Budowa instalacji oświetleniowej, wodociągowej oraz ciągów pieszych na terenie istniejącego cmentarza w Suchaniu, dz. nr geod. 158 obr. 2 miasta Suchań

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na:

1) wykonaniu nowych alejek z betonowej kostki brukowej,

2) wykonaniu instalacji wodociągowej,

3) wykonaniu placów gospodarczych,

4) wykonaniu ogrodzenia, 5) wykonaniu terenu zieleni,

6) wykonaniu instalacji oświetleniowej.

Szczegółowy zakres zamówienia został określony w dokumentacji dołączonej do SIWZ:

1) dokumentacja projektowa – zał. nr 6,

2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – zał. nr 7.

3) przedmiar robót – zał. nr 8. 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf (PDF, 389KB) 2018-02-16 10:37:11 389KB 109 razy
2 Zmiana_ogloszenia1.pdf (PDF, 223KB) 2018-02-28 10:35:37 223KB 101 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf (PDF, 13.MB) Po terminie otwarcia ofert 2018-02-16 10:37:11 13.MB 80 razy
2 Zal1-4_Formularze.zip (ZIP, 98.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-02-16 10:37:28 98.KB 66 razy
3 Zal5_dokumentacja_projektowa.zip (ZIP, 6.1MB) Po terminie otwarcia ofert 2018-02-16 10:37:58 6.1MB 89 razy
4 Zal6_specyfikacje_techniczne.pdf (PDF, 3.9MB) Po terminie otwarcia ofert 2018-02-16 10:38:21 3.9MB 73 razy
5 Zal7_Przedmiar.pdf (PDF, 1.1MB) Po terminie otwarcia ofert 2018-02-16 10:38:50 1.1MB 80 razy
6 Zal_8_wzor_umowy.pdf (PDF, 469KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-02-16 10:39:05 469KB 62 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 Wyjasnienia_i_zmiana_SIWZ1.pdf (PDF, 830KB) 2018-02-28 10:36:31 830KB 101 razy
2 Przedmiar_poprawiony.pdf (PDF, 5.5MB) 2018-02-28 10:37:22 5.5MB 109 razy
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 28_02_2018_10_36_55_Zmiana_ogloszenia1.pdf (PDF, 223KB) 2018-02-28 10:36:55 223KB 103 razy
Informacja z otwarcia ofert
1 Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf (PDF, 282KB) 2018-03-14 12:47:24 282KB 85 razy
Wynik postępowania
1 Wybor_oferty_najkorzystniejszej.pdf (PDF, 345KB) 2018-03-21 09:35:42 345KB 75 razy
Udzielenie zamówienia
1 Udzielenie_zamowienia.pdf (PDF, 344KB) 2018-03-28 08:43:32 344KB 66 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Siwek 16-02-2018 10:37:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Siwek 16-02-2018
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Siwek 28-03-2018 08:43:32