań od dnia 1 września 2017 r. Dariusz Szustakowski 2017-05-24 14:18:08 dodanie dokumentu
Stanisława Bodnar Grażyna Siwek 2017-05-24 09:09:31 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe w sprawie realizacji zadania polegającego na "Wymianie przepalonych źródeł światła oraz przeglądzie i konserwacji urządzeń oświetlenia ulicznego na Placu Rynek w Suchaniu". Dariusz Szustakowski 2017-05-23 09:23:58 edycja dokumentu
Dostawa kosiarko-rozdrabniacza na potrzeby Gminy Suchań Krzysztof Siwek 2017-05-22 10:37:57 dodanie dokumentu
ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości Dariusz Szustakowski 2017-05-19 13:33:25 dodanie dokumentu
Szajnowska Magdalena Dariusz Szustakowski 2017-05-16 12:07:05 dodanie dokumentu
Sitek Kacper Dariusz Szustakowski 2017-05-16 12:06:16 dodanie dokumentu
Szubert Grzegorz Dariusz Szustakowski 2017-05-16 12:05:14 dodanie dokumentu
Szubert Grzegorz Dariusz Szustakowski 2017-05-12 11:55:51 usunięcie dokument
Sitek Kacper Dariusz Szustakowski 2017-05-12 11:55:31 usunięcie dokument
Szajnowska Magdalena Dariusz Szustakowski 2017-05-12 11:55:14 usunięcie dokument
Dąbek Bartłomiej Grażyna Siwek 2017-05-12 11:35:52 dodanie dokumentu
Grzegorczyk Teresa Grażyna Siwek 2017-05-12 11:35:21 dodanie dokumentu
Siwek Grażyna Grażyna Siwek 2017-05-12 11:34:48 dodanie dokumentu
Jamroży Ryszard Grażyna Siwek 2017-05-12 11:34:20 dodanie dokumentu
Jaworska Danuta Grażyna Siwek 2017-05-12 11:33:47 dodanie dokumentu
Neska Dorota Grażyna Siwek 2017-05-12 11:33:17 dodanie dokumentu
Delida Małgorzata Grażyna Siwek 2017-05-12 11:32:49 dodanie dokumentu
Zawiślak Anna Grażyna Siwek 2017-05-12 11:31:59 dodanie dokumentu
Piątkowska Olimpia Grażyna Siwek 2017-05-12 11:31:09 dodanie dokumentu