Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Suchaniu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

w sprawie zmian budżetu Gminy Suchań na 2006r.


Uchwała Nr XXVIII/157/06

Rady Miejskiej w Suchaniu

z dnia 27 lipca 2006r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Suchań na 2006r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 / Rada Miejska w Suchaniu uchwala, co następuje :

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 22.814 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i uzasadnieniem.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 22.814 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i uzasadnieniem.

§ 3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych o kwotę

34.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i uzasadnieniem.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Ryszard Warszawski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/157/06

Rady Miejskiej w Suchaniu

z dnia 27 lipca 2006r.

1.Zwiększa się plan dochodów budżetowych na 2006r. o kwotę 22.814 zł, z tego:

dział 801 rozdz. 80101 § 0690 o kwotę 150 zł

„ „ „ „ § 0960 „ 400 zł

„ „ „ „ § 0970 „ 17.264 zł

„ 921 „ 92109 § 0960 „ 5.000 zł

/ - dochody działu - Oświata i wychowanie, rozdziału - Szkoły podstawowe, paragrafu - Wpływy z różnych opłat o kwotę 150 zł, paragrafu -Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej o kwotę 400 zł, paragrafu - Wpływy z różnych dochodowo o kwotę 17.264 zł,

- działu - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, paragrafu - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej o kwotę 5.000 zł /.

W/w plan dochodów budżetowych zwiększony został w oparciu o:

- wpływy za duplikaty świadectw szkolnych,

- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej

- zawiadomienie Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. Centrum Likwidacji Szkód w Szczecinie z dnia 29 maja 2006r. o przyznaniu odszkodowania do polisy nr C 0157621 za naprawę uszkodzeń po zalaniu elewacji budynku szkolnego.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/157/06

Rady Miejskiej w Suchaniu

z dnia 27 lipca 2006r.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2006r. o kwotę 22.814 zł, z tego:

dział 801 rozdz. 80101 o kwotę 17.814 zł

„ 921 „ 92109 „ 5.000 zł

/ wydatki działu - Oświata i wychowanie, rozdziału - Szkoły podstawowe o kwotę 17.814 zł ( wydatki bieżące ),

- wydatki działu - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 5.000 zł ( wydatki bieżące).

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVIII/157/06

Rady Miejskiej w Suchaniu

z dnia 27 lipca 2006r.

Wprowadza się zmiany w palnie wydatków budżetowych w 2006r. o kwotę 34.000 zł, w tym:

  1. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 34.000 zł, z tego:

dział 926 rozdz. 92695 o kwotę 34.000 zł

/ wydatki działu - Kultura fizyczna i sport, rozdziału - Pozostała działalność o kwotę 34.000 zł/ ( wydatki bieżące ).

  1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 34.000 zł, z tego:

dział 750 rozdz. 75023 o kwotę 10.000 zł

„ „ „ 75095 „ 9.000 zł

„ 921 „ 92109 „ 15.000 zł

/ - wydatki działu - Administracja publiczna, rozdziału - Urzędy gmin o kwotę 10.000 zł, ( wydatki bieżące ), rozdziału - Pozostała działalność o kwotę 9.000 zł, ( wydatki bieżące ),

działu - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 15.000 zł/, ( wydatki bieżące ).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daniel Wieczorkiewicz 07-12-2006 11:27:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Daniel Wieczorkiewicz 07-12-2006
Ostatnia aktualizacja: Daniel Wieczorkiewicz 07-12-2006 11:27:53