Stworzenie oferty spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców obszaru rewitalizacji poprzez budowę infrastruktury rekreacyjnej oraz kompleksu lekkoatletycznego w Suchaniu wraz z ofertą zajęć sportowych - budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej w Suchaniu

Przedmiotem zamówienia publicznego jest budowa kompleksu lekkoatletycznego na działce geodezyjnej 24/4 obręb 2 miasto Suchań. Kompleks będzie się składał z bieżni poliuretanowej do biegu na 60 m., bieżni i zeskoczni do skoku w dal, boiska do siatkówki plażowej, równoważni, przeplotni podwójnej oraz miejsca na ognisko wraz z elementami małej architektury typu ławki i śmietniki. Dodatkowo zamówienie obejmuje wykonanie terenów utwardzonych – ciągi piesze, schody, ogrodzenie części działki oraz wykonanie oświetlenia obiektu. Zakres zamówienia obejmuje: 1) prace rozbiórkowe, 2) prace ziemne, 3) wykonanie bieżni i rozbiegu do skoku w dal, 4) boisko do piłki plażowej, 5) teren rekreacji – ognisko, ławki, przeplotnia oraz równoważnia, 6) wykonanie ciągu pieszego oraz schodów zewnętrznych na podbudowie betonowej z kostki betonowej, 7) ogrodzenie kompleksu lekkoatletycznego, 8) mała architektura – ławki, śmietniki, 9) zagospodarowanie terenu, 10) wykonanie oświetlenia. Szczegółowy zakres zamówienia został określony w dokumentacji dołączonej do SIWZ: dokumentacja projektowa, przedmiar robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie o zamowieniu.pdf (PDF, 403KB) 2019-03-14 13:39:45 403KB 24 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia.pdf 2019-03-14 13:40:46 15.MB 27 razy
2 Zalacznik 1-5 Formularze.zip 2019-03-14 13:41:09 119KB 18 razy
3 Zalacznik 6 Projekt.zip 2019-03-14 13:41:32 3.7MB 26 razy
4 Zalacznik 7 Przedmiary robot.pdf 2019-03-14 13:41:52 1.2MB 33 razy
5 Zalacznik 8 specyfikacje techniczne.pdf 2019-03-14 13:42:36 11.MB 25 razy
6 Zalacznik 9 Wzor umowy.pdf 2019-03-14 13:42:52 499KB 18 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Siwek 14-03-2019 13:39:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Siwek 14-03-2019
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Siwek 14-03-2019 13:42:52