Udzielenie kredytu bankowego

1.Zakres zamówienia publicznego obejmuje udzielenie oraz obsługę długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 2 000 000,00 zł (dwa miliony złotych).

2.Kredyt zamierzamy zaciągnąć w oparciu o stawkę referencyjną WIBOR 1M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc obrachunkowy.

3.Wykonawca jest zobowiązany tak skalkulować opłaty i prowizje aby weszły w skład marży to jest jednej stawki procentowej, której wysokość będzie stała w całym okresie spłaty kredytu.

4.Zamawiający wymaga aby wyłoniony Wykonawca wyraził zgodę na wcześniejszą spłatę kredytu, jeśli sytuacja finansowa Zamawiającego na to pozwoli.

5.Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie przez Wykonawcę marży za wcześniejszą spłatę kredytu oraz za niewykorzystaną część kredytu.

6.Zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

7. Spłata kredytu nastąpi do dnia 20.12.2019 r.

8. Termin udostępnienia kredytu: - 03.10.2011 r. - 1 000 000,00 zł, - 30.10.2011 r. - 1 000 000,00 zł..

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie.pdf (PDF, 674KB) 2011-08-31 13:43:40 674KB 461 razy
2 Zmiana_ogloszenia.pdf (PDF, 269KB) 2011-09-15 08:50:55 269KB 434 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 3.brak_podstaw_do_wykluczenia.doc (DOC, 30KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-08-31 13:45:23 30KB 222 razy
2 uchwaly_sprawozdania.zip (ZIP, 466KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-08-31 13:46:12 466KB 245 razy
3 specyfikacja_istotnych_warunkow_zamowienia.pdf (PDF, 3.2MB) Po terminie otwarcia ofert 2011-08-31 13:44:20 3.2MB 232 razy
4 2._spelnianie_warunkow.doc (DOC, 30.KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-08-31 13:45:02 30.KB 222 razy
5 1.oferta.doc (DOC, 48.KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-08-31 13:44:48 48.KB 228 razy
6 4.Harmonogram.doc (DOC, 135KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-08-31 13:45:40 135KB 223 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 Zalaczniki_wyjasnienie1.zip (ZIP, 781KB) 2011-09-08 11:38:09 781KB 385 razy
2 Wyjasnienie2.pdf (PDF, 427KB) 2011-09-12 14:24:54 427KB 444 razy
3 Wyjasnienie3.pdf (PDF, 889KB) 2011-09-14 09:02:12 889KB 413 razy
4 Wyjasnienie1.pdf (PDF, 476KB) 2011-09-08 11:37:44 476KB 449 razy
5 Zalaczniki_wyjasnienie3.zip (ZIP, 747KB) 2011-09-14 09:02:57 747KB 395 razy
6 Zmiana_siwz.pdf (PDF, 386KB) 2011-09-15 08:51:11 386KB 426 razy
Wynik postępowania
1 Wybor_oferty.pdf (PDF, 377KB) 2011-09-22 13:18:40 377KB 436 razy
Udzielenie zamówienia
1 Udzielenie_zamowienia.pdf (PDF, 477KB) 2011-09-29 11:44:06 477KB 444 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Siwek 31-08-2011 13:43:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Siwek 31-08-2011
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Siwek 29-09-2011 11:44:06