Udzielenie kredytu bankowego w wysokości 550 000 zlotych na realizację zadania inwestycyjnego Budowa boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko - Orlik 2012 w Suchaniu

Nr sprawy: ZK.340-2/2009

1.Przedmiotem zamówienia publicznego organizowanego w trybie przetargu nieograniczonego jest: Udzielenie kredytu bankowego w wysokości 550 000 złotych na realizację zadania inwestycyjnego Budowa boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko - Orlik 2012 w Suchaniu.

2.Zamawiający będzie spłacał kredyt w ratach miesięcznych, w latach 2010 - 2013 w ostatnim dniu miesiąca. Pierwsza rata przypadnie w dniu 31 stycznia 2010 r., ostatnia w dniu 31 grudnia 2013 - łącznie 48 rat.

3.Kredyt zamierzamy zaciągnąć w oparciu o stawkę referencyjną WIBOR 3M.

4.W celu porównania ofert należy zastosować stawkę WIBOR 3M obowiązującą w dniu 25 marca 2009 roku.

5.Wykonawca jest zobowiązany tak skalkulować opłaty i prowizje aby weszły w skład marży tj. jednej stawki procentowej, której wysokość będzie stała w całym okresie spłaty kredytu.

6.Wykonawca wyrazi zgodę na wcześniejszą spłatę kredytu, jeśli sytuacja finansowa Zamawiającego na to pozwoli.

7.Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie przez Wykonawcę marży za wcześniejszą spłatę kredytu oraz za niewykorzystaną część kredytu..

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie.pdf (PDF, 156KB) 2009-03-25 14:46:53 156KB 417 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 oferta.doc (DOC, 31.KB) Po terminie otwarcia ofert 2009-03-25 15:02:12 31.KB 40 razy
2 uchwala_rio.pdf (PDF, 391KB) Po terminie otwarcia ofert 2009-03-25 15:03:04 391KB 43 razy
3 harmonogram.doc (DOC, 42.KB) Po terminie otwarcia ofert 2009-03-25 15:01:55 42.KB 45 razy
4 oswiadczenie.doc (DOC, 16.KB) Po terminie otwarcia ofert 2009-03-25 15:01:36 16.KB 45 razy
5 uchwala_rady_miejskiej.pdf (PDF, 140KB) Po terminie otwarcia ofert 2009-03-25 15:02:49 140KB 38 razy
6 kredyt_umowa.doc (DOC, 21.KB) Po terminie otwarcia ofert 2009-03-25 15:02:25 21.KB 53 razy
7 specyfikacja.pdf (PDF, 102KB) Po terminie otwarcia ofert 2009-03-25 15:00:50 102KB 67 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 wyjasnienie2_zmiana_siwz.pdf (PDF, 556KB) 2009-04-01 12:15:59 556KB 431 razy
2 wyjasnienie1.pdf (PDF, 123KB) 2009-03-27 09:50:53 123KB 426 razy
Wynik postępowania
1 oferta_najkorzystniejsza.pdf (PDF, 117KB) 2009-04-10 13:31:09 117KB 419 razy
Udzielenie zamówienia
1 udzielenie_zamowienia.pdf (PDF, 274KB) 2009-04-21 15:22:21 274KB 426 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Siwek 25-03-2009 14:46:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Siwek 25-03-2009
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Siwek 21-04-2009 15:22:26