w sprawie powołania zespołu ds. wydania opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników na kadencję 2008-2011


Uchwała Nr VI/49/07

Rady Miejskiej w Suchaniu

z dnia 28 czerwca 2007r.

w sprawie powołania zespołu ds. wydania opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników na kadencję 2008-2011.

Na podstawie art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070, Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz.1271, Nr 213, poz. 1802, Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 228, poz.2256, z 2004r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz.1376, Nr 185, poz. 1907, Nr 188, poz. 1838, Nr 273, poz.2703, z 2005r. Nr 13, poz.98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz.1398, Nr 169, poz. 1410, Nr 169, poz.1413, Nr 169, poz.1417, Nr 178, poz. 1479, Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 144, poz. 1044, Nr 218, poz. 1592) uchwala się, co następuje:

§ 1.Powołuje się zespół do przedstawienia Radzie Miejskiej opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim w następującym składzie:

1/ Grażyna Kwiatkowska,

2/ Anna Wieliczko,

3/ Urszula Sobczak.

§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daniel Wieczorkiewicz 09-07-2007 08:57:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamila Chodak 09-07-2007
Ostatnia aktualizacja: Daniel Wieczorkiewicz 09-07-2007 08:57:02