Obwieszczenie Burmistrza Suchania w sprawie przeprowadzenia konsultacji zmiany ,,Programu współpracy Gminy Suchań z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok"

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA SUCHANIA

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji zmiany ,,Programu współpracy Gminy Suchań z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”

 

Na podstawie § 8, w związku z § 6 Uchwały Nr II/5/10 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego Gminy Suchań w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

zawiadamiam,

że na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Suchań bip.suchan.pl zamieszczony został projekt zmieniającej uchwały w sprawie przyjęcia ,,Programu współpracy Gminy Suchań z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”. Pisemne opinie dotyczące projektu uchwały mogą być składane przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w Urzędzie Miejskim w Suchaniu w terminie 7 dni od daty zamieszczenia na stronie BIP, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30.

Osoba prowadząca sprawę: Grażyna Siwek.

Suchań, dnia 05.12.2018 r.

Burmistrz Suchania

Stanisława Bodnar

 

Załączniki do pobrania

1 SKM_C224e18120510010.pdf (PDF, 32KB) 2018-12-05 10:17:58 4 razy
2 SKM_C224e18120510020.pdf (PDF, 21KB) 2018-12-05 10:17:58 5 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grażyna Siwek 05-12-2018 10:17:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Grażyna Siwek 05-12-2018
Ostatnia aktualizacja: Grażyna Siwek 05-12-2018 10:18:18