Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Suchaniu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suchań.


Uchwała Nr XXVIII/153/06

Rady Miejskiej w Suchaniu

z dnia 27 lipca 2006r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suchań.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23,

poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DZ. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087 z 2006 r. Nr 45, poz. 319) uchwala się co następuje:

§ 1. Przystępuje się do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suchań, uchwalonego uchwałą

Nr XXI/120/2001 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 5 kwietnia 2001 r.

§ 2. 1.Przedmiotem zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suchań jest zmiana sposobu zagospodarowania terenu na obrębach geodezyjnych Sadłowo i Żukowo dla wprowadzenia funkcji elektrowni wiatrowych z infrastrukturą towarzyszącą.

2. Tereny objęte zmianą Studium oznaczono na załączniku graficznym

stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suchania.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daniel Wieczorkiewicz 07-12-2006 11:26:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Daniel Wieczorkiewicz 07-12-2006
Ostatnia aktualizacja: Daniel Wieczorkiewicz 07-12-2006 11:26:47