Ewidencja spraw przyjętych i zakończonych w danym miesiącu

Grudzień 2018
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Asystent koordynatora projektu 0 0
Burmistrz 0 0
Dariusz Szustakowski 0 0
Goniec 0 0
Informatyk 0 0
Inspektor ds. inwestycji 0 0
Kancelaria tajna 0 0
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 0 0
Kierownik Zespołu d/s Obsługi Świetlic 0 0
kom1 0 0
Ośrodek Pomocy Społecznej 0 0
Pion Ochrony 0 0
Podinspektor ds. Oświaty i promocji Gminy 0 0
Pomoc administracyjna 0 0
Radca Prawny 0 0
Referat Finansowy 0 0
Sekretarka 0 0
Sekretarz 0 0
Stanowisko d/s BHP 0 0
Stanowisko d/s Ewidencji Ludności 0 0
Stanowisko d/s Gospodarki Komunalnej i Dróg 0 0
Stanowisko d/s Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości 0 0
Stanowisko d/s Inwestycji i Promocji Gminy 0 0
Stanowisko d/s Obronnych 0 0
Stanowisko d/s Obsługi Rady 0 0
Stanowisko d/s Ochrony Środowiska 0 0
Stanowisko d/s Organizacyjnych i Kadr 0 0
Stanowisko d/s Zarządzania Kryzysowego i Zamówień Publicznych 0 0
Straż Miejska 0 0
Zaopatrzeniowiec 0 0
Zastępca Burmistrza 0 0
Zastępca Kierownika USC 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak  
Listopad 2018
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Asystent koordynatora projektu 0 0
Burmistrz 0 0
Dariusz Szustakowski 0 0
Goniec 0 0
Informatyk 0 0
Inspektor ds. inwestycji 0 0
Kancelaria tajna 0 0
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 0 0
Kierownik Zespołu d/s Obsługi Świetlic 0 0
kom1 0 0
Ośrodek Pomocy Społecznej 0 0
Pion Ochrony 0 0
Podinspektor ds. Oświaty i promocji Gminy 0 0
Pomoc administracyjna 0 0
Radca Prawny 0 0
Referat Finansowy 0 0
Sekretarka 0 0
Sekretarz 0 0
Stanowisko d/s BHP 0 0
Stanowisko d/s Ewidencji Ludności 0 0
Stanowisko d/s Gospodarki Komunalnej i Dróg 0 0
Stanowisko d/s Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości 0 0
Stanowisko d/s Inwestycji i Promocji Gminy 0 0
Stanowisko d/s Obronnych 0 0
Stanowisko d/s Obsługi Rady 0 0
Stanowisko d/s Ochrony Środowiska 0 0
Stanowisko d/s Organizacyjnych i Kadr 0 0
Stanowisko d/s Zarządzania Kryzysowego i Zamówień Publicznych 0 0
Straż Miejska 0 0
Zaopatrzeniowiec 0 0
Zastępca Burmistrza 0 0
Zastępca Kierownika USC 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak  
Październik 2018
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Asystent koordynatora projektu 0 0
Burmistrz 0 0
Dariusz Szustakowski 0 0
Goniec 0 0
Informatyk 0 0
Inspektor ds. inwestycji 0 0
Kancelaria tajna 0 0
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 0 0
Kierownik Zespołu d/s Obsługi Świetlic 0 0
kom1 0 0
Ośrodek Pomocy Społecznej 0 0
Pion Ochrony 0 0
Podinspektor ds. Oświaty i promocji Gminy 0 0
Pomoc administracyjna 0 0
Radca Prawny 0 0
Referat Finansowy 0 0
Sekretarka 0 0
Sekretarz 0 0
Stanowisko d/s BHP 0 0
Stanowisko d/s Ewidencji Ludności 0 0
Stanowisko d/s Gospodarki Komunalnej i Dróg 0 0
Stanowisko d/s Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości 0 0
Stanowisko d/s Inwestycji i Promocji Gminy 0 0
Stanowisko d/s Obronnych 0 0
Stanowisko d/s Obsługi Rady 0 0
Stanowisko d/s Ochrony Środowiska 0 0
Stanowisko d/s Organizacyjnych i Kadr 0 0
Stanowisko d/s Zarządzania Kryzysowego i Zamówień Publicznych 0 0
Straż Miejska 0 0
Zaopatrzeniowiec 0 0
Zastępca Burmistrza 0 0
Zastępca Kierownika USC 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak