Udzielenie kredytu bankowego

1.Zakres zamówienia publicznego obejmuje udzielenie oraz obsługę długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 2 000 000,00 zł (dwa miliony złotych).

2.Kredyt zamierzamy zaciągnąć w oparciu o stawkę referencyjną WIBOR 1M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc obrachunkowy.

3.Wykonawca jest zobowiązany tak skalkulować opłaty i prowizje aby weszły w skład marży to jest jednej stawki procentowej, której wysokość będzie stała w całym okresie spłaty kredytu.

4.Zamawiający wymaga aby wyłoniony Wykonawca wyraził zgodę na wcześniejszą spłatę kredytu, jeśli sytuacja finansowa Zamawiającego na to pozwoli.

5.Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie przez Wykonawcę marży za wcześniejszą spłatę kredytu oraz za niewykorzystaną część kredytu.

6.Zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

7. Spłata kredytu nastąpi do dnia 20.12.2019 r.

8. Termin udostępnienia kredytu: - 03.10.2011 r. - 1 000 000,00 zł, - 30.10.2011 r. - 1 000 000,00 zł..

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie.pdf (PDF, 674KB) 2011-08-31 13:43:40 674KB 440 razy
2 Zmiana_ogloszenia.pdf (PDF, 269KB) 2011-09-15 08:50:55 269KB 415 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 3.brak_podstaw_do_wykluczenia.doc (DOC, 30KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-08-31 13:45:23 30KB 220 razy
2 uchwaly_sprawozdania.zip (ZIP, 466KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-08-31 13:46:12 466KB 243 razy
3 specyfikacja_istotnych_warunkow_zamowienia.pdf (PDF, 3.2MB) Po terminie otwarcia ofert 2011-08-31 13:44:20 3.2MB 231 razy
4 2._spelnianie_warunkow.doc (DOC, 30.KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-08-31 13:45:02 30.KB 221 razy
5 1.oferta.doc (DOC, 48.KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-08-31 13:44:48 48.KB 226 razy
6 4.Harmonogram.doc (DOC, 135KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-08-31 13:45:40 135KB 221 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 Zalaczniki_wyjasnienie1.zip (ZIP, 781KB) 2011-09-08 11:38:09 781KB 365 razy
2 Wyjasnienie2.pdf (PDF, 427KB) 2011-09-12 14:24:54 427KB 424 razy
3 Wyjasnienie3.pdf (PDF, 889KB) 2011-09-14 09:02:12 889KB 397 razy
4 Wyjasnienie1.pdf (PDF, 476KB) 2011-09-08 11:37:44 476KB 429 razy
5 Zalaczniki_wyjasnienie3.zip (ZIP, 747KB) 2011-09-14 09:02:57 747KB 379 razy
6 Zmiana_siwz.pdf (PDF, 386KB) 2011-09-15 08:51:11 386KB 409 razy
Wynik postępowania
1 Wybor_oferty.pdf (PDF, 377KB) 2011-09-22 13:18:40 377KB 419 razy
Udzielenie zamówienia
1 Udzielenie_zamowienia.pdf (PDF, 477KB) 2011-09-29 11:44:06 477KB 421 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Siwek 31-08-2011 13:43:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Siwek 31-08-2011
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Siwek 29-09-2011 11:44:06