Zamówienia do 14 tys. euro

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Zapytanie ofertowe w sprawie realizacji zadania polegającego na "Wymianie wodomierzy w miejscowości Suchanówko" 2017-03-10 11:55:34
Zapytanie o cenę w sprawie realizacji gminnej Ewidencji Zabytków (GEZ) 2017-03-03 13:51:43
Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia na wykonanie "Remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej" 2017-03-03 13:50:51
Modernizacja świetlic wiejskich w Sadłowie i Tarnowie poprzez instalację centralnego ogrzewania - dokument stracił ważność 2013-09-20 10:40:48
Wykonanie posadzek na II piętrze budynku Zespołu Szkół Publicznych w Suchaniu - dokument stracił ważność 2012-05-28 11:14:27
Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych 2011-10-17 15:05:46
Wymiana nawierzchni ciągów komunikacyjnych pieszych i pieszo-jednych: zaułek 1 i zaułek 2 2011-10-10 12:57:42