Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Suchaniu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenia

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Ogłoszenie konkursu ofert na wykonanie zadania w 2019 roku w zakresie świadczenia usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym dla 10 uczestników projektu "Bądź aktywny - to się opłaca". 2019-09-23 07:56:31
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 2019-05-29 15:14:34
Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym na "organizację wyjazdu socjoterapeutycznego dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchaniu" 2019-05-21 15:48:54
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Suchań w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. 2019-04-30 14:44:07
Wynik konsultacji społecznych w sprawie projektu planu sytuacyjnego w obrębie miejscowości Wapnica w ramach opracowywanego projektu "Budowy drogi rowerowej wzdłuż drogi krajowej nr 10 na odcinku od Nosowa do Wapnicy oraz wykonania dokumentacji oznakowania trasy rowerowej na odcinku od rzeki Ina do m. Kozy". 2019-02-12 11:04:52
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Suchań w 2019 r. 2019-01-25 10:22:59
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na powierzenie zadań publicznych w zakresie upowszchniania kultury fizycznej w Gminie Suchań w roku 2019. 2018-12-28 11:44:02
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Suchań w roku 2019. 2018-12-20 23:18:26
Ogłoszenie - wynik konkursu ofert dot. realizacji usług rehabilitacyjnych 2018-12-18 14:09:43
Ogłoszenie - konkurs ofert dot. realizacji usług rehabilitacyjnych 2018-11-27 12:23:09
Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego 2018-10-24 10:46:30
Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego 2018-10-18 13:13:43
Zarządzenie Nr 78/2018 Burmistrza Suchania z dnia 03 sierpnia 2018 r. 2018-08-03 13:50:35
Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości 2018-06-14 14:03:49
Ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm., dalej jako PZP. Usługi psychologiczne polegające na opracowaniu Indywidualnych Ścieżek Reintegracji dla 30 uczestników Projektu. 2018-05-04 12:25:38
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w 2017 roku na terenie Gminy Suchań 2018-04-17 11:18:22
Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego 2018-03-22 08:41:07
Komunikat w sprawie zasad składania wniosku o przyznanie płatności na rok 2018 2018-03-07 08:20:44
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń 2018-03-01 11:42:29
Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących "Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r." 2018-02-26 12:50:41
Ogłoszenie KRUS w sprawie XVI konkursu 'Bezpieczne Gospodarstwo Rolne' 2018-02-22 13:22:16
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Suchań w roku 2018 2018-01-29 10:22:58
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej w gminie Suchań w roku 2018 2017-12-29 11:47:19
Zarządzenie Nr 141/2017 Burmistrza Suchania z dnia 28.12.2017 r. 2017-12-28 23:25:19
Ogłoszenie Burmistrza Suchania na sprzedaż działki nr 244 2017-10-27 08:16:26
Zawiadomienie o wydaniu decyzji konczącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2017-09-08 08:21:09
Ogłoszenie Prezesa KRUS 2017-08-28 13:47:11
Ogłoszenie wyników konsultacji społecznych dotyczących projektu ?Lokalnego Program Rewitalizacji dla Gminy Suchań na lata 2016-2022? 2017-08-23 08:39:34
Komunikat o zagrożeniu upraw roślin 2017-04-28 13:08:40
Komunikat o zagrożeniu upraw roślin 2017-04-28 13:08:27
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Suchań w 2016 roku 2017-02-28 15:19:59
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT na realizację w 2017r. zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej w Gminie Suchań 2017-02-15 13:27:15
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych. Gmina Suchań reprezentowana przez Burmistrza Suchania ogłasza otwarty konkurs na realizację w 2017 roku zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej w Gminie Suchań. 2017-01-17 15:21:31
zawiadomienie dotyczące wyboru ofery najkorzystniejszej -" wykonanie operatów szacunkowych w celu ustalenia opłaty adiacenckiej" 2016-12-20 15:12:24
Zapytanie cenowe dotyczące zamówienia na realizację usługi pn: "Wykonanie prac geodezyjnych na terenie Gminy Suchań w 2017r." 2016-12-07 11:54:43
Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia na wykonanie operatów szacunkowych w celu ustalenia opłaty adiacenckiej. 2016-12-01 08:03:32
UWAGA - inwentaryzacja dzików. APEL DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW RUCHU DROGOWEGO! 2016-10-19 09:20:55
zawiadomienie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2016-10-07 10:07:37
Zawiadomienie o możliwości wglądu do akt sprawy 2016-09-15 14:22:46
Zarządzenie Nr 71/2016 Burmistrza Suchania z dnia 12 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy w Gminie Suchań 2016-09-13 14:46:54
Obwieszczenie Burmistrza Suchania dot. zawiadomienia stron o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizację przedsięwzięcia pn: " Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wapnica wraz z przyłączami" 2016-06-22 14:38:32
Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Suchań z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2015 r. 2016-05-17 12:05:10
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Suchań w 2015 roku 2016-04-29 15:10:13
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 30 października 2015 r. o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. 2016-04-25 15:13:57
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 r. zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej w Gminie Suchań 2016-02-15 12:45:13
Ogloszenie o otwartym konkursie ofert. Gmina Suchań reprezentowana przez Burmistrza Suchania zaprasza do składania ofert przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie miejskich, wiejskich i szkolnych klubów sportowych. 2016-01-15 14:45:15
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. 2015-10-30 13:09:42
INFORMACJA O PRZYGOTOWANIU DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY I MIASTA SUCHAŃ 2015 - 2016 2015-10-30 12:59:59
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania kandydatów na ławników wybieranych przez Radę Miejską w Suchaniu na potrzeby Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim na okres kadencji 2016-2019 2015-06-10 14:50:18
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w 2014 roku 2015-05-25 15:05:18
Partycypacja publiczna 2015-05-12 11:11:14
Ogłoszenie Burmistrza Suchania w sprawie przyjęcia dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa 2015-05-05 10:01:16
Wyniki otwartego konkursu ofert 2015-02-25 15:57:09
Ogłoszenie Burmistrza Suchania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko prowadzonej na potrzeby projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Suchań dla przebiegu linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV w obrębach Żukowo i Sadłowo 2015-02-18 09:18:32
Ogłoszenie Burmistrza Suchania o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Suchań dla przebiegu linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV w obrębach Żukowo i Sadłowo 2015-02-18 09:16:37
Ogloszenie o otwartym konkursie ofert. Gmina Suchań reprezentowana przez Burmistrza Suchania zaprasza do składania ofert przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie miejskich, wiejskich i szkolnych klubów sportowych. 2015-01-30 14:34:16
Informacja o przygotowaniu do zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie miasta i gminy Suchań 2014 - 2015 2014-12-03 09:37:40
OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA UWAG DO OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO PN. ORGANIZACJA KULTURALNEGO SPOTKANIA DLA SENIORÓW Z GMINY SUCHAŃ 2014-10-07 14:31:51
OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA UWAG DO OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO PN. "Dożynki 2014" impreza kulturalno integracyjna dla mieszkańców gminy Suchań" 2014-08-18 15:18:35
OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA UWAG DO OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO PN. "RODZINNY PIKNIK WĘDKARSKI DLA MIESZKAŃCÓW LGD" 2014-07-08 14:44:37
Ogłoszenie Burmistrza Suchania o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suchań 2014-03-27 11:26:35
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert 2014-03-05 14:59:24
Nabór do składu komisji konkursowej 2014-02-12 07:58:10
OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT 2014-02-07 07:54:17
INFORMACJA O PRZYGOTOWANIU DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY I MIASTA SUCHAŃ 2013 - 2014 2013-11-18 14:33:07
OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA UWAG DO OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO PN. ORGANIZACJA IMPREZY INTEGRACYJNO - KULTURALNEJ "DZIEŃ SENIORA" DLA SENIORÓW Z GMINY SUCHAŃ 2013-11-04 10:56:39
Wykaz nieruchomości do zbycia 2013-08-21 15:22:47
Ogłoszenie o przetargu 2013-08-21 15:21:31
OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA UWAG DO OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO PN. 2013-08-01 13:35:33
Informacja Starosty o rozpoczęciu prac geodezyjno - kartograficznych dla obrębu Tarnowo 2013-07-17 14:08:44
INFORMACJA Starosty Stargardzkiego o rozpoczęciu prac geodezyjno - kartograficznych związanych z modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Brudzewice gm. Suchań 2013-07-12 10:22:37
OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA UWAG DO OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO PN. "ORGANIZACJA IMPREZ PROMOCYJNO - REKREACYJNYCH "PIKNIK WĘDKARSKI" ORAZ "FESTYN DLA DZIECI Z TERENU OBJĘTEGO LSROR" 2013-05-06 15:44:25
OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA UWAG DO OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO PN. "ORGANIZACJA IMPREZY PROMOCYJNO - KULTURALNEJ PN. DZIEŃ SUCHANIA 2013" 2013-05-06 15:40:04
OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT 2013-03-01 10:08:58
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu 2013-01-31 15:10:26
Rekrutacja do udziału w projekcie "Integracja społeczna w powiecie stargardzkim" 2013-01-08 08:07:10
OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA UWAG DO OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO 2012-10-18 13:09:22
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenia szkoleń w ramach realizacji Instrumentów Aktywnej Integracji do przeprowadzenia szkoleń w ramach realizacji projektu "Integracja społeczna w powiecie stargardzkim" 2012-10-15 14:18:07
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenia szkoleń w ramach realizacji projektu "Integracja społeczna w powiecie stargardzkim" 2012-09-07 12:28:53
OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA UWAG DO OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO PN. 2012-08-17 14:54:39
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych dot. 1. Prawo jazdy kat. B i kat. C+E. 2. Nowoczesny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej. 3. Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych. 4. Bukieciarstwo. 5. Kucharz małej gastronomii. 2012-07-10 12:43:55
OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA UWAG DO OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO PN. 2012-05-16 12:39:21
OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA UWAG DO OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO PN. 2012-05-16 12:37:46
OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA UWAG DO OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO PN. 2012-05-16 12:36:16
Gmina Suchań zaprasza do złożenia ofert na docieplenie ściany szczytowej budynku biurowego 2012-03-16 13:47:01
Rekrutacja na szkolenia współfinansowane z funduszy europejskich. 2012-02-10 08:17:55
OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT 2012-01-09 13:06:56
Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego PN. "Organizacja Dnia Seniora" 2011-10-24 14:58:37
Wymiana nawierzchni ciągów komunikacyjnych pieszych i pieszo-jezdnych: zaułek 1 i zaułek 2 - (UNIEWAŻNIONE) 2011-10-06 13:49:10
Gmina Suchań zaprasza na złożenie ofert na "Usuwanie azbestu i wyrobów zawierajacych azbest z terenu gminy" 2011-08-12 09:07:06
Wzór karty zgłoszenia na ławnika 2011-06-14 14:09:25
Nabór kandydatów na ławników na kadencję 2012 - 2015 2011-06-06 11:35:43
Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego PN. "Dni Suchania 2011" 2011-05-30 15:11:15
OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT 2011-03-23 07:40:58
OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT 2010-02-12 07:11:36
Ogłoszenie o wyborze partnera 2009-07-24 14:23:52
Ogłoszenie o otwartym wyborze partnerów 2009-07-01 13:05:11
Zamówienie do którego nie stosuje sie przepisów ustawy "Prawo zamówień publicznych" 2007-06-29 10:06:16