Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Suchaniu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarzadzenie Nr 1/2020 w spr.ogłoszenia wykazu nieruchomości do dizerżawy w Gminie Suchań 2020-02-07 11:56:50
dokument Zarządzenie Nr 2/2020 zmieniające zarządzenie w sprawie przydziału środków ochrony indywidualnej, odziezy i obuwia roboczego oraz środków higieny osobistej 2020-01-15 10:47:28
dokument Zarządzenie Nr 3/2020 w spr. ustalenia informacji o ostatecznych kwotach planu dochodów i wydatków budżetu 2020-02-07 11:21:28
dokument Zarządzenie Nr 4/2020 w spr. planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2020-02-07 11:20:45
dokument Zarządzenie Nr 5/2020 w sprawie analizy poniesionych w 2019r. wydatków na wynagrodzenie nauczycieli oraz ustalenia jednorazowego dodatku uzupełniającego 2020-01-15 10:47:49
dokument Zarządzenie Nr 7/2020 w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy w Gminie Suchań 2020-01-24 13:14:20
dokument Zarządzenie Nr 8/2020 Burmistrza Suchania z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2020/21 2020-01-27 07:42:21
dokument Zarządzenie Nr 9/2020 w spr. ustalenia stawki bazowej czynszu najmu za lokale mieszkalne 2020-02-07 11:21:53
dokument Zarządzenie Nr 10/2020 w spr. zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2020r 2020-06-19 08:10:01
dokument Zarządzenie Nr 11/2020 w spr.przyznania stypendiów sportowych za wyniki sportowe 2020-06-19 08:10:29
dokument Zarządzenie Nr 12/2020 w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzedzie Miejskim w Suchaniu 2020-06-19 08:11:15
dokument Zarządzenie nr 13/2020 z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w 2020 r. 2020-02-14 08:58:03
dokument Zarządzenie nr 14/2020 z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na świadczenie usług w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Gminy Suchań w 2020 r. 2020-02-14 08:58:35
dokument Zarządzenie Nr 15/2020 zmieniające zarządzenie w spr. ustalenia regulaminu Pracy dla Urzędu Miejskiego w Suchaniu 2020-06-19 08:11:57
dokument Zarządzenie Nr 16/2020 w spr. powołania jednorazowej komisji do przeprowadzenia likwidacji nośników danych 2020-06-19 08:12:29
dokument Zarządzenie Nr 17/2020 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2020 r. 2020-06-19 08:13:00
dokument Zarządzenie Nr 18/2020 w spr. przyznania stypendiów sportowych za wyniki sportowe 2020-06-19 08:13:26
dokument Zarządzenie nr 19/2020 z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Suchań miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych 2020-03-11 08:07:40
dokument Zarządzenie Nr 20/2020 z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego i operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 2020-03-11 08:07:18
dokument Zarządzenie Nr 21/2020 w spr. czasowego zawieszenia funkcjonowania placówek kulturalno-sportowych w związku z zapobieganiem i przeciwdziałaniem COVID-19 2020-06-19 08:14:01
dokument Zarządzenie Nr 22/2020 w spr. czasowego zawieszenia wykonywania zabiegów rehabilitacyjnych w związku z zapobieganiem i przeciwdziałaniem COVID-19 2020-06-19 08:16:25
dokument Zarządzenie Nr 23/2020 w spr. godzin pracy Urzędu Miejskiego w Suchaniu w związku z zapobieganiem i przeciwdziałaniem COVID-19 2020-06-19 08:16:56
dokument Zarządzenie Nr 24/2020 uchylające zarządzenie w spr. godzin pracy Urzedu Miejskiego w Suchaniu w związku z zapobieganiem i przeciwdziałaniem COVID-19 2020-06-19 08:17:27
dokument Zarządzenie Nr 25/2020 w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w Gmninie Suchań 2020-06-19 08:17:54
dokument Zarządzenie Nr 26/2020 w spr. powołania jednorazowej komisji do przeprowadzenia likwidacji nosników danych 2020-06-19 08:18:30
dokument Zarządzenie Nr 27/2020 w spr. odwołania imprezy pn.Dni Suchania 2020 2020-06-19 08:19:07
dokument Zarządzenie nr 28/2020 Burmistrza Suchania z dnia 30 marca 2020 r. 2020-04-01 20:24:14
dokument Zarządzenie Nr 29/2020 w spr. zmian budżetu i zmian planu finasowego budżetu na 2020r. 2020-06-19 08:19:27
dokument Zarządzenie Nr 30/2020 w spr. zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2020r. 2020-06-19 08:20:03
dokument Zarządzenie Nr 31/2020 w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchań na lata 2020-2027 2020-06-19 08:20:27
dokument Zarządzenie Nr 32/2020 Burmistrza Suchania z dnia 03 kwietnia 2020r. 2020-04-03 12:41:53
dokument Zarządzenie Nr 33/2020 w sprawie przyjęcia Planu rozwoju oświaty Gminy Suchań oraz wspomagania placówek w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów. 2020-06-19 08:04:19
dokument Zarządzenie Nr 35/2020 Burmistrza Suchania z dnia 22 kwietnia 2020r. 2020-04-22 13:36:35
dokument Zarządzenie nr 36/2020 Burmistrza Suchania z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie zawieszenia działalności w Dziennym Domu Senior w Suchaniu 2020-05-04 10:50:20
dokument Zarządzenie Nr 37/2020 w spr. zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2020r. 2020-06-19 08:21:05
dokument Zarządzenie nr 38/2020 w spr. zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2020r, 2020-06-19 08:21:30
dokument Zarządzenie Nr 39/2020 w spr. zawieszenia działalności w dziennym Domu Senior+ w Suchaniu w związku z zapobieganiem i przeciwdziałaniem COVID-19 2020-06-19 08:22:04
dokument Zarządzenie nr 40/2020 Burmistrz Suchania z dnia 13 maja 2020 r. 2020-05-14 08:41:03
dokument Zarządzenie Nr 42/2020 w sprawie wykazu nieruchomości do dzierżawy w Gminie Suchań 2020-05-27 13:20:50
dokument Zarządzenie Nr 43/2020 w spr. zawieszenia działalności w Dziennym Domu Senior+ w Suchaniu w związku z zapobieganiem i przeciwdziałaniem COVID-19 2020-06-19 08:22:27
dokument Zarządzenie Nr 44/2020 w sprawie wyznaczenia Zastepcy Gminnego Komisarza Spisowego i utworzenia Gminnego Biura Spisowego 2020-06-19 08:06:03
dokument Zarządzenie Nr 45/2020 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2020r. 2020-06-19 08:06:42
dokument Zarządzenie Nr 46/2020 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budzetu na 2020r. 2020-06-19 08:23:22
dokument Zarządzenie Nr 47/2020 w spr. zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2020r. 2020-06-19 08:23:53
dokument Zarządzenie Nr 48/2020 zmieniające zarządzenie w spr. czasowego zawieszenia funkcjonowania placówek kulturalno-sportowych w związku z zapobieganiem i przeciwdziałaniem COVID-19 2020-06-19 08:07:23
dokument Zarządzenie Nr 49/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy w Gminie Suchań 2020-06-09 14:28:43
dokument Zarządzenie nr 52/2020 Burmistrza Suchania w sprawie powołania obsługi informatycznej 2020-06-12 16:55:11
dokument Zarządzenie nr 53/2020 Burmistrza Suchania z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na plakatowanie 2020-06-12 16:54:41
dokument Zarządzenie Nr 54/2020 w spr. wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzedzie Miejskim w Suchaniu 2020-06-19 08:24:46
dokument Zarządzenie Nr 57/2020 Burmistrza Suchania z dnia 19 czerwca 2020r. 2020-06-19 14:53:01
dokument Zarządzenie nr 62/2020 2020-07-08 08:54:20
dokument Zarządzenie Nr 67/2020 Burmistrza Suchania z dnia 01 lipca 2020r. 2020-07-01 14:35:45