Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Suchaniu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr 124/2020 Burmistrza Suchania z dnia 18 listopada 2020r. 2020-11-18 13:55:17
dokument Zarządzenie Nr 121/2020 Burmistrza Suchania z dnia 16 listopada 2020r. 2020-11-17 09:55:46
dokument Zarządzenie nr 122/2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na świadczenie usług w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Gminy Suchań w 2021 roku w ramach Programu polityki zdrowotnej "Rehabilitacja lecznicza mieszkańców Gminy Suchań na lata 2018-2023" 2020-11-16 22:19:57
dokument Zarządzenie Nr 112.2020 Burmistrza Suchania z dnia 23.10.2020 r. w sprawie aktualizacji wysokości dotacji na jednego ucznia przedszkola niepublicznego działającego na terenie gminy Suchań 2020-10-28 09:27:30
dokument Zarządzenie Nr 98/2020 Burmistrza Suchania z dnia 28 września 2020r. 2020-09-28 14:21:18
dokument Zarządzenie Nr 97/2020 Burmistrza Suchania z dnia 23 września 2020r. 2020-09-23 14:43:02
dokument Zarzadzenie Nr 1/2020 w spr.ogłoszenia wykazu nieruchomości do dizerżawy w Gminie Suchań 2020-02-07 11:56:50
dokument Zarządzenie Nr 2/2020 zmieniające zarządzenie w sprawie przydziału środków ochrony indywidualnej, odziezy i obuwia roboczego oraz środków higieny osobistej 2020-01-15 10:47:28
dokument Zarządzenie Nr 3/2020 w spr. ustalenia informacji o ostatecznych kwotach planu dochodów i wydatków budżetu 2020-02-07 11:21:28
dokument Zarządzenie Nr 4/2020 w spr. planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2020-02-07 11:20:45
dokument Zarządzenie Nr 5/2020 w sprawie analizy poniesionych w 2019r. wydatków na wynagrodzenie nauczycieli oraz ustalenia jednorazowego dodatku uzupełniającego 2020-01-15 10:47:49
dokument Zarządzenie Nr 7/2020 w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy w Gminie Suchań 2020-01-24 13:14:20
dokument Zarządzenie Nr 8/2020 Burmistrza Suchania z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2020/21 2020-01-27 07:42:21
dokument Zarządzenie Nr 9/2020 w spr. ustalenia stawki bazowej czynszu najmu za lokale mieszkalne 2020-02-07 11:21:53
dokument Zarządzenie Nr 10/2020 w spr. zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2020r 2020-06-19 08:10:01
dokument Zarządzenie Nr 11/2020 w spr.przyznania stypendiów sportowych za wyniki sportowe 2020-06-19 08:10:29
dokument Zarządzenie Nr 12/2020 w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzedzie Miejskim w Suchaniu 2020-06-19 08:11:15
dokument Zarządzenie nr 13/2020 z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w 2020 r. 2020-02-14 08:58:03
dokument Zarządzenie nr 14/2020 z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na świadczenie usług w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Gminy Suchań w 2020 r. 2020-02-14 08:58:35
dokument Zarządzenie Nr 15/2020 zmieniające zarządzenie w spr. ustalenia regulaminu Pracy dla Urzędu Miejskiego w Suchaniu 2020-06-19 08:11:57
dokument Zarządzenie Nr 16/2020 w spr. powołania jednorazowej komisji do przeprowadzenia likwidacji nośników danych 2020-06-19 08:12:29
dokument Zarządzenie Nr 17/2020 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2020 r. 2020-06-19 08:13:00
dokument Zarządzenie Nr 18/2020 w spr. przyznania stypendiów sportowych za wyniki sportowe 2020-06-19 08:13:26
dokument Zarządzenie nr 19/2020 z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Suchań miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych 2020-03-11 08:07:40
dokument Zarządzenie Nr 20/2020 z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego i operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 2020-03-11 08:07:18
dokument Zarządzenie Nr 21/2020 w spr. czasowego zawieszenia funkcjonowania placówek kulturalno-sportowych w związku z zapobieganiem i przeciwdziałaniem COVID-19 2020-06-19 08:14:01
dokument Zarządzenie Nr 22/2020 w spr. czasowego zawieszenia wykonywania zabiegów rehabilitacyjnych w związku z zapobieganiem i przeciwdziałaniem COVID-19 2020-06-19 08:16:25
dokument Zarządzenie Nr 23/2020 w spr. godzin pracy Urzędu Miejskiego w Suchaniu w związku z zapobieganiem i przeciwdziałaniem COVID-19 2020-06-19 08:16:56
dokument Zarządzenie Nr 24/2020 uchylające zarządzenie w spr. godzin pracy Urzedu Miejskiego w Suchaniu w związku z zapobieganiem i przeciwdziałaniem COVID-19 2020-06-19 08:17:27
dokument Zarządzenie Nr 25/2020 w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w Gmninie Suchań 2020-06-19 08:17:54
dokument Zarządzenie Nr 26/2020 w spr. powołania jednorazowej komisji do przeprowadzenia likwidacji nosników danych 2020-06-19 08:18:30
dokument Zarządzenie Nr 27/2020 w spr. odwołania imprezy pn.Dni Suchania 2020 2020-06-19 08:19:07
dokument Zarządzenie nr 28/2020 Burmistrza Suchania z dnia 30 marca 2020 r. 2020-04-01 20:24:14
dokument Zarządzenie Nr 29/2020 w spr. zmian budżetu i zmian planu finasowego budżetu na 2020r. 2020-06-19 08:19:27
dokument Zarządzenie Nr 30/2020 w spr. zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2020r. 2020-06-19 08:20:03
dokument Zarządzenie Nr 31/2020 w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchań na lata 2020-2027 2020-06-19 08:20:27
dokument Zarządzenie Nr 32/2020 Burmistrza Suchania z dnia 03 kwietnia 2020r. 2020-04-03 12:41:53
dokument Zarządzenie Nr 33/2020 w sprawie przyjęcia Planu rozwoju oświaty Gminy Suchań oraz wspomagania placówek w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów. 2020-06-19 08:04:19
dokument Zarządzenie Nr 35/2020 Burmistrza Suchania z dnia 22 kwietnia 2020r. 2020-04-22 13:36:35
dokument Zarządzenie nr 36/2020 Burmistrza Suchania z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie zawieszenia działalności w Dziennym Domu Senior w Suchaniu 2020-05-04 10:50:20
dokument Zarządzenie Nr 37/2020 w spr. zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2020r. 2020-06-19 08:21:05
dokument Zarządzenie nr 38/2020 w spr. zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2020r, 2020-06-19 08:21:30
dokument Zarządzenie Nr 39/2020 w spr. zawieszenia działalności w dziennym Domu Senior+ w Suchaniu w związku z zapobieganiem i przeciwdziałaniem COVID-19 2020-06-19 08:22:04
dokument Zarządzenie nr 40/2020 Burmistrz Suchania z dnia 13 maja 2020 r. 2020-05-14 08:41:03
dokument Zarządzenie Nr 42/2020 w sprawie wykazu nieruchomości do dzierżawy w Gminie Suchań 2020-05-27 13:20:50
dokument Zarządzenie Nr 43/2020 w spr. zawieszenia działalności w Dziennym Domu Senior+ w Suchaniu w związku z zapobieganiem i przeciwdziałaniem COVID-19 2020-06-19 08:22:27
dokument Zarządzenie Nr 44/2020 w sprawie wyznaczenia Zastepcy Gminnego Komisarza Spisowego i utworzenia Gminnego Biura Spisowego 2020-06-19 08:06:03
dokument Zarządzenie Nr 45/2020 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2020r. 2020-06-19 08:06:42
dokument Zarządzenie Nr 46/2020 w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budzetu na 2020r. 2020-06-19 08:23:22
dokument Zarządzenie Nr 47/2020 w spr. zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2020r. 2020-06-19 08:23:53
dokument Zarządzenie Nr 48/2020 zmieniające zarządzenie w spr. czasowego zawieszenia funkcjonowania placówek kulturalno-sportowych w związku z zapobieganiem i przeciwdziałaniem COVID-19 2020-06-19 08:07:23
dokument Zarządzenie Nr 49/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy w Gminie Suchań 2020-06-09 14:28:43
dokument Zarządzenie Nr 51.2020 z dnia 9.06.2020 r. w spr. wyboru przedstawiciela pracowników reprezentującego przed pracodawcą pracowników UM w Suchaniu 2020-09-11 09:16:24
dokument Zarządzenie Nr 52.2020 w spr. powołania koordynatora gminnego i operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 2020-09-11 09:17:43
dokument Zarządzenie nr 52/2020 Burmistrza Suchania w sprawie powołania obsługi informatycznej 2020-06-12 16:55:11
dokument Zarządzenie Nr 53.2020 z dnia 10.06.2020 r. w spr. wyznaczenia na terenie Gminy Suchań miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów. 2020-09-11 09:18:10
dokument Zarządzenie nr 53/2020 Burmistrza Suchania z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na plakatowanie 2020-06-12 16:54:41
dokument Zarządzenie Nr 54.2020 z dnia 16.05.2020r. w spr. wprowadzenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w UM w Suchaniu 2020-09-11 09:18:31
dokument Zarządzenie Nr 54/2020 w spr. wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzedzie Miejskim w Suchaniu 2020-06-19 08:24:46
dokument Zarządzenie Nr 56.2020 z dnia 18.06.2020r. w spr. ustalenia zastępstw pomiędzy pracownikami UM w Suchaniu 2020-09-11 09:18:48
dokument Zarządzenie Nr 57.2020 z dnia 19.06.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w Gminie Suchań 2020-09-11 09:19:06
dokument Zarządzenie Nr 57/2020 Burmistrza Suchania z dnia 19 czerwca 2020r. 2020-06-19 14:53:01
dokument Zarządzenie Nr 58.2020 z dnia 19.06.2020 r. w spr. zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2020r. 2020-09-11 09:19:29
dokument Zarządzenie Nr 59.2020 z dnia 19.06.2020 w spr. zmain budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2020r. 2020-09-11 09:19:47
dokument Zarządzenie Nr 60.2020 z dnia 26.06.2020 r. uchylające zarzadzenie w spr. określenia kwalifikacji zawodowych pracowników i współpracowników realizujących usługi w ramach dziennego Domu 2020-09-11 09:20:06
dokument Zarządzenie Nr 61.2020 z dnia 26.06.2020r. w spr. zmian budżetu i zmain planu finansowego budżetu na 2020r. 2020-09-11 09:21:54
dokument Zarządzenie Nr 62.2020 z dnia 29.06.2020r. w spr. aktualizacji wysokości dotacji na jednego ucznia przedszkola niepublicznego działającego na terenie gminy Suchań 2020-09-11 09:22:10
dokument Zarządzenie nr 62/2020 2020-07-08 08:54:20
dokument Zarządzenie Nr 63.2020 z dnia 30.06.2020 zmieniające zarzadzenie w spr. wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzedzie Miejskim w Suchaniu 2020-09-11 09:22:30
dokument Zarządzenie Nr 64.2020 z dnia 30.06.2020 r. w spr. przyznania stypendiów sportowych za wyniki sportowe 2020-09-11 09:22:41
dokument Zarządzenie Nr 65.2020 z dnia 30.06.2020 w spr. zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2020r 2020-09-11 09:22:57
dokument Zarządzenie Nr 66.2020 z dnia 30.06.2020 r. w sprawie zmian budżetu i zmian planu finansowego budzetu na 2020r 2020-09-11 09:23:11
dokument Zarządzenie Nr 67/2020 Burmistrza Suchania z dnia 01 lipca 2020r. 2020-07-01 14:35:45
dokument Zarządzenie Nr 69.2020 z dnia 1.07.2020 zmieniające zarządzenie w sprawie czasowego zawieszenia funkcjonowania placówek kulturalno - sportowych w związku z zapobieganiem... 2020-09-11 09:23:24
dokument Zarządzenie Nr 70.2020 z dnia 2.07.2020 w spr. powołania koordynatora gminnego i operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych ... 2020-09-11 09:23:39
dokument Zarządzenie Nr 71.2020 z dnia 2.07.2020 r. w spr. odwołania Pana Ryszarda Jamrożego ze stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im.Janusza Kusocińskiego w Suchaniu 2020-09-11 09:23:52
dokument Zarządzenie Nr 72.2020 z dnia 2.07.2020r. w spr. powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej im.Janusza Kusocińskiego w Suchaniu 2020-09-11 09:24:05
dokument Zarządzenie Nr 73A.2020 z dnia 2.07.2020r. zmienaijące zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Swiadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Suchaniu 2020-09-11 09:25:11
dokument Zarządzenie Nr 73.2020 z dnia 2.07.2020 w spr. zakazu parkowania przy urzedzie Miejskim w Suchnaiu 2020-09-11 09:24:53
dokument Zarządzenie Nr 74.2020 z dnia 10.07.2020r. w spr.zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2020r. 2020-09-11 09:25:37
dokument Zarządzenie Nr 75.2020 z dnia 13.07.2020 r. w spr. przyznania stypendiów sportowych za wyniki sportowe 2020-09-11 09:26:22
dokument Zarządzenie Nr 76.2020 z dnia 21.07.2020r. w spr. ustalenia dnia wolnego za dzień 15 sierpnia 2020r. 2020-09-11 09:26:38
dokument Zarządzenie Nr 77.2020 z dnia 23.07.2020 r. w spr.zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2020 2020-09-11 09:26:53
dokument Zarządzenie Nr 78.2020 z dnia 23.07.2020 r. w spr. zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2020r 2020-09-11 09:27:07
dokument Zarządzenie Nr 79/2020 Burmistrza Suchania z dnia 10 sierpnia 2020r. 2020-08-10 14:28:21
dokument Zarządzenie Nr 80.2020 z dnia 17.08.2020 r. w spr. zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2020r. 2020-09-11 09:27:21
dokument Zarządzenie Nr 81.2020 z dnia 17.08.2020 r. w spr. zmian budżetu i zmian planu finansowego budżetu na 2020r. 2020-09-11 09:27:36
dokument Zarządzenie Nr 82.2020 z dnia 17.08.2020 w spr. stypendiów sportowych za wyniki sportowe 2020-09-11 09:27:48
dokument Zarządzenie Nr 83.2020 z dnia 19.08.2020 w spr. wprowadzenia regulaminu Pracy w Urzędzie Miejskim w Suchaniu 2020-09-11 09:28:05
dokument Zarządzenie Nr 84.2020 z dnia 19.08.2020 w spr. wprowadzenia Wewnętrznej Procedury Antydyskryminacyjnej i Antymobbingowej w urzedzie Miejskim w Suchaniu 2020-09-11 09:28:19
dokument Zarządzenie Nr 85.2020 z dnia 20.08.2020 uchylające zarządzenie w spr.zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych ... 2020-09-11 09:29:15
dokument Zarządzenie Nr 86/2020 Burmistrza Suchania z dnia 25 sierpnia 2020r. 2020-08-25 14:52:26
dokument Zarządzenie Nr 87/2020 Burmistrza Suchania z dnia 27 sierpnia 2020r. 2020-08-27 15:11:56
dokument Zarządzenie Nr 88.2020 z dnia 01.09.2020r. w spr. udzielenia pełnomocnictwa p.o. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Suchaniu do wykonywania czynności prawnych 2020-09-11 09:29:28
dokument Zarządzenie Nr 89.2020 z dnia 1.09.2020 w spr. udzielenia pełnomocnictwa p.o. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Suchaniu 2020-09-11 09:29:40
dokument Zarządzenie Nr 90.2020 z dnia 01.09.2020 w spr. opracowania materiałów planistycznych do przygotowania projektu budżetu Gminy Suchań na rok 2021 2020-09-11 09:29:57
dokument Zarządzenie Nr 91.2020 z dnia 01.09.2020r. w spr. zmian budżetu i zmian planu finansowego budzetu na 2020r. 2020-09-11 09:30:11