Udzielenie kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Suchań w 2010 r.

Numer sprawy:  ZK.340-15/2010

Przedmiotem zamówienia publicznego organizowanego w trybie przetargu nieograniczonego jest realizacja usługi Udzielenie kredytu bankowego na sfinansowane planowanego deficytu budżetowego Gminy Suchań w 2010 r. Zakres zamówienia publicznego obejmuje udzielenie oraz obsługę długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 1 650 000,00 zł (jeden milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych).

1. Kredyt zamierzamy zaciągnąć w oparciu o stawkę referencyjną WIBOR 1M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc obrachunkowy.

2. W celu oceny i porównania ofert należy zastosować stawkę WIBOR 1M obowiązującą w dniu 28 lipca 2010 r. to jest - 3,60 %. 3. Wykonawca jest zobowiązany tak skalkulować opłaty i prowizje aby weszły w skład marży to jest jednej stawki procentowej, której wysokość będzie stała w całym okresie spłaty kredytu.

4. Zamawiający wymaga aby wyłoniony Wykonawca wyraził zgodę na wcześniejszą spłatę kredytu, jeśli sytuacja finansowa Zamawiającego na to pozwoli.

5. Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie przez Wykonawcę marży za wcześniejszą spłatę kredytu oraz za niewykorzystaną część kredytu.

6. Zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie.pdf (PDF, 745KB) 2010-08-04 12:28:54 745KB 379 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Specyfikacja_istotnych_warunkow_zamowienia.pdf (PDF, 3.3MB) Po terminie otwarcia ofert 2010-08-04 12:30:12 3.3MB 114 razy
2 3.brak_podstaw_do_wykluczenia.doc (DOC, 29KB) Po terminie otwarcia ofert 2010-08-04 12:32:55 29KB 98 razy
3 4.harmonogram.doc (DOC, 74KB) Po terminie otwarcia ofert 2010-08-04 12:44:01 74KB 99 razy
4 Uchwaly_sprawozdania.rar (RAR, 3.6MB) Po terminie otwarcia ofert 2010-08-04 12:44:46 3.6MB 101 razy
5 2._spelnianie_warunkow.doc (DOC, 18.KB) Po terminie otwarcia ofert 2010-08-04 12:32:36 18.KB 107 razy
6 1.oferta.doc (DOC, 32KB) Po terminie otwarcia ofert 2010-08-04 12:32:22 32KB 103 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Zalacznik_nr1_do_wyjasnienia1.pdf (PDF, 1.1MB) 2010-08-06 10:47:48 1.1MB 346 razy
2 Zalacznik_nr2_do_wyjasnienia1.pdf (PDF, 4.5MB) 2010-08-06 10:48:36 4.5MB 430 razy
3 Wyjasnienie_2.pdf (PDF, 666KB) 2010-08-10 08:29:06 666KB 432 razy
4 Wyjasnienie_nr1.pdf (PDF, 575KB) 2010-08-06 10:47:09 575KB 405 razy
Wynik postępowania
1 Wybor_oferty.pdf (PDF, 186KB) 2010-08-23 13:20:32 186KB 377 razy
Udzielenie zamówienia
1 udzielenie_zamowienia.pdf (PDF, 118KB) 2010-08-31 15:39:36 118KB 379 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Siwek 04-08-2010 12:28:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Siwek 04-08-2010
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Siwek 31-08-2010 15:39:36