Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granicy działek dla miejscowości Wapnica

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na:

1) budowie sieci wodociągowej – rurociągu tłocznego o długości 973,11 m.,

2) budowie sieci wodociągowej z przyłączami do granicy działek o długości 3913,64 m.,

3) budowie przyłączy o długości 663,7 m.

Zakres zamówienia obejmuje:

1) sieć wodociągową – rurociąg tłoczny – roboty sanitarne,

2) sieć wodociągową – rurociąg tłoczny – roboty drogowe,

3) roboty elektryczne – sygnał,

4) sieć wodociągową – roboty sanitarne,

5) przyłącza do granicy działek – roboty sanitarne,

6) sieć wodociągową – roboty drogowe,

7) przyłącza do granicy działek – roboty drogowe.

Szczegółowy zakres zamówienia został określony w dokumentacji dołączonej do SIWZ:

1) dokumentacja projektowa – zał. nr 6,

2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – zał. nr 7.

3) przedmiar robót – zał. nr 8 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf (PDF, 479KB) 2018-02-23 12:57:35 479KB 62 razy
2 Zmiana_ogloszenia1.pdf (PDF, 222KB) 2018-03-07 14:54:22 222KB 27 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf 2018-02-23 12:57:35 7.9MB 96 razy
2 Zal_1-5_Formularze.zip 2018-02-23 12:58:25 132KB 48 razy
3 Zal_6_Projekt.zip 2018-02-23 12:58:49 3.8MB 70 razy
4 Zal_7_Specyfikacja_techniczna.pdf 2018-02-23 12:59:20 435KB 54 razy
5 Zal_8_Przedmiar.pdf 2018-02-23 12:59:55 9.0MB 63 razy
6 Zal_9_wzor_umowy.pdf 2018-02-23 13:01:41 485KB 55 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Wyjasniena1_zmiana1.pdf (PDF, 1.5MB) 2018-03-07 14:54:22 1.5MB 32 razy
2 Wyjasnienia1_zalaczniki.pdf (PDF, 8.9MB) 2018-03-07 14:55:12 8.9MB 29 razy
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 07_03_2018_14_54_22_Zmiana_ogloszenia1.pdf (PDF, 222KB) 2018-03-07 14:54:22 222KB 30 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Siwek 23-02-2018 12:57:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Siwek 23-02-2018
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Siwek 07-03-2018 14:55:12