Mapa serwisu

Urząd Miejski

|---Dane

Wybory 2018

|---Wybory Samorządowe

Wybory i referendum 2015

|---Wybory Prezydenta RP

|---Wybory do izb rolniczych

|---Referendum

|---Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015

Organ

|---Burmistrz

|---Zastępca Burmistrza

|---Skarbnik Gminy

|---Referaty

      |---INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

      |---REFERAT ORGANIZACYJNY

      |---REFERAT FINANSOWY

      |---STANOWISKA SAMODZIELNE

      |---ZESPÓŁ DS. OBSŁUGI ŚWIETLIC

      |---PION OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

      |---OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

|---Rada Miejska

      |---VII Kadencja Rady Miejskiej w Suchaniu

            |---Skład Rady Miejskiej w Suchaniu

            |---Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Suchaniu

            |---Komisja Rewizyjna

            |---Komisja Spraw Społecznych

            |---Dyżury Radnych

      |---VI Kadencja Rady Miejskiej w Suchaniu

            |---Skład Rady Miejskiej w Suchaniu

            |---Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Suchaniu

            |---Komisja Rewizyjna

            |---Komisja Spraw Społecznych

            |---Dyżury Radnych

      |---Komisje V kadencji

|---Zadania i kompetencje

|---Oświadczenia majątkowe

      |---2019 - Oświadczenie majątkowe - rozpoczęcie kadencji Burmistrz

      |---2019 - Oświadczenia majątkowe - rozpoczęcie kadencji Radni

      |---Oświadczenia majątkowe 2 miesiące przed upływem kandencji 2018

      |---Rok 2018 - pracownicy

      |---Rok 2018 - radni

      |---Rok 2017 - radni

      |---Rok 2017 - pracownicy

      |---Rok 2016 - radni

      |---Rok 2016 - pracownicy

      |---Rok 2015 - radni

      |---Rok 2015 - pracownicy

      |---Oświadczenia majątkowe - rozpoczęcie kadencji Radni

      |---Oświadczenie majątkowe - rozpoczęcie kadencji Burmistrz

      |---Oświadczenia majątkowe 2 miesiące przed upływem kandencji 2014

      |---Rok 2014 - radni

      |---Rok 2014 - pracownicy

      |---Rok 2013 - radni

      |---Rok 2013 - pracownicy

      |---Rok 2012 - radni

      |---Rok 2012 - pracownicy

      |---Pracownicy 2011

      |---Rok 2011 Radni

      |---Rok 2010 Radni VI Kadencji

      |---Oświadczenia majątkowe 2 miesiące przed upływem kandencji 2010

      |---Rok 2010 Pracownicy

      |---Rok 2010 Radni

      |---Rok 2009 Radni

      |---Rok 2009 Pracownicy

      |---Rok 2008 Radni

      |---Rok 2008 Pracownicy

      |---Rok 2006 Pracownicy

      |---Rok 2007 Pracownicy

      |---Rok 2007 Radni

      |---Rok 2006 Radni

      |---Oswiadczenia majatkowe 2 miesiace przed uplywem kadencji

      |---Rok 2005 Radni

      |---Rok 2005 Pracownicy

      |---Rok 2004 Radni

            |---Dariusz Bardziński

      |---Rok 2004 Pracownicy

      |---Rok 2003

            |---Radni

            |---Pracownicy

      |---Rok 2002

|---Sołectwa

|---Projekt "Włącz Myślenie"

      |---Klasa 3

      |---Klasa 2

Wybory parlamentarne 2011

|---Zarządzenie Nr 92/2011

|---Zarządzenie Nr 80/11

|---Inormacja dla wyborców niepełnosprawnych

|---Obwieszczenie Burmistrza Suchania z dnia 24.08.2011

|---Zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Wybory 2014

|---Wybory do Parlamentu Europejskiego

|---Wybory do Samorządu

Wybory 2010

|---Wybory Prezydenta RP

|---Wybory Samorządowe

|---Wybory Uzupełniające 2011

      |---Wybory uzupełniające do Rady Gminy Suchań w okręgu wyborczym nr 1

Wybory 2006

|---Samorząd

Informacje

|---Ochrona danych osobowych

      |---Senior plus

      |---Ośrodek Pomocy Społecznej

      |---Urząd Miejski

|---Petycje

      |---Petycja z dnia 15.11.2018 r. - elektronizacja zamówień publicznych

      |---Petycja z dnia 28.09.2018 r. - wzorowa łazienka

      |---Petycja z dnia 04.05.2018 r. - walczmy ze smogiem

|---Jednostki organizacyjne

|---Jak załatwić sprawę

|---Budżet

      |---Sprawozdania budżetowe za rok 2018

      |---Sprawozdania budżetowe za rok 2017

      |---Sprawozdania budżetowe za rok 2016

      |---Informacja WPF za I półrocze 2013

      |---Informacja Burmistrza Suchania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013r.

      |---SPRAWOZDANIE BURMISTRZA SUCHANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SUCHAŃ ZA ROK 2012

      |---Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012r

      |---SPRAWOZDANIE BURMISTRZA SUCHANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SUCHAŃ ZA ROK 2011

      |---Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011r

      |---Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za rok 2010

      |---Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010r.

      |---Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za rok 2009

      |---Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za rok 2008

      |---Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Suchań za 2006r

      |---Budżet 2006

|---Przetargi

      |---Przetargi 2019

      |---Przetargi 2017

      |---Przetargi 2016

      |---Przetargi 2013

      |---Przetargi 2009

      |---Przetargi 2008

      |---Przetargi 2006

            |---Dowozenie dzieci do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Suchaniu oraz zapewnienie opieki w czasie przewozu w latach szkolnych 2006-2007, 2007-2008 i 2008-2009

      |---Przetargi 2005

      |---Przetargi na zbycie nieruchomości

      |---Ogłoszenia

            |---Przetarg na : Dostawa słomy lub siana do opalania kotłowni w Zespole Szkół Publicznych w Suchaniu w sezonie grzewczym 2004/2005

            |---Przetarg na : Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Wapnica WYNIK

            |---Przetarg na : Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Wapnica UNIEWAŻNIENIE

      |---Zamowienia

|---Oferty Inwestycyjne

|---Obwieszczenia

|---Rejestry i Ewidencje

      |---Rejestr Instytucji Kultury Prowadzony Przez Gminę Suchań

      |---Rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Suchaniu

      |---Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych

      |---Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

|---Informacje

|---Zamówienia publiczne

|---Zamówienia do 14 tys. euro

|---Plany zamówień publicznych

|---Zamówienia do 30 tys. euro

|---Praca

      |---Nabór na st. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchaniu

      |---Nabór na st. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchaniu

      |---nabór na stanowisko ds. inspektor ds. księgowości budżetowej

      |---Nabór na stanowisko informatyk

      |---Nabór na st. ds. ochrony środowiska

      |---Nabór na st. pracownik socjalny w OPS w Suchaniu

      |---Nabór na st. ds. ochrony środowiska

      |---Nabór na st. asystenta rodziny w OPS w Suchaniu

      |---Nabór na st. asystenta rodziny w OPS w Suchaniu

      |---Nabór na st. głównego księgowego w ZSP w Suchaniu

      |---Nabór na st. ds. obsługi finansowej jednostek budżetowych

      |---Nabór na stanowisko informatyka

      |---Nabór na st. głównego księgowego w ZSP w Suchaniu

      |---Nabór na st. głównego księgowego w OPS

      |---Nabór na stanowisko ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

      |---Nabór na stanowisko asystenta koordynatora projektu PO KL - Włącz myślenie - innowacyjny program nauczania i obudowy dydaktycznej dla całego I etapu edukacyjnego

      |---Nabór na stanowisko aplikanta w Straży Miejskiej w Suchaniu

      |---Nabór na stanowisko Komendanta Straży Miejskiej w Suchaniu

      |---Nabór na stanowisko Komendanta Straży Miejskiej w Suchaniu

      |---Nabór na stanowisko Strażnika Miejskiego

      |---Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy ds. inwestycji i promocji gminy

      |---Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

      |---Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

      |---Konkurs na stanowisko ds. obsługi finansowo-księgowej

      |---Burmistrz Suchania ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy do spraw inwestycji i promocji gminy w Referacie organizacyjnym Urzedu Miejskiego w Suchaniu

|---Nieruchomości - sprzedaż

|---Gospodarka komunalna

      |---Badania wody

|---Ogłoszenia

      |---Zamówienie do którego nie stosuje sie przepisów ustawy "Prawo zamówień publicznych"

|---Komunikaty dla rolników

Konsultacje aktów prawa miejscowego i innych aktów prawnych

|--- Projekty aktów prawa miejscowego

      |---2012 rok

|---Projekty innych aktów prawnych

      |---2014 rok

      |---2012 rok

Wybory do Parlamentu Europejskiego

|---

|---Wybory

      |---list otwarty

Prawo lokalne

|---Statut

      |---Treść Statutu

|---Regulamin

      |---Regulamin organizacyjny

            |---Zmiana październik 2018 r.

            |---Zmiana maj 2018 r.

            |---Zmiana grudzień 2017

            |---Zmiana luty 2017

            |---Regulamin organizacyjny - styczeń 2017

            |---Regulamin organizacyjny - kwiecień 2016 r.

            |---Zmiana luty 2016

            |---Zmiana II grudzień 2015

            |---Zmiana I grudzień 2015

            |---Zmiana listopad 2015

            |---Zmiana październik 2015

            |---II zmiana wrzesień 2015

            |---Zmiana wrzesień 2015

            |---Regulamin organizacyjny styczeń 2015

            |---Zmiana październik 2014

            |---Zmiana sierpień 2014

            |---Zmiana maj 2014

            |---Zmiana styczeń 2014

            |---Regulamin organizacyjny kwiecień 2013

|---Uchwały

      |---Uchwały 2018

            |---Sesja XXXIII

            |---Sesja XXXII

            |---Sesja XXXI

            |---Sesja XXX

            |---Sesja XXIX

            |---Sesja XXVIII

            |---Sesja XXVII

      |---Uchwały 2017

            |---Sesja XXVI

            |---Sesja XXV

            |---Sesja XXIV

            |---Sesja XXIII

            |---Sesja XXII

            |---Sesja XXI

            |---Sesja XX

            |---Sesja XIX

            |---Sesja XVIII

      |---Uchwały 2016

            |---Sesja XVII

            |---Sesja XVI

            |---Sesja XV

            |---Sesja XIV

            |---Sesja XIII

            |---Sesja XII

            |---Sesja XI

      |---Uchwały 2015

            |---Sesja X

            |---Sesja IX

            |---Sesja VIII

            |---Sesja VII

            |---Sesja VI

            |---Sesja V

            |---Sesja IV

            |---Sesja III

      |---Uchwały 2014

            |---Sesja nr XXIX

            |---Rada VII kadencja

                  |---Sesja II

                  |---Sesja I

            |---Sesja nr XXVIII

            |---Sesja nr XXVII

            |---Sesja nr XXVI

            |---Sesja nr XXV

            |---Sesja nr XXIV

            |---Sesja nr XXIII

      |---Uchwały 2013

            |---Sesja nr XXII

            |---Sesja Nr XXI

            |---Sesja Nr XX

            |---Sesja Nr XIX

            |---Sesja Nr XVIII

            |---Sesja nr XVII

      |---Uchwały 2012

            |---Sesja nr XVI

            |---Sesja nr XV

            |---Sesja nr XIV

            |---Sesja nr XIII

            |---Sesja nr XII

            |---Sesja nr XI

            |---Sesja nr X

      |---Uchwały 2011

            |---Sesja nr IX

            |---Sesja nr VIII

            |---Sesja Nr VII

            |---Sesja Nr VI

            |---Sesja Nr V

            |---Sesja Nr IV

            |---Sesja Nr III

      |---Uchwały 2010

            |---Rada VI kadencji

                  |---Sesja II

                  |---Sesja I

            |---Sesja XXX

            |---Sesja XXXI

            |---Sesja XXIX

            |---Sesja XXVIII

            |---Sesja XXVI

            |---Sesja XXVII

      |---Uchwały 2009

            |---Sesja Rady nr XVII

            |---Sesja Rady nr XVIII

            |---Sesja Rady nr XIX

            |---Sesja Rady nr XX

            |---Sesja Rady nr XXI

            |---Sesja Rady nr XXII

            |---Sesja Rady nr XXIII

            |---Sesja Rady nr XXIV

            |---Sesja Rady nr XXV

      |---Uchwały 2008

            |---Sesja Rady nr XVI

            |---Sesja Rady nr XV

            |---Sesja Rady nr XIV

            |---Sesja Rady nr XIII

            |---Sesja Rady nr XII

            |---Sesja Rady nr XI

            |---Sesja Rady nr X

      |---Uchwały 2007

            |---Sesja Rady nr IX

            |---Sesja Rady Nr VIII

            |---Sesja Rady Nr VII

            |---Sesja Rady nr VI

            |---Sesja Rady Nr V

            |---Sesja Rady Nr IV

            |---Sesja Rady Nr III

      |---Uchwały 2006

            |---Sesja Rady Nr II

            |---Sesja Rady Nr I

            |---Sesja Rady Nr XXIX

            |---Sesja Rady Nr XXVIII

            |---Sesja Rady Nr XXVI

            |---Sesja Rady Nr XXVII

      |---Uchwały 2005

            |---Sesja Rady Nr XXII

            |---Sesja Rady Nr XXI

            |---Sesja Rady Nr XX

            |---Sesja Rady Nr XVIII

            |---Sesja Rady Nr XIX

      |---Uchwały 2004

            |---Sesja Rady Nr XVII

            |---Sesja Rady Nr XVI

            |---Sesja Rady Nr XV

            |---Sesja Rady Nr XIV

            |---Sesja Rady Nr XIII

            |---Sesja Rady nr X

            |---Sesja Rady nr XII

                  |---Uchwała w sprawie zmian budżetu

            |---Sesja Rady nr XI

      |---Uchwały 2002

      |---Uchwały 2003 r.

|---Sesje

      |---Zawiadomienia o terminach sesji VII kadencji

      |---Zawiadomienia o terminach sesji VI kadencji

            |---I sesja Rady Miejskiej w Suchaniu

            |---II sesja Rady Miejskiej w Suchaniu

            |---III Sesja Rady Miejskiej w Suchaniu

            |---IV sesja Rady Miejskiej w Suchaniu

            |---V sesja Rady Miejskiej w Suchaniu

            |---VI Sesja Rady Miejskiej w Suchaniu

            |---VII Sesja Rady Miejskiej w Suchaniu

            |---XIII Sesja Rady Miejskiej w Suchaniu

            |---XI Sesja Rady Miejskiej w Suchaniu

            |---X Sesja Rady Miejskiej w Suchaniu

            |---IX Sesja Rady Miejskiej

            |---VIII Sesja Rady Miejskiej w Suchaniu

      |---Zawiadomienia o terminach sesji

      |---Protokoły Sesji Rady Miejskiej V Kadencji

      |---Protokoły Sesji Rady Miejskiej IV Kadencji

            |---IV sesja

            |---VII sesja

      |---Sesje Rady Miejskiej IV Kadencji

            |---XI sesja

            |---II sesja

|---Podatki i opłaty

      |---Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono: 1) pomocy publicznej 2) ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500zł

            |---2017

      |---Wzory formularzy obowiązujące od 01.01.2016 r.

      |---Wzory formularzy obowiązujące do 31.12.2015 r.

      |---Uchwały podatkowe

            |---2018

|---Zarządzenia

      |---Rok 2019

      |---Zarządzenia 2005 r

|---Interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego

      |---Stan prawny obowiązujący od 01.01.2017 r.

      |---Stan prawny obowiązujący do 31.12.2016 r.

System Rada

|---Radni

|---Komisje

|---Głosowania

|---Interpelacje

|---Kalendarz posiedzeń

|---Sesje Rady

|---Protokoły

|---Uchwały

|---Projekty uchwał