Zamówienia do 30 tys. euro

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na organizację wyjazdu socjoterapeutycznego dla kilentów Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchaniu 2018-11-07 12:42:30
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Suchań - 2018 2018-11-05 09:57:24
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług terapeuty/socjoterapeuty dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchaniu 2018-10-31 13:29:44
Ogłoszenie o zamówieniu na organizację wyjazdu socjoterapeutycznego dla kilentów Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchaniu 2018-10-26 12:51:14
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług terapeuty/socjoterapeuty dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchaniu 2018-10-24 11:45:52
Zawiadomienie o unieważnieniu oferty na świadczenie usług terapeuty/socjoterapeuty dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchaniu 2018-10-23 12:34:34
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług terapeuty/socjoterapeuty dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchaniu 2018-10-19 12:52:44
Zapytanie ofertowe na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Suchań - 2018 2018-10-17 11:28:53
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług terapeuty/socjoterapeuty dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchaniu 2018-10-11 09:35:56
Dowóz dzieci niepełnosprawnych z Gminy Suchań w roku szkolnym 2018/2019 2018-10-05 18:41:44
Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowościach Suchanówko, Nosowo i Sadłowo na terenie Gminy Suchań 2018-05-21 13:06:49
Budowa świetlicy kontenerowej w miejscowości Słodkówko - prace przygotowawcze i instalacyjne 2018-03-28 13:26:28
Budowa świetlicy kontenerowej w miejscowości Słodkówko 2018-03-14 09:46:44
Zapytanie o cenę na sporządzenie operatu wodnoprawnego 2018-02-21 09:33:28
Wykonanie projektu budowlanego Wymiany płyty boiska w Suchaniu. - dokument stracił ważność 2018-02-16 09:59:26
Wykonanie projektu graficznego flagi Gminy Suchań - dokument stracił ważność 2018-02-14 13:22:21
Wykonanie wycinki 17 drzew oraz wykonanie cięć sanitarnych 2 drzew z terenu gminy Suchań - dokument stracił ważność 2018-01-23 13:54:52
Wykonanie usunięcia 7 drzew oraz karczowanie 409 m2 krzewów z pobocza drogi znajdującej się na działce nr geodezyjny 430 obr. Brudzewice, gmina Suchań - dokument stracił ważność 2018-01-15 14:58:29
Wykonanie badań na potrzeby funkcjonowania oczyszczalni w miejscowościach Suchań oraz Wapnica - dokument stracił ważność 2018-01-04 15:38:50
Wyłapywanie i utrzymywanie pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z tereny Gminy Suchań w 2018 r. - dokument stracił ważność 2017-12-14 14:27:41
Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Suchań - 2017 - dokument stracił ważność 2017-08-07 14:48:23
Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania ekspertyzy i sporządzenia opinii biegłego specjalisty w dziedzinie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnej - dokument stracił ważność 2017-05-30 11:32:47
Zapytanie ofertowe w sprawie realizacji zadania polegającego na "Wymianie przepalonych źródeł światła oraz przeglądzie i konserwacji urządzeń oświetlenia ulicznego na Placu Rynek w Suchaniu". 2017-04-28 12:59:00
Wykonanie wycinki 13 drzew oraz wykonanie cięć sanitarnych 3 drzew z terenu gminy Suchań - dokument stracił ważność 2017-01-25 12:51:31
Wykonanie badań na potrzeby funkcjonowania oczyszczalni w miejscowościach Suchań oraz Wapnica - dokument stracił ważność 2017-01-20 15:10:23
Wyłapywanie i utrzymywanie pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z tereny Gminy Suchań w 2017 r. - dokument stracił ważność 2016-12-21 14:21:26
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Miejskiego w Suchaniu w latach 2017-2018 - dokument stracił ważność 2016-12-08 10:08:49
Zakup i dostawa materiałów biurowych, piśmienniczych oraz tuszy i tonerów do drukarek do Urzędu Miejskiego w Suchaniu w roku 2017 2016-12-07 14:28:05
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA ŚWIADCZENIE USŁUGI EKSPERTA ZEWNĘTRZNEGO DS. OPRACOWANIA LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY SUCHAŃ NA LATA 2016-2022 W CELU OPRACOWANIA LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI. 2016-11-18 13:59:20
ŚWIADCZENIE USŁUGI EKSPERTA ZEWNĘTRZNEGO DS. OPRACOWANIA LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY SUCHAŃ NA LATA 2016-2022 W CELU OPRACOWANIA LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI 2016-11-04 10:48:29
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO I WYKONAWCZEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZYZ ZBIORNIKU WODNYM NA RZECE RECZYCY W SUCHANIU W CELU UTWORZENIA MIEJSCA REKREACJI I ODPOCZYNKU. 2016-10-31 14:31:45
Zapytanie o cenę na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego zagospodarowania terenu przy zbiorniku wodnym na rzece Reczycy w Suchaniu w celu utworzenia miejsca rekreacji i odpoczynku. 2016-10-14 12:20:26
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA OPRACOWANIE STUDIUM WYKONALNOŚCI ORAZ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE NA WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU UŻYTECZNOSCI PUBLICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZYCH W SUCHANIU 2016-10-04 14:05:07
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA WYKONANIE EKSPERTYZY ORNITOLOGICZNEJ I CHIROPTEROLOGICZNEJ BUDYNKU UŻYTECZNOSCI PUBLICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZYCH W SUCHANIU 2016-10-04 12:08:55
Opracowanie Studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie na wykonanie termomodernizacji budynku użyteczności publicznej Zespołu Szkół Publicznych w Suchaniu 2016-09-22 14:11:53
Wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej budynku użyteczności publicznej Zespołu Szkół Publicznych w Suchaniu - dokument stracił ważność 2016-09-20 13:53:25
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA WYKONANIE AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZYCH W SUCHANIU 2016-09-19 14:47:17
Udzielenie kredytu bankowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek - dokument stracił ważność 2016-09-12 13:05:20
Wykonanie audytu energetycznego budynku użyteczności publicznej Zespołu Szkół Publicznych w Suchaniu - dokument stracił ważność 2016-09-07 15:30:45
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - WYKONAWCZEJ CZĘŚCIOWEJ TERMOMODERNIZACJI ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W SUCHANIU 2016-08-05 14:27:03
Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Suchań - dokument stracił ważność 2016-07-14 14:17:30
Opracowanie dokumentacji projektowo - wykonawczej częściowej termomodernizacji Budynku Zespołu Szkół Publicznych w Suchaniu - dokument stracił ważność 2016-07-08 13:18:28
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Miejskiego w Suchaniu - dokument stracił ważność 2015-12-11 09:52:24
Zakup i dostawa materiałów biurowych, piśmienniczych oraz tuszy i tonerów do drukarek do Urzędu Miejskiego w Suchaniu w roku 2016 2015-12-10 11:40:20
Dostawa mebli na potrzeby Dziennego Domu Senior Wigor w Suchaniu w ramach Programu Wieloletniego Senior WIGOR na lata 2015-2020 - dokument stracił ważność 2015-11-09 11:10:03
Dostawa mebli na potrzeby Dziennego Domu Senior Wigor w Suchaniu w ramach Programu Wieloletniego Senior WIGOR na lata 2015-2020 - dokument stracił ważność 2015-10-06 14:26:52
Dostawa wyposażenia rehabilitacyjnego na potrzeby Dziennego Domu Senior Wigor w Suchaniu w ramach Programu Wieloletniego Senior ? WIGOR na lata 2015-2020 - dokument stracił ważność 2015-09-22 14:32:09
Dostawa mebli na potrzeby Dziennego Domu Senior Wigor w Suchaniu w ramach Programu Wieloletniego Senior ? WIGOR na lata 2015-2020 (unieważniony) - dokument stracił ważność 2015-09-15 12:41:58
Dostawa wyposażenia pomieszczenia kuchennego, klubowego oraz pomieszczenia do odpoczynku na potrzeby Dziennego Domu Senior Wigor w Suchaniu w ramach Programu Wieloletniego Senior ? WIGOR na lata 2015-2020 - dokument stracił ważność 2015-09-04 14:18:22
Dostawa wyposażenia rehabilitacyjnego na potrzeby Dziennego Domu Senior Wigor w Suchaniu w ramach Programu Wieloletniego Senior WIGOR na lata 2015-2020 (unieważniony) - dokument stracił ważność 2015-09-03 08:14:30
Usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Suchań - dokument stracił ważność 2015-07-23 15:14:15
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na kupno serwera komputerowego z oprogramowaniem Windows Server 2012 Standard z 30 licencjami CAL - dokument stracił ważność 2015-07-01 11:39:55
Szkolenie personelu realizującego projekt Włącz myślenie ? innowacyjny program nauczania i obudowy dydaktycznej dla całego I etapu edukacyjnego - dokument stracił ważność 2014-12-23 10:28:52
Pełnienie funkcji koordynatora projektu Włącz myślenie Innowacyjny program nauczania i obudowy dydaktycznej dla całego I etapu edukacyjnego - dokument stracił ważność 2014-12-03 12:20:44
Pełnienie funkcji eksperta dokonującego recenzji Innowacyjnego Programu Nauczania projektu Włącz Myślenie - innowacyjny program nauczania i obudowy dydaktycznej dla całego I etapu edukacyjnego - dokument stracił ważność 2014-06-10 12:41:51