Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Suchaniu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

XXIX Sesja Rady Miejskiej

O G Ł O S Z E N I E

 

Informuje uprzejmie, że XXIX Sesja Rady Miejskiej w Suchaniu odbędzie

się w dniu 18 czerwca 2018r. o godz.10.00 w Gminnym Domu Kultury w

Suchaniu.

Porządek obrad:

1.Otwarcie obrad.

2.Stwierdzenie quorum.

3.Przedstawienie porządku obrad.

4.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5.Informacja burmistrza z działalności międzysesyjnej.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Suchań na rok 2017.

7.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Suchania absolutorium z tytułu wykonania budżetu na rok 2017.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Suchań na 2018r.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie złożenia wniosku o zaopiniowanie projektu flagi, banneru oraz flagi stolikowej gminy.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego do Rady Powiatu Stargardzkiego.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tych zajęć w szkole, dla której organem prowadzącym jest Gmina Suchań i określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych przez nauczycieli szkoły niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Suchań oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.

13.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Suchaniu.

14.Informacja dotycząca oceny zasobów pomocy społecznej w gminie Suchań za 2017r.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Suchań miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i napojów alkoholowych na terenie gminy Suchań.

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza.

18. Interpelacje i zapytania radnych.

19. Wolne wnioski i informacje.

20. Zamknięcie sesji.

 

         Posiedzenia Komisji odbędą się w sali narad Urzędu Miejskiego w Suchaniu:

1)  w dniu 15 czerwca 2018r. o godz.10.00- Komisja Spraw Społecznych,

2)  w dniu 15 czerwca 2018r. o godz. 14.00 – Komisja Rewizyjna. 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Dariusz Kurant       

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Szustakowski 04-06-2018 13:51:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamila Chodak 04-06-2018
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Szustakowski 04-06-2018 13:51:16