Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Suchaniu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej


Uchwała Nr XXVIII/150/06

Rady Miejskiej w Suchaniu

z dnia 27 lipca 2006r.

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej

Na podstawie art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz.593 , Nr 99, poz.1001, Nr 273, poz.2703; z 2005r. Nr 64 poz.565, Nr 94, poz.788, Nr 164, poz.1366, Nr 179, poz.1487 i Nr 180, poz. 1493) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Określa się zasady zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia pomocy społecznej w ramach zadań własnych , takich jak zasiłki okresowe, zasiłki celowe oraz pomoc rzeczową, które podlegają zwrotowi , jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków przekracza kwotę kryterium dochodowego.

§ 2 . Wysokość zwrotu wydatków na udzielone świadczenia , o których mowa w § 1 określa poniższa tabela:

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie w stosunku do kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej ( w procentach)

Wysokość zwrotu wydatków na udzielone świadczenia ( w procentach)

od 100 do 150

50

od 151 do 200

75

powyżej 200

100

§ 3. Zwrot wydatków następuje nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu w którym udzielono świadczenie.

§ 4. Zwrot wydatków na świadczenia następuje jednorazowo lub w ratach miesięcznych nie przekraczających 12 miesięcy.

§ 5. Zwrot wydatków za dany miesiąc następuje najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Suchaniu.

§ 6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach , jeżeli żądanie zwrotu wydatków części lub w całości stanowiłoby nadmierne obciążenia dla osoby zobowiązanej lub niweczyłoby skutki udzielonej pomocy na wniosek pracownika socjalnego lub osoby zobowiązanej można odstąpić od żądania takiego zwrotu .

§ 7. Decyzje o zwolnieniu , częściowym zwolnieniu lub odmowie zwolnienia z odpłatności wydaje Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchaniu lub upoważniony pracownik.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suchania.

§ 9 . Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Ryszard Warszawski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daniel Wieczorkiewicz 07-12-2006 11:28:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Daniel Wieczorkiewicz 07-12-2006
Ostatnia aktualizacja: Daniel Wieczorkiewicz 07-12-2006 11:28:07